NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOŁĘSTWO to:

niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 11 lit.)NIEDOŁĘŻNOŚĆ to:

niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)NIEWYDOLNOŚĆ to:

niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.808

NIEŚMIAŁOŚĆ, TOKARKA KŁOWA, WAPIEŃ MUSZLOWY, PUENTA PŁASKA, KROKIET, PODKŁAD, SYNDROM WILKOŁACZY, METODOLOGIA, KRAV MAGA, MIĘKKOŚĆ, REGRESJA PROBITOWA, NIESZCZEROŚĆ, TRZMIEL PARKOWY, PRĄD, ANALIZA WYPUKŁA, DRZWI WAHADŁOWE, GLINIANE RĘCE, FILAKTERIA, RECEPTOR WĘCHOWY, FATYGANT, ASTRONOMIA POZYCYJNA, DENIALIZM, FAJERWERKI, KALETNIK, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, REAKCJA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FAJTNIĘCIE, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KAZUISTA, SZKARŁUPNIE, RZEZAK, KOKSARTROZA, PODŁOŚĆ, IDOL, PŁYTA KONTYNENTALNA, AULA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, GRAF EULEROWSKI, NIEDOPUSZCZENIE, ZJAWISKO KERRA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, GAZ ELEKTRONOWY, DRĄGOWINA, CIĄŻA, CZARA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KOSZT KONTROLI, WYSTĘPOWANIE, IZOCHRONA, WOJSKA PANCERNE, ANGIELKI, MARIMBA, SZATA TYPOGRAFICZNA, KREOL, DYSTANS, ANTYPETRARKIZM, KOŁATANINA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, WSPÓŁZAWODNICTWO, DYNAMIKA, ERPEG, BUCHTA, SAMIEC, NIEŻYCZLIWOŚĆ, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, ASIEJEW, ELEGANTKA, PLUGAWOŚĆ, FALKA SYMLET, FIRMA ZWROTOWA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, NOSACZ, WIR, GHOUL, SUBTERRANEOTERAPIA, ZRAZÓWKA, KAMIEŃ OZDOBNY, KIR, AMYLOFAGIA, ARAB, ELEKTRORECEPCJA, CZERWONA GWARDIA, APARAT TLENOWY, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, NIUCHACZ, WSKRZESICIEL, KOMPLEKS PSZENNY, TABLICA PRAWDY, ODPŁYW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, ZAPRAWA, MIESIĘCZNICA, EFEKTYWNOŚĆ, OBUCH, SPOCZYNEK, WYROBNIK, DESIGNER, DYSZA WYLOTOWA, ŁYDKA, SZTOLNIA WODNA, CHOROBA CAROLEGO, MAGISTRALA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WRAK CZŁOWIEKA, KARTOGRAFIA, BRODOWSKI, CUKIER ZŁOŻONY, MAŁOSTKOWOŚĆ, KORNIJSKI, KOMPLIKACJA, PAROKSYZM, ŁYŻKA STOŁOWA, OGON, POCIĄG OSOBOWY, GENETYKA MOLEKULARNA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PROTETYKA, SMAR MASZYNOWY, BIEG, NIEOBOJĘTNOŚĆ, POMURNIK, OPRAWA, SUBSTANCJA OBCA, GWIAZDARZ, JASNOWIDZENIE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ZATOCZKA, , PRZYCZYNKARZ, WĘGIERSKI, PYTANIE SIĘ, PASO FINO, NIHILIZM, DOMINIUM, ŻÓŁTACZKA, OBIPIĘTA, STARANIE, KOLOKWINTA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, MISKA SEDESOWA, WIELKA PIECZĘĆ, WŁÓKNO, SOPRAN KOLORATUROWY, CHODZĄCA POWAGA, SEMITKA, MYSZ ZAROŚLOWA, REP, BUJANIE, NATURA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, KLIN, NIECZYNNOŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, PARTNER, GAUSS, SZWADRON ŚMIERCI, PISUAR, GRUPA KARBOKSYLOWA, PLASTYKA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, OBÓZ WĘDROWNY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TARANTELLA, WALENTYNKA, FIGURA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, NACISKANIE, ZSYPISKO, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PETARDA, SYDERYT, KOPALNIA OTWOROWA, SZABLA, SZKOŁA, UKŁAD ZAPŁONOWY, UROZMAICENIE, BIEGACZ, DZIEWIARKA, LEŚNIK, ADDYCJA, DOWÓD POŚREDNI, ASEKURANT, NASKALNIK, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, KOMPLEKS ARENOWY, NACHALNOŚĆ, MIGNARD, SŁOWA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, WIELKI PIEC, NADZWYCZAJNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, DZIECIŃSTWO, BEZGRANICZNOŚĆ, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ANTYCYPACJA, GANG, BOT, DOBRODUSZNOŚĆ, SAMOZATRATA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, SEITAN, RECESJA LODOWCA, BIEDRONKA, LEJ, STRUKCZASZY, LUSTRO, NIEDBAŁOŚĆ, TRZEPACZ, REKLAMIARZ, BIURO PODAWCZE, PODKOWIEC MAŁY, PROCES DOSTOSOWAWCZY, DORADCA, OPRAWKA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ZBRODNIA STALINOWSKA, HELMIOTOLOGIA, SŁOŃ, DYBUK, WAGON DOCZEPNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, HOMOSEKSUALIZM, JURNOŚĆ, WYGADANIE, KLATKA BŁAZNÓW, SAMORZĄD, PARNIK, FAZA, DZIAŁANIE, SŁUPEK STARTOWY, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, TRAFIKA, CZŁOWIEKOWATE, DEGRESJA, SENSOWNOŚĆ, WITRYNA, PRZYPŁYW, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIESTOSOWNOŚĆ, AFEKT PATOLOGICZNY, WEGETARIANIN, CHOPIN, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, BAR SAŁATKOWY, OCHRONA KATODOWA, STULENIE USZU, BUDOWNICTWO, MAFIA PALIWOWA, SIANO, ANTOCYJANIDYN, MINIALBUM, KONTROLKA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, MUNSZTUK, WARP, KATEGORIA OPEN, INDUKCJA WŁASNA, CHONDRA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, FALA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, FONETYKA, KARACENA, OPIEKA TERMINALNA, ROZDZIAŁ, TRZY KARTY, PLEMIĘ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, AGNOSTYCYZM, FUNK ART, GRABBE, KŁOBUK, JURYSLINGWISTYKA, CANZONETTA, FARMAKOGENETYKA, ŚLIZGACZ, LICYTACJA, TRĄBKA POCZTOWA, ZJAWISKO THOMSONA, SECANS, OSTROŻNOŚĆ, DZWONY RUROWE, FILM, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KREW Z MLEKIEM, ZBÓJNIKOWATE, DUŻA ŁYŻKA, KASZALOT, ZSYP, ZŁOŻENIE URZĘDU, SANIE, DIALOG OBYWATELSKI, ROZSTAW OSI, BOCHENEK, DOSADNOŚĆ, ?SZKŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOŁĘSTWO niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 11 lit.)
NIEDOŁĘŻNOŚĆ niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)
NIEWYDOLNOŚĆ niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOŁĘSTWO
niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 11 lit.).
NIEDOŁĘŻNOŚĆ
niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.).
NIEWYDOLNOŚĆ
niepełna zdolność poruszania się i samodzielnego radzenia sobie z codziennymi czynnościami, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.).

Oprócz NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ I SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE Z CODZIENNYMI CZYNNOŚCIAMI, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x