ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUZJA HORYZONTALNA to:

łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 17 lit.)FUZJA POZIOMA to:

łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.154

MECHANIZM KRZYWKOWY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, LALKA, STAŁA SVEDBERGA, FRYZ, CYKL MENSTRUACYJNY, BRONTOZAUR, REDUKCJA, MISKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, CUKIER, ETNOPSYCHOLOGIA, MECHANIKA NIEBA, JON HYDROKSYLOWY, OCEANOTECHNIKA, NACZYNIAK GRONIASTY, BUCHTA, STAWONOGI, OBÓZ WĘDROWNY, ARABICA, CZERWONA GWARDIA, NIEDYSPONOWANIE, WSZY, TECHNIKA OLEJNA, KAZNODZIEJA, ADRES ELEKTRONICZNY, EKSPEDYCJA, MANTYLA, PANOWANIE, LAMBDA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ANTENA TUBOWA, ALGEBRA MACIERZY, TARCZKA, KAPUSTA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SKANDYNAWISTA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ANALIZA KOSZTÓW, PRZEŚLIZG, GRUNT, KOLORYSTA, KAMIEŃ OZDOBNY, PROTOHISTORIA, PRZEŁAWICENIE, SĄD OPIEKUŃCZY, DEKANTER, ODWARSTWIENIE, NAUKI GEOLOGICZNE, GNIAZDO ZAWOROWE, AKTYWISTA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ZJAWISKO THOMSONA, KOMEDIANTKA, NADNOSIE, DISC JOCKEY, ROPOMACICZE, KSIĄŻKOWOŚĆ, EXPAT, ANTENA YAGI, TURAS, ŻEGLARZ, KAZAMATA, STRZAŁOWY, GRZYB SKALNY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ESTRADA, POWTARZALNOŚĆ, POLEROWACZ, IDEAŁ MAKSYMALNY, AUTSAJDER, LÓD FIRNOWY, BANKSJA, FROTKA, STRÓJ HISZPAŃSKI, ZASIEKI, SAMOWOLNOŚĆ, GLINA ZWAŁOWA, SZEŚĆSETKA, BENGALSKI, ELEKTRON WALENCYJNY, TEMPERATURA MROZU, PERKOZ GRUBODZIOBY, UŻĄDLENIE, SILNIK BLIŹNIACZY, GĄSKA ZDRADLIWA, MANKIETY, ELEKTORAT, ARTYSTKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, SUPORT, STARY WYŻERACZ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, HYBRYDYCZNOŚĆ, KAJMAN OKULAROWY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BŁONICA KRTANI, KOŁNIERZ, PLAN ZDJĘCIOWY, BATAT, OBCIĄŻNIK, WYDZIAŁ, ŚWIATŁO CZERWONE, DZIARSKOŚĆ, BAŃKA KREDYTOWA, CUKIERNIA, POLSKOŚĆ, ROZMOWY W MAGDALENCE, PRZECIWNIK, ZDENERWOWANIE, PIRAMIDA FINANSOWA, KAPRYŚNIK, LUNETA, HIGIENA WETERYNARYJNA, TRÓJDŹWIĘK, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SPRAWNOŚĆ, OKRĄGŁY STÓŁ, ASOCJACJE, CHOROBA PFEIFFERA, MALARSTWO OLEJNE, TERYNA, WOJSKA PANCERNE, AZYL, MYRMEKOLOGIA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, JEŻYNA, WERTIKAL, FUZJA, WYGODNICTWO, WKŁAD, EKSPERT, KOŃCÓWKA, BALANS, REALISTYCZNOŚĆ, OKRUSZYNKA, SOCZEWKA, CZARA, CHOROBA BOSTOŃSKA, DEPOZYCJA, BŁONA SUROWICZA, ZDZIERSTWO, ZASTRZYK, FLINTA, SZARPANKA, RYBA MAŚLANA, PAŁASZ, PANNICA, ŚWINIA CELEBESKA, OWADOŻERNE, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, FARBIARSTWO, SYSTEM PRZYPOROWY, PIERÓG KARELSKI, AGREGATY PIENIĘŻNE, SEN ZIMOWY, ILUZORYCZNOŚĆ, BAJDA, ADHEZJA, MAKSYMALIZM, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, OBLAT, COLA, PAPIERÓWKA, NEUROCHEMIA, KROPLÓWKA, KANARKI KSZTAŁTNE, STATEK, KWAS, ŁUSKOSKÓRNE, DOJŚCIE, POCIĄG SZPITALNY, TERAŹNIEJSZOŚĆ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PORFIRYNA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, BARBARZYŃSKOŚĆ, BOMBA ATOMOWA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, MINISTERSTWO, TYGIEL, ATAK, ZAUWAŻALNOŚĆ, GHAST, PREPERS, DERYWAT MODYFIKACYJNY, BEZPOWROTNOŚĆ, UPOMNIENIE, KOPIA, MUSICAL, REGRESJA MORZA, LOTNICTWO, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, RAZ, CYGANOLOGIA, DAKTYL, KUMOTERKI, WYBUCHOWOŚĆ, PADWAN, UNIWEREK, PRAWO JOULE'A, TLENEK ŻELAZOWY, NIECUŁKA, NEOTENIA, LIMAKOLOGIA, CHŁOPCZYCA, TALENT, DRAGANT, DINGO, LINA PORĘCZOWA, PERYPATETYK, ANTENA YAGI-UDA, WIELORASOWOŚĆ, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SOBÓR, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, JADALNOŚĆ, INSTRUMENT SZARPANY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PUB, POTWORKOWATOŚĆ, KIWANO, BANIAK, PLICHTA, ANALIZA WARIANCYJNA, STRZAŁKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ALGEBRA LINIOWA, OGNIWO STĘŻENIOWE, KOCIE OKO, POLIMORFIZM, AHISTORYCZNOŚĆ, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, WYBIELENIE, FILM ANIMOWANY, WŁAZ, RZUT BERETEM, POMROWICOWATE, SOK, PODATEK MAJĄTKOWY, SFIGMOMANOMETR, PICOWNIK, REWIZJONIZM, ARETOLOGIA, IDENTYFIKACJA, AZDARCHY, NEUROLOGIA, ANTYGRAWITACJA, PŁOMIENIE, ŁUK, PIASTUN, ALIANS STRATEGICZNY, KRZYŻYK, JADOWITOŚĆ, ROZTROPEK, KULA, BEGINKI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TRIMER, CAMORRA, SŁONIOWATE, GRZYB NIEJADALNY, DIAPSYDY, HIPERMETROPIA, POZER, OGRANICZENIE, KAMIKADZE, SAPROFAG, KOŃ APPALOOSA, MOD, ODNIESIENIE, AFERA ROZPORKOWA, TOPIELISKO, KAPITULACJA, MIMETYZM, ANTYSYJONISTA, POCIĄG EKSPRESOWY, PORODÓWKA, WIATR POZORNY, REJESTRANT, JEZIORO SUBGLACJALNE, APIKOMPLEKS, ELEKTROSTATYKA, ŁONO ABRAHAMA, PION, PRAPŁETWIEC CZARNY, PRĄD ZWARCIOWY, KABINA RADIOWA, SZKOŁA, OBSADKA, BAJOS, MIEDNICZKA, HIEROGLIFY, ŻUŁAWA, KRYZYS OTOLITOWY, AMERYKA, FILIŻANKA, IRONIA ROMANTYCZNA, MANUFAKTURA, ?PUNKT ROSY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.154 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUZJA HORYZONTALNA łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 17 lit.)
FUZJA POZIOMA łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUZJA HORYZONTALNA
łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 17 lit.).
FUZJA POZIOMA
łączenie się przedsiębiorstw działających w tej samej branży, produkujących podobne produkty (na 12 lit.).

Oprócz ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŁĄCZENIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W TEJ SAMEJ BRANŻY, PRODUKUJĄCYCH PODOBNE PRODUKTY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast