ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASTA to:

zamknięta grupa społeczna, wyróżniająca się wpływami politycznymi, majątkiem itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASTA

KASTA to:

zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna (na 5 lit.)KASTA to:

u niektórych owadów: osobniki wyróżniające się od pozostałych charakterystycznymi cechami fizycznymi, przystosowane do pełnienia określonych funkcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.716

TŁOK, OGNIOMUR, ANAMORFOZA, ASPOŁECZNOŚĆ, HOLENDER, GRUPA PRZYJAŹNI, KOSZT UTOPIONY, WINYLEUM, FAUNISTYKA, ZASYP, RUDERA, ANTYCYPACJA, BUFET, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, RYTM, WÓZEK, ZESKROBINA, JEZIORO WYTOPISKOWE, PEDOFIL, CZŁON OKREŚLANY, OSADA, RADA, KRYZYS OTOLITOWY, TAMILSKI, DOCHÓD WŁASNY, WIZJA LOKALNA, KARTEL NARKOTYKOWY, HERBATKA, NEBIWOLOL, MALKONTENCTWO, ODWYKÓWKA, NIETYPOWOŚĆ, BETONOWE BUTY, INFOBOKS, GRUPA ETYLOWA, SEMINARIUM, BANDEROLA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PRAWORĘKI, MIKROMACIERZ DNA, OSEŁKA, DRUK ROZSTRZELONY, BEZDOTYKOWIEC, NAUKA ŚCISŁA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, TŁUSZCZYK, STOCZNIA, FILM MUZYCZNY, WYMUSZONOŚĆ, WIBRACJA, ROZROST, KONSONANS, UCZENNICA, WYBORY POŚREDNIE, WERSJA REŻYSERSKA, WULKAN BŁOTNY, RADIESTETA, TASIEMIEC UZBROJONY, FILOZOFIA, KRENAL, KSIĘGOWY, POPRZECZNICA, SPŁATA BALONOWA, ODROŚL, KOMPRESJA IMPULSÓW, RUPIA INDYJSKA, GRZBIETORODY, MONTER, MOKASYNY, CHEMIKALIA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PARAFIA, SADZE, SAUNAMISTRZ, WF, OSET NASTROSZONY, MUTUALIZM, DEOKSYADENOZYNA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, PROMIENNOŚĆ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, DROBINA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ZAKOCHANY, WIEDZA O KULTURZE, WĄŻ, MUNSZTUK, ANGIELKI, PERFORACJA, ABDERA, PACZKA, SKRZYNIA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, DACH, FIVE O'CLOCK, MUZYK, MOLE, CYBERNETYZACJA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, WETERYNARIA, SKANDYNAWISTA, LIBRA, GRUPA IMINOWA, STAŁA SVEDBERGA, WIDZENIE PERYFERYJNE, KUCHNIA, TARŁO, PORZĄDEK DORYCKI, MOIETA, ZWIERZĘ, KRĄŻENIE OBWODOWE, KLASA, WYKRZYKNIK, FOSFATAZA ALKALICZNA, POKOST, GERMANISTYKA, ORTOPEDA, SĘKACZ, DIALER, BETON JAMISTY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, IMIĘ, OSUTKA SOSEN, EOZYNOCYT, APATIA, ZWAPNIENIE, CHOPIN, SYLWETKA, WYKRĘCANIE, KONCEPT, PRĘŻNOŚĆ, EKSPEDYTURA, KIERZANKA, SZCZEP, PLOTER ROLKOWY, STARY MALUTKI, KLERYK, FUZJA KONGLOMERATOWA, PRZEPITKA, PODKŁAD, GAŁĘŹNIK, WILKOWNIA, PAREMIOGRAF, SREBRNA PAPROĆ, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, GRZYB SKALNY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PANOWANIE, NAKAZ, GIĘTKOŚĆ, ARCHEOLOGIA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, HEGEMONICZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, GRZYBEK HERBACIANY, GLORIA, TABULATURA, WYZNANIE RELIGIJNE, POTPOURRI, GALERIA HANDLOWA, TUALETA, WIKARYZM, ELFICA, KRĘGOSŁUP, PALMA KRÓLEWSKA, MACIERZ SCHODKOWA, KLASA POSIADAJĄCA, TUNDRA, SZEW PODNIEBIENNY, TUNICZKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, EKSLIBRIS, EKSPLOZJA, OTWARCIE RÉTIEGO, ŹDZIEBLARZE, IDENTYFIKATOR, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, ARTYSTKA, PRZEWIĄZKA, MINERALOGIA, UPOJENIE SENNE, WYSPIARSKOŚĆ, MORZE CZARNE, PASTERSKOŚĆ, ELOKWENCJA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, TALERZ, WIECZÓR, PRZESZUKANIE, CYKL GOSPODARCZY, KARCYNOLOGIA, TEORIA HOMOTOPII, SSAK, KRAJNIK, KONSONANS, KULTURA KRETEŃSKA, HYDROMONITOR, CHRZĄSTKA, TROLLING, MIEDNICZKA, INFORMATYKA KWANTOWA, CHMURA KŁĘBIASTA, ERA AFITYCZNA, ANTENA YAGI, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, BLOK, GĄSIENICA, GESTALTYZM, WCINKA, OŚLICA BALAAMA, ANARCHISTKA, EKONOMIA, SYLFIDA, CHEMIA FIZYCZNA, WANNA, HEWRA, CHODZĄCA POWAGA, KOMPLET, BUTELKA, SOLENIK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ŚLUZOROŚLA, AEROZOL BIOLOGICZNY, POKŁAD PANCERNY, KOTWA, SEGMENT SZYJNY, KRWIODAWSTWO, ROTACJA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, TERAPENA KAROLIŃSKA, SZARPANKA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, GRZEBUŁA, CRACKER, PĘTAK, PIZZERIA, TRZECIE OKO, TAMANDUA, KLEJONKA, DIALOG, TWORZYWO SZTUCZNE, EDYTORSTWO NAUKOWE, SPLENDID ISOLATION, SPRZĄGLE, WIATR POZORNY, CZĘŚĆ, PATRYLINEARNOŚĆ, NAHUATL, IMMUNOLOGIA, STRAŻ POŻARNA, NOC, AZOT AMONOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, UKŁAD DOKREWNY, ZMAGANIA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, STAROŻYTNICTWO, DOSIEBNOŚĆ, METEORYT, JAZDA, BUJDA NA RESORACH, ABORDAŻ, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, DRZEWO, POZYCJA SPOŁECZNA, ODNÓŻA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BANALNOŚĆ, KORYTO RZEKI, STOPA DYSKONTOWA, PIERWSZOROCZNY, BLACKJACK, PALEOTERIOLOGIA, SZCZĘKOT, SPŁATA, UROJENIE KSOBNE, BŁYSKOTKA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, TAMBOREK, GRZBIETORODOWATE, REGION STREFOWY, WESTERN, WZGÓRZE, SZEW STRZAŁKOWY, KAJMAN KROKODYLOWY, WSPOMNIENIE, MOWA, ZWIERCIADŁO, ZJAWISKO SEEBECKA, FIZYKA, KOMANDO, SZPULKA, WRZĘCHY, SHOUNENAI, MAŁY FIAT, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZAPLOT, ?GWIAZDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASTA zamknięta grupa społeczna, wyróżniająca się wpływami politycznymi, majątkiem itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASTA
zamknięta grupa społeczna, wyróżniająca się wpływami politycznymi, majątkiem itp (na 5 lit.).

Oprócz ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ZAMKNIĘTA GRUPA SPOŁECZNA, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ WPŁYWAMI POLITYCZNYMI, MAJĄTKIEM ITP. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast