SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA to:

spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 22 lit.)SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA to:

spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 25 lit.)SPÓŁGŁOSKA TWARDA to:

spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.069

KOMEDIANT, LEJ, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ANARCHISTA, PRZECIWNAKRĘTKA, TABU, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, NIESKUTECZNOŚĆ, WTRYSKIWACZ, TRYBRACH, PĘD ROŚLINNY, NIEDOŁĘSTWO, JAMA OTRZEWNA, EKOLOGIA, BANK INWESTYCYJNY, KOŃ LUZYTAŃSKI, ALFA-BLOKER, TWIERDZENIE MENELAOSA, GERMANISTA, BRUDNICA MNISZKA, DZIEŃ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ŚWIAT, OSOBISTOŚĆ, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, DEKLARACJA, SADYZM, EUFONIA, MADŻONG, CIAŁKO BIAŁAWE, WKŁADKA, GORETEKS, RYGORYSTKA, BIOGEOGRAFIA, LAMNA ŚLEDZIOWA, ŻEGLAREK, ROZMNOŻA, ACHIROPITA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PRZODOMÓZGOWIE, KANAŁ, SMAR MASZYNOWY, PRZYGASZENIE, TRYLMA, DOM WIELORODZINNY, ADLER, ARTYSTA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, CEWKA PUPINIZACYJNA, DEVELOPER, PARKIET, PISAK, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, MIKROSILNIK, PRZEGUBOWIEC, PARALAKSA, PRZESUWNIK, SSAK, RYT, WYKŁADZINA, MIHRAB, NIEZDARA, ŚLIZGACZ, POCZĄTEK, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, KORPUS NAWOWY, BOWLS, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, B, REPETYCYJNOŚĆ, SZWABIA, SŁOWOSIEĆ, PREZBITERIUM, SKRZYNECZKA, CZARNY CHARAKTER, KONIK, SWOJAK, AUDIOTEKST, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, GATUNEK ALOCHRONICZNY, SUPORT, ADAPTOWANIE SIĘ, WODA PO KISIELU, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, BRAT POLSKI, LEŃ, OBRONA SŁOWIAŃSKA, INDYGOWIEC, PROCES DOSTOSOWAWCZY, PÓŁCZŁOWIEK, SZTUCZNY SATELITA, DŁUGOSZPON, DUCH OPIEKUŃCZY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, NADZIAŁ, LENIUCH, PYTAJNIK, BATALION, NIEODPARTOŚĆ, OBLAT, BIAŁY ROSJANIN, KOORDYNACJA RUCHOWA, SKÓRNIK, RĄBEK, ARCHIDIAKONIA, ZAWAŁ, POCIĄG SZPITALNY, KRAINA, PAS, SOLARZ, LIMBO, HETYTA, ASOCJACJE, ODPOWIEDNIOŚĆ, ZMIERZCH, WDÓWKA, WIĘZADŁO KARKOWE, PAKA, KULTURA WIELBARSKA, PRZYKWIATEK, JAZZ, TRZÓSŁO, KATECHUMEN, LIRA, LASZT, KLESZCZE, ZATRACENIE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KOMFORT CIEPLNY, NOEMAT, CHAŁTURZYSTA, URZĄDZENIE RADIOWE, PIEŃ, BANOWINA, BEZGŁOWOŚĆ, PRZERABIACZ, PRIORYTET, KOLEJKA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PRZEZNACZENIE, GLOTTODYDAKTYKA, IMPERIUM KHMERSKIE, SEJSMOMETRIA, PANICZĄTKO, PRZEBITKA, MURMAŃSK, POZYTYWIZM LOGICZNY, SPISZ, SAKSOŃSKI, DEKRET, ROTANG, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WEKSYLOLOGIA, USTERKOWOŚĆ, KRYSZTAŁ MIESZANY, AMONAL, ZSYPISKO, DAMULA, POST, ZIELONA GRANICA, ROŻEK, RUMUN, REPUBLIKA JAKUCKA, WĘŻOJAD, IZOZYM, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, GETTO ŁAWKOWE, PUCHACZ ZWYCZAJNY, FENOLOGIA, PLEBS, WYBUCH, PLEUSTOFIT, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KERMESYT, GRZYB NIEJADALNY, SNIFFER, KAPRALSTWO, TUNEL, ZAWIKŁANIE SIĘ, WIĄZANIE, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, LAWINA GRUZOWA, BEZJĘZYKOWE, ANALIZA WYPUKŁA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KOMORA, SAMODZIELNOŚĆ, SIEĆ, ZESPÓŁ USHERA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, NADBUDOWA, MIASTECZKO ROWEROWE, PIĘCIOBÓJ, FALISTOŚĆ, ODSZCZEPIEŃSTWO, ŁUK, KOPALINA STAŁA, SIŁA NOŚNA, OSTATKI, STRATEGIA, LUKSEMBURSKI, MAŹNICA, FACIO, JASZCZUR, SINICA, MAŁOLETNOŚĆ, EKONOMIA ROZWOJU, FLAGRUM, SKŁADNIA, BROŃ KONWENCJONALNA, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, ACHTERPIK, BERNIKLA BIAŁOLICA, OCHRONA KATODOWA, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, UZBRAJANIE SIĘ, LIGAWA, KRYZYS OTOLITOWY, DWUNASTA CZĘŚĆ, UKŁAD NIEINERCJALNY, GÓRKA, PODSTEROWNOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, GALWANOSTEGIA, KOŃ KABARDYŃSKI, SOFCIK, DEOKSYCYTYDYNA, HARLEKIN, WAHACZ WZDŁUŻNY, JEJMOŚĆ, MOGILAMBDACYZM, TRIADA KARTAGENERA, ERA PALEOFITYCZNA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SZPECIELOWATE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PŁAT, WYZNAWCA, OBSUWISKO, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ANAMNEZA, KONCERT, PRAWO HOOKE’A, DUPKA, PRZEDPOLE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, MEM, PISZCZAŁKA, ABNEGATKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, LAMBADZIARA, ZŁA WIARA, SUCHORYT, NALEPA, BAON, SPÓŁGŁOSKA ŚREDNIOJĘZYKOWA, MĘŻCZYZNA, PASTA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, PATELNICA, BŁONA MIĘŚNIOWA, SKORUPA, CWAJNOS, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PRYMUS, RZEŹWOŚĆ, ROLSKA, TEMPO, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, STOŻEK WULKANICZNY, BABSKIE GADANIE, PIANKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NAJEBANIE SIĘ, SORABISTYKA, DWUSETKA, EISEGEZA, REKRUTER, SOCZEWKA, TAMANDUA, ŚRÓDSIERDZIE, OBIEKT MOSTOWY, MOWA NIEZALEŻNA, RYBA AMFIDROMICZNA, RELATOR, PUNKT, PAPIER TOALETOWY, GRZBIET, PUNKT WĘZŁOWY, METEOR, ŚRODEK TRWAŁY, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, TROMPA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, LINGWISTYKA STOSOWANA, ALUMN, ?SZPONDER BRZEŻNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 22 lit.)
SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 25 lit.)
SPÓŁGŁOSKA TWARDA spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA
spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 22 lit.).
SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA
spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 25 lit.).
SPÓŁGŁOSKA TWARDA
spółgłoska wymawiana w taki sposób, że środkowa część języka nie unosi się do podniebienia twardego (na 16 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA W TAKI SPOSÓB, ŻE ŚRODKOWA CZĘŚĆ JĘZYKA NIE UNOSI SIĘ DO PODNIEBIENIA TWARDEGO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x