ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINIATURKA to:

zdrobniale: miniatura - krótki utwór literacki, muzyczny, teatralny itp (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINIATURKA

MINIATURKA to:

miniatura - coś małego, pomniejszonego, mniejsza kopia, wersja lub odmiana (na 10 lit.)MINIATURKA to:

zdrobniale: miniatura: bardzo małych rozmiarów obraz, często portret, wykonany na pergaminie, kości słoniowej, metalu czy porcelanie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.268

CHORÓBKA, OPUS, LEGENDA, DZWONEK RĘCZNY, DRELICH, POLAJ, KOTEWKA, ANGLOSASKA, INTERPRETACJA, FARSA, WESTKA, SZYFONIERKA, MORDKA, NUTA, SERENADA, PERSPEKTYWA, MONTAŻ, RADIOMAGNETOFON, KONSOLA, MISIACZEK, KORZONEK, KORONKA, TYPOGRAFIA, DOLOT, BOY-ŻELEŃSKI, CYTRA, KRAJOBRAZ, ADADŻIO, PIKA, POLIPTYK, SONATA, KIN, INTERMEDIUM, LEMONIADA, PEDAŁÓWKA, KRÓCIAK, UZBRAJANIE, STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, GORTER, SZYNCZEK, FARSZ, SUTASZ, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, KASETON, BAŁAGUŁKA, BERGAMASKA, COURANTE, ŁÓŻECZKO, DWÓJECZKA, TWEED, GROŃ, NYLON, SZARY RYNEK, PLAN, ZNAK MUZYCZNY, NOTACJA, CHORDOFON SZARPANY, PRĄDZIK, KOPALINA SKALNA, INDEKS, MUSZTRA, HUR, WIERNOŚĆ, BBS, METALIK, KLAPA, RĘKAW, INTEGRACJONISTA, TURCZYNEK, TRÓJKĄT, PERFORACJA, KOCZKODANIK, SPOT, WANIENKA, TELLURIUM, PAMPUSZEK, ELFICA, RESPONSORIUM, MBIRA, CÓRUŚ, SPRZĘG, BANJO, KRĄG, HABANERA, ASIK, PARKINGOWY, PSZENICZKA, GALONIK, WOBLER, KONCEPCIK, DWUWIERSZ, SPENCER, GEST TEATRALNY, ZAZULEŃKA, STANICZEK, STAROBUŁGARSKI, POŁOŻENIE, GROTESKA, GROTESKA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, OPERETKA, ROGALIK, PLIK, ARABESKA, ALBUM, ARANŻACJA, SKAJ, KAMUSZEK, REPORTAŻ, ARABESKA, TŁO, KANTATA, KORD, KATEGORIA, ŁOSIK, BENDA, TAPIRY, OGŁOSZENIE, MALUSZEK, PŁACA ZASADNICZA, NORMATYWISTA, DACH, HAZARDZISTKA, OBCHÓD, MIOTEŁKA, PRZEGRYWKA, FORLANA, STRZAŁ, ŻAGIELEK, FONETYKA AKUSTYCZNA, GRYGLEWSKI, RIUSZKA, SYMETRYCZNOŚĆ, POWIEŚĆ POETYCKA, SOLITI, HAMULEC AERODYNAMICZNY, JUSTUNEK, ODLEWNIK, MAMUNIA, DISCO, DRINK-BAR, GARNUSZEK, KASETKA, BYK, AUSTRALIJSKOŚĆ, ŻYŁKA, PLACUSZEK, ALTERNATYWA, PODKŁAD, PARAFRAZA, KRÓTKI WZROK, DZIERŻAWCZOŚĆ, KABAŁA, GARDZICIEL, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, GONIEC, BALECIK, SPAMIK, KROKODYLEK, ELEGIA, ŻABKA, SARYSOFON, JIG, BEZIDEOWOŚĆ, PSALTERIUM, LODZIK, KNYP, SZCZAWIK, SYFON, BLUES, KIESZEŃ, KANTATA, MAŁY CZŁOWIEK, GWIAZDKA, ZAPACH, SONATINA, NORMATYWISTA, FORMALIZM, PŁOMYK, DEDYKACJA, CHWAST, REGAMEY, PANK, PŁÓCIENKO, MORALIZACJA, PAPROTNIK, HYMN, MOSTECZEK, PASTORALE, WEŁENKA, SĄD APODYKTYCZNY, BIS, LEWEK, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, MORALITET, SUPERMARKET, MADRYGAŁ, OKRES LITERACKI, PROGRAMOTWÓRCA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, HAGIOGRAFIA, PORZĄDNOŚĆ, HUCZEK, SFEROFON, BALLADA, BRAT, DŻIG, PRĄDZIK, STOPKA, PADWAN, SPOT, SEPTET, ZANZA, KONCERT, KONTAKT, POŚWIST, RUTKA, SWINARSKI, INTERMEDIUM, REMIX, AKINAKES, DZIEŁO OTWARTE, MOTYWIK, SALTARELLO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, STRUCLA, POEMAT HEROICZNY, NOWELETA, MINI-ALBUM, PIKOLO, KASETA, BAZAREK, PRZYKŁADZIK, CHODNICZEK, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, GRYZ, MINIATURA, MIKROFILM, OPUS, LIGAWKA, BOMBA EKOLOGICZNA, KRÓTKI METRAŻ, SKRZYNECZKA, MADRYGAŁ, ZWINNOŚĆ, KRUSZYNKA, WYDERKA, HELING, ELEKTROFON, ŻYWIENIE, MOWA WIĄZANA, NOOBEK, HIP HOP, MOSTOWNICZY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, KOMISJA REWIZYJNA, GŁUPIĄTKO, FANTAZJA, ŻELE, BATALION WARTOWNICZY, PIĘTA, PAWILONIK, PYSZCZEK, LIST GOŃCZY, HRABIĄTKO, PACA, NIESTOSUNEK, MAKABRESKA, CZOP ZATOROWY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ŁAŃCUSZEK, ROBÓTKA RĘCZNA, SPACEREK, MINIATURKA, LUD, RĘKAWEK, PŁATKI, NIENORMATYWNOŚĆ, KASTA, MURZYSKO, CYFERKA, PSALTERION, ANAFORA, USŁUGA SPOŁECZNA, PŁYTA, PŁASKOŚĆ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, MAMUSIA, KANTYLENA, GOŁĄBECZEK, BERCEUSE, PODGRZEW, KIJEK, TYGRYSEK, ERHARDT, POPSONG, REMIKS, MINIATURA, BONANG, ?CZELADNICZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.268 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINIATURKA zdrobniale: miniatura - krótki utwór literacki, muzyczny, teatralny itp (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINIATURKA
zdrobniale: miniatura - krótki utwór literacki, muzyczny, teatralny itp (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZDROBNIALE: MINIATURA - KRÓTKI UTWÓR LITERACKI, MUZYCZNY, TEATRALNY ITP. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast