SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA KROPELKOWA to:

sposób przenoszenia się infekcji, zakażeń, kiedy nie następuje bezpośredni kontakt z chorym, a patogeny przenoszą się poprzez kaszel, kichanie na zdrową osobę (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.579

CHAŁUPNICA, WYSPA MAN, SIEWKA, SIEDMIOMILOWE BUTY, DZBANEK, OTWÓR WYLOTOWY, MAPA SZTABOWA, PINGWIN KRÓLEWSKI, OPIEKA SPOŁECZNA, RÓG, EKSTREMIZM PRAWICOWY, POZIOM MORZA, BULDER, KALIMBA, KOKILARZ, PŁOMIEŃ, PARK SZTYWNYCH, WYŁUDZACZ, TRANSAKCJA WIĄZANA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SPEKULACJA, SALON, ZARANIE, KANAŁ, NERW CZASZKOWY, GŁOWNIA, NUMIZMATYKA, GRZEBUŁA, STYLIKOWCE, AS SERWISOWY, BUSINESSWOMAN, MIŚ, ZALEWA, WALCOWNIA GORĄCA, MLECZARKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, PINGWIN, GORZKIE ŻALE, MONOCHORD, OCEANOTECHNIKA, WARIANT NORMY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, PIASTUN, WYSIĘK, OBRONICIEL, PRZEDMIAR, EROZJA GENETYCZNA, NEOTENIA, WĘZEŁ CIEPLNY, POGOTOWIE, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, ONOMASTYKA, OPOS PÓŁNOCNY, NIECUŁKA, KARTAGIŃSKI, MENACHA, DRUH, TERAPIA, SYSTEM KONSORCYJNY, NATARCZYWOŚĆ, EUTEKTYKA, UNIWERSYTUTKA, ZGRZEBŁO, SŁUGA BOŻY, KAPUSTA KWASZONA, HISZPAŃSKI, DYSTANS, CHÓD, NIEKORZYSTNOŚĆ, SPECJALIZANT, OBRZĄDEK, KOŃ LUZYTAŃSKI, APOSTAZJA, KOPUŁEK PROMIENISTY, TACIERZYŃSKI, AUTSAJDER, SILNIK BLIŹNIACZY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PUCÓWKA, ZAPALENIE, PROFESJA, KOTWA, NACJA, PLIK DŹWIĘKOWY, JANUSZ, SZUPINKA, ŁUSKA, TYPOGRAFIA, BISIOR, KŁĄB, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, MAŁY REALIZM, MIKROWELA, TETRACYKLINA, OFIARODAWCZYNI, ZERÓWKA, TRUSIA, ROK KOŚCIELNY, ODKUPICIEL, KOŃ KABARDYŃSKI, TELEFON BEZPOŚREDNI, PAWICOWATE, SUBIEKTYWISTA, FILOLOGIA ORIENTALNA, RUCH, PASKUDA, WESELNIK, WZIĘCIE POD WŁOS, ICHTIOBIOLOGIA, STĄGIEW, NIEGUSTOWNOŚĆ, PRZYJEZDNY, NAJEŹDŹCA, JĘZYK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, TOKARKA KŁOWA, CZAS, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, INSTANT, DOBRO POŚLEDNIE, OKAZJONALNOŚĆ, TRZONKÓWKI, BŁONA PŁAWNA, PROZODIA, COROCZNOŚĆ, KONWIKCJA, RACHUNEK KOSZTÓW, ŚLIZG STAWOWY, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, TEREN, PLURALISTA, SAPROFAG, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, BLANKIETOWOŚĆ, RÓJKA, POJAZD GĄSIENICOWY, GARBATY ANIOŁ, NIEDOPOWIEDZENIE, TRZASKOWISKO, FAZA DEPRESJI, BĄBEL SPEKULACYJNY, ORNITOLOG, SKRĘT, INTERPOZYCJA, NIELOTNOŚĆ, PODNIEBIENIE TWARDE, INDUKCJA WŁASNA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, JOGURCIK, SKNERSTWO, BADYLARZ, ŚRODEK PRACY, DZIAD, KUŹNIA, TREND BOCZNY, MANTYLA, MUMIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WOODSTOCK, MEDYCYNA SĄDOWA, PRZEPUKLINA RICHTERA, MACA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, FIZYKA, TRANSPARENCJA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MIJANKA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, TOY, GNIOTOWE, TARTAN, PAŃSTWO POLICYJNE, MAZAJA, SEZONOWIEC, NIECENZURALNOŚĆ, KOKSIARZ, GĘSIARZ, POPĘDLIWOŚĆ, SZCZERBAKI, KRZYKACZ, SKOCZNIA NARCIARSKA, WAŁECZEK, PISUAR, RUSYCYSTYKA, LAMBDA, STRZAŁOWY, FITOCENOZA, DYNAMIKA, POBRZMIENIE, PRAKOLCZATKA, LOKACJA, STENOGRAF, KRÓTKI METRAŻ, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, CZARNY CHARAKTER, OGÓREK, LEUMAFIT, POTENCJAŁ DZETA, DETALISTKA, PAJĄCZEK, WĘDRÓWKA DUSZ, ANALIZA KOSZTÓW, GIMNASTYKA, CEREBROZYD, GARDEROBIANKA, IDEALIZM, ŚLIZG, ROKOWANIA ZBIOROWE, PERLISTOŚĆ, MONOPTERES, AERONOMIA, IMMUNOCHEMIA, APROKSYMACJA, BULIONER, ROZBIERALNIA, WIZYTÓWKA, SERNICA, WAHADŁO, ZAKŁAD, PAPIER BEZDRZEWNY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, POZŁOTKO, ZBIORNIK, PRINCESKA, WARZELNIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, SOLENIK, DEWOCJONALIA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, WKŁAD, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, ZANIK MIĘŚNI, EKONOMISTA, CANCA, EUFONIA, OBÓZ KONDYCYJNY, MAORYSKI, ŻAKINADA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KOPIA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, KOALA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, ANALFABETKA, PIERWSZOROCZNY, WAPIENNIK, OPAS, TRENING AUTOGENICZNY, REGION, POJEDYNEK, RYNEK FORMALNY, OGNISKO, BIFURKACJA, SPLENDID ISOLATION, BANK KOMERCYJNY, MIĘSO, CZAKRAM, WŚCIEK DUPY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KOŃCZYNA, CIAŁO SZTYWNE, NĘCISKO, ZAGNIEŻDŻENIE, MIKROFON DYNAMICZNY, INGRESJA MORSKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, OPŁATA, NOWINKARSTWO, ROLA, OBRONA STREFOWA, NACIĄG, KOJEC, PIJALNIA, KOMORA NABOJOWA, TRANSPOZYCJA, RYBACZKA, NIESTEROWNOŚĆ, CEFOPERAZON, TELETRANSMISJA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, REAKCJA OSCYLACYJNA, GRAFICZKA, AFEKTYWNOŚĆ, RUNDA, PLASTYKA, OBSUWISKO, PAPILOTEK, GARDEROBIANA, ODWARSTWIENIE, ILUWIUM, MEMFIS, TOR, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, SŁUPEK STARTOWY, PALEC CYNKOWY, JELEŃ MILU, ?MIĘTA KĘDZIERZAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA KROPELKOWA sposób przenoszenia się infekcji, zakażeń, kiedy nie następuje bezpośredni kontakt z chorym, a patogeny przenoszą się poprzez kaszel, kichanie na zdrową osobę (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA KROPELKOWA
sposób przenoszenia się infekcji, zakażeń, kiedy nie następuje bezpośredni kontakt z chorym, a patogeny przenoszą się poprzez kaszel, kichanie na zdrową osobę (na 15 lit.).

Oprócz SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SPOSÓB PRZENOSZENIA SIĘ INFEKCJI, ZAKAŻEŃ, KIEDY NIE NASTĘPUJE BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYM, A PATOGENY PRZENOSZĄ SIĘ POPRZEZ KASZEL, KICHANIE NA ZDROWĄ OSOBĘ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x