TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIADZIENIE to:

to, że ktoś staje się ubogim (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIADZIENIE

DZIADZIENIE to:

to, że ktoś staje się słabym fizycznie i psychicznie pod wpływem wieku; to, że ktoś starzeje się w bardzo niekorzystny sposób pod względem sprawności fizycznej i umysłowej (na 11 lit.)DZIADZIENIE to:

to, że coś traci na aktualności, funkcjonalności lub atrakcyjności, starzeje się (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.058

CHOROBA TELEGRAFISTÓW, ANKIETOWANA, GRABICIEL, PÓJDŹKA, TRAWERS, BIEŻNIK, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ENTOMOFAGI, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PRZYCZYNA MATERIALNA, NATURA, MENADA, RYGOR, TKANINA UBRANIOWA, PRACUŚ, PAKA, KROK ŁYŻWOWY, ZŁÓG, CHWALBA, AKATALEKSA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, KORYNCKA, UPADEK, OSTREK, SŁOWA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŚWIT KALENDARZOWY, ŁASKAWCA, MRÓWKA PNIOWA, MOC, NADZIEMNOŚĆ, ENKLAWA, TARSKI, NASIENIE, PAZUR, DERBY, ZIMNE NÓŻKI, SZATAN, EMBRIOGENIA, WIDOWNIA, MUZYKA CERKIEWNA, DOLOT, PLATFORMA SERWEROWA, WIELOBÓJ, ASTROCYT, AHISTORYZM, CRO-MAGNON, SKŁADANKA, PENITENCJARYSTYKA, POBIAŁKA, OPĘTANY, PRZESUWALNOŚĆ, GESTALTYZM, GENOMIKA STRUKTURALNA, CAYLEY, FLUWIOGLACJAŁ, MOL, SNIFTER, AKCELERATOR LINIOWY, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PASKUDNIK, ABISAL, BAR TLENOWY, EKSPANSYWNOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, WIDZOWNIA, JĘZYK OBCY, SONDAŻOWNIA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, UMBRA, WYSTĘPOWANIE, FLETY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, OBRONA KERESA, CHIRURGIA OGÓLNA, KRÓLIK, ATAWIZM, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, PATRON, DEKLARACJA, OSZUKANY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, POPRZECZKA, ASTROLOGIA, KARDYNAŁ, WAMPIRZYCA, WYRZUTNIA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, KOCHAŚ, PAS WŁĄCZENIOWY, FORNALKA, PAŁASZ, CZTEROTAKT, OBSZCZYMUREK, TOPIEL, MASA RELATYWISTYCZNA, GROTESKA, SHAKER, KOPCIUCH, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, MASKOTKA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, FRYZ ARKADOWY, OKRUCH SKALNY, GANGSTERSTWO, MOTYW, STRATEG, AGRAFA, ŻYRYTWA, SZKARADZTWO, ZDZIADZIENIE, AMINOKWAS BIAŁKOWY, KONCERT, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PYTANIE SIĘ, SIKWIAKI, MNIEJSZE ZŁO, GORETEKS, REZYGNACJA, PRZEPRAWA, CYKL MIESIĘCZNY, PEGAZ, PRZERWANIE, ALKALIZACJA, THINK TANK, OGRÓDEK JORDANOWSKI, MINIMALISTA, DNI OTWARTE, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, BIMBROWNIA, BYLICA POSPOLITA, KRĘG LĘDŹWIOWY, OKRASA, WYCZARTEROWANIE, OMNIBUS, SPADOCHRONIARZ, MAORYJSKI, WIEDENKI, KRÓTKOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, SAMOAKTUALIZACJA, FLASZECZKA, WIRTUOZERIA, MAKIJAŻYSTA, TWARDA DUPA, LENIWIEC, KLOCEK, LATANINA, PRĄD ZMIENNY, WIGILIA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, ŻAŁOBA, DYPTYK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, NARYS KLESZCZOWY, EPISTOLOGRAFIA, MISIACZEK, MAŁPI GAJ, HEPTAPTYK, WYKONANIE, KLAUN, KAMIKADZE, SILNIK SPALINOWY, STACJA ZBORNA, SROM, DWUŚCIAN, ZAPLOT, NABOJKA, MARKETING PARTNERSKI, REAKTYWACJA, MATEMATYKA STOSOWANA, MASZYNA CIEPLNA, STWIERDZENIE, FALA WZROSTOWA, PSYCHOLOGIA, PRZEPOJA, BAJECZNOŚĆ, KUC MERENS, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ŻONA LOTA, PROFESOR, POSTERUNEK, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PASKUDZTWO, WIERSZ OBRAZKOWY, ARHANT, WZORZEC RUCHOWY, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, BOBROWISKO, DROGI MOCZOWE, LUSITANO, BARCZATKA GŁOGÓWKA, TWÓRCZOŚĆ, UDERZENIE, GARKUCHNIA, JUBILEUSZ, KISZKA FASZYNOWA, PIES NA BABY, APELACJA, PRZECHOWANIE, GOSPODARKA MIESZANA, ENFANT TERRIBLE, FIZYKA, PRZYCZEPNOŚĆ, PROST, PIERWSZOŚĆ, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, UŁUDA, LUJEK, PŁYN ZŁOŻOWY, SCENA, MSZAKI, SĄD GRODZKI, ROZGRZEWACZ, MODULARNOŚĆ, METR, SURREALIZM, BOJOWNIK, CHARLES, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, NIESPRAWNOŚĆ, SOJA, KONTRGAMBIT WINAWERA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, CHALKOGRAF, MASZYNA WYCIĄGOWA, TARAS WIDOKOWY, SIATKA, RADIOMECHANIK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, VIP, SIATKA, GREKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KOREAŃSKI, MAGNES, FARERCZYK, PARTNER, ŁASKAWCA, ROTACJA, WZGÓREK ŁONOWY, E-LIQUID, KOSTIUM HISTORYCZNY, ANDROPAUZA, KIJ, LABORANT, TOALETA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, METODA AGLOMERACYJNA, WYŁUDZACZ, NIUCHACZ, HRECZKOSIEJ, ŁAWA MIEJSKA, GARDEROBIANA, SYLWETA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, FRAMUGA, HISZPAN, TWARDZIAK, MUSZLA KLOZETOWA, BYSTROŚĆ, BUJANIE, BABIE LATO, KARTOWNIK, SANIE, PISMO WĘZEŁKOWE, WSPÓŁUCZEŃ, PATRON, OKRUSZYNKA, KOT, UJŚCIE, ALERGEN POKARMOWY, OSSUARIUM, SANDINISTA, MARUDER, AMBULATORIUM, LĄG, PŁOMIEŃ, POJAZD NIEKOŁOWY, STADIUM LARWALNE, PRZYTULIA, NIEDOMYKALNOŚĆ, KARCZOWISKO, BIAŁY WIERSZ, ZBÓJNIK, SZEF, PAPROTNICA GÓRSKA, AKOMODACJA, KRYPTOGRAFIA, MISIAK, NOZOLOGIA, KUPLER, LENIN, KUSICIEL, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, POCHODZENIE, ?CHIROPTEROLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIADZIENIE to, że ktoś staje się ubogim (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIADZIENIE
to, że ktoś staje się ubogim (na 11 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ STAJE SIĘ UBOGIM. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast