TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOPATKA to:

tyle, ile się mieści na łopatce (małej łopacie) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOPATKA

ŁOPATKA to:

zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

kość pasa barkowego człowieka i ssaków o trójkątnym kształcie, połączona stawami z kością ramienną i obojczykiem (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

część półtuszy, mięso, które porasta łopatkę (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

część śmigła, śruby, element wykorzystywany do wprawiania w ruch mechanizmu (w jego funkcjonowaniu jest istotne, żeby miał on znaczną powierzchnię) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

narzędzie kuchenne podobne do łyżki o płaskiej szerokiej końcówce (w gruncie rzeczy nazywa się tak kilka modeli narzędzi), które może służyć do rozsmarowywania czegoś, odskrobywania, transportowania i serwowania (zwykle czegoś pieczonego) (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

b. koszykarz Śląska Wrocław jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki (na 7 lit.)ŁOPATKA to:

element maszyny służący do prowadzenia czynnika oraz do wytwarzania i przyjmowania energii kinetycznej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.459

FARBOWANIE SIĘ, POLECANKA, GEODEZJA OGÓLNA, F, NIECUŁKA, PASIBRZUCH, CEROWNIA, WSZOŁY, VERTIKAL, GAZ ZIEMNY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SŁUŻBA KOŚCIELNA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, KLIMAKS, SZWEDZKI, TENDENCJA, KIJ, HISTORYK, NENCKI, GOTÓWKA, GRZEBIEŃ, SIEDLISKO, RÓG, MŁOT HYDRAULICZNY, LIŚCIENIE, JAWNOGRZESZNIK, KRYZYS OTOLITOWY, BABIMÓR, NARZĄD ROZRODCZY, PODSTAWKA, DROGÓWKA, RYBA AKWARIOWA, ZRYWKA, SCHIZOTYMIA, WZGÓREK NASIENNY, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ZAKRĘT, TWARDA DUPA, FROTER, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, SYNKOPA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TEOLOGIA WYZWOLENIA, POŻAR, SYROP, MARABUT, FURA, FISZA, MOL, KOSZT KONTROLI, PROMIENNIK, SEKTOR PUBLICZNY, FRANKATURA WIELOKROTNA, PLUJ-ZUPKA, CIELENIE LODOWCA, KLATCHIAŃSKI, PRZEPOCZWARZENIE, SERNICA, GNIAZDO, DEWOCJONALIA, NIEOPANOWANIE, WAPIENNIK, PEDET, DZBANIEC, KONDOR, SURREALIZM, FATYGANT, DIEREZA, BIAŁY KARZEŁ, CENA ZAMKNIĘCIA, SZCZEP, BASKINA, PLEUSTOFIT, MIĘKISZ POWIETRZNY, RETROGRADACJA, MEDYCYNA LOTNICZA, CIUCIUBABKA, KOREK TOPLIWY, ZASTAWKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, HIPPIS, HERBACIARKA, DECENTRALIZACJA, SKRZYWDZONY, ANTYNOMIA, MINUSY, ZOONOZA, TYTANIAN, BAJKA, NERW CZASZKOWY, WYCIĄG TOWAROWY, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, DZIENNIK OKRĘTOWY, SŁUGA BOŻY, KOLIBER, PROMINENT, NIEWYPŁACALNOŚĆ, JANUSZ, ZAKŁADKA, CHOROBA KUFSA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ATOMISTA, UMOWA O PRACĘ, MINUTA, CHOROBA DUCHENNE'A, NOUMENON, WODY INGLACJALNE, DZWONY, OKRUCH, DWUDZIESTKA, WAMPIREK, STAGNACJA GOSPODARCZA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, GRA RPG, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, WDOWI GROSZ, BACHANTKA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ZANIK MIĘŚNI, NAUKI PENALNE, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, DAR, DOLOT, KWAS TŁUSZCZOWY, ALFA-BLOKER, PSALM ALFABETYCZNY, BIAŁY WIERSZ, ŚMIECIARZ, SZRANKI, NELSON, INDEKS, WAHACZ, SANDBOX, WIDZOWNIA, BETON JAMISTY, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, LĘG, WSZY, WÓDKA, PRZYPADEK, KANAŁ, POJAZD KOŁOWY, BIBLISTYKA, RETROGRADACJA, GEOFIT KORZENIOWY, PRZESTĘPCA, PIŁKARZ, ZARAŻONA, KONNICA, FILEMON BLADY, SUBSYSTENCJA, BOLSZEWIK, PRZEŁĄCZALNIA, FILEMON DZIOBOROGI, ZACIERKA, NIEZLICZONOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, OGNIWO ZASADOWE, TUNICZKA, CHALKOGRAF, INFILTRACJA, AWANGARDYZM, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KĄT DEPRESJI, GIMNASTYKA, CHASEREK, LENIWCOWATE, JĘZYK ALBAŃSKI, WYŻERACZ, EROZJA GENETYCZNA, MUCHY W NOSIE, BRĄZOWY KARZEŁ, GŁUPIĄTKO, GANGLIOZYDOZA GM2, OŻYNA, MONOCENTRYZM, DOM AUKCYJNY, JEMIOŁA, WKŁADKA, PÓŁOKRĄG, BEZDNIA, DOM STARCÓW, DYFTERIA, ENERGIA WIATROWA, MORESKA, ADBLOCK, RÓŻOWE OKULARY, PKB PER CAPITA, PISARZ POLNY, SOCZEWKA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, CHORIAMB, CHÓR, WALIDACJA, ROŚLINA NASIENNA, NAKRYCIE, HIPERTEKST, PROLEK, TEKSTYLNY, PRZYCZEPNOŚĆ, KOALICYJKA, JEJMOŚĆ, SIATKA, ZWINNOŚĆ, KLESZCZE, ANTARKTYKA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, ROZTOCZE, PRYSZNIC, MAJOWY PRACOWNIK, RESPONDENT, KAJMAN OKULAROWY, USYTUOWANIE, PLAC MANEWROWY, KREOLKA, KONSUMENT, LANDRYNKA, POCHODZENIE, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, KOCZKODAN, PIEKARNIA, OCIEKACZ, ADWENTYSTA, GOLF, PIES OGRODNIKA, NEKTARNIK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, ANALIZA TECHNICZNA, KIEP, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, CEMENTOWE BUTY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, WYMIOCINY, FILOZOFIA, LAKONICZNOŚĆ, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, SIŁA NABYWCZA, TOLERANCJA, DIAMAGNETYZM, PARTER OGRODOWY, DWUDZIESTA CZWARTA, ZŁOŻENIE UKŁONU, MISIEK, KOSTUREK, ERA MEZOZOICZNA, POBRZMIENIE, KRAV MAGA, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SAPONINA, STREFA TROFOLITYCZNA, MINUTA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, POWSINOGA, PINGWIN KRÓLEWSKI, OFENSYWA, ZBIEG, IMPOSTOR, NAJEM, MASOŃSKOŚĆ, JEZIORO MEZOTROFICZNE, OCZYSZCZALNIK, CHARLES, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, KLARK, GAPA, MIEDNICA, STOPKA, CYKL JAJNIKOWY, CUKRZYCA, ANAMNEZA, FILOLOGIA KLASYCZNA, BOOROOLA, KONWOKACJA, POMYWAK, FREAK, PREPERS, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, CEROWNIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, TROGLOFIL, GRANICA FUNKCJI, ZWÓJ RDZENIOWY, LYGODIUM JAPOŃSKIE, OFIARA, DJ, ODPŁYW, HURYTA, TAMANDUA, BACIK, POSTĘPACTWO, ZDRADA, RYBONUKLEOZYD, NIEDBAŁOŚĆ, OMASTA, ?GOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOPATKA tyle, ile się mieści na łopatce (małej łopacie) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOPATKA
tyle, ile się mieści na łopatce (małej łopacie) (na 7 lit.).

Oprócz TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TYLE, ILE SIĘ MIEŚCI NA ŁOPATCE (MAŁEJ ŁOPACIE). Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast