TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘDZLIK to:

Tortula - rodzaj mchu z rodziny płoniwowatych; mchy średniej wielkości, tworzą gęste, łatwo rozpadające się darnie, rosną na ziemi, skałach lub pniach drzew (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 34.570

PIELĘGNICA SZMARAGDOWA, PAŃSTWO, DEPUTAT WĘGLOWY, NIERZĄDNICA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, TRANSURAN, JASKÓŁECZNIK, SADZANKA RUMIENICA, KITAJ, KSIĘGA PARAFIALNA, KULT JEDNOSTKI, TETRAMER, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, KACZKA, KUNDMAN, DYMISJA, PSAMMOFITY, ARCHITEKT WNĘTRZ, PRAWOZNAWCA, WISZNICA, KRWAWNIK WROTYCZOLISTNY, MOTYL, ŁĄKOTKA, STOKŁOSA ZMIENIONA, ŚWIADCZENIE, BRANIE ROZWODU, BAZOFIL, KOMBATANT, RACJONALIZM, JOSE, BŁĄD, FOLWARK, BULION, POWINOWACTWO, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, GOTÓWKOMAT, WAFEL, JAK, MAŁPA, ADAPTOR, POTWAL OLBROTOWIEC, ŁAD KORPORACYJNY, ŁUPEK MARGLISTY, PODKARMIACZKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, WYROSTEK BARKOWY, KWARTET, KLASTER PRZEMYSŁOWY, SYFEK, PAŃSZCZYZNA, AKCELERATOR KOŁOWY, OTĘŻAŁKOWATE, ASYSTA, INIA, ARANŻER, OBRÓT WTÓRNY, TEREBINT, SŁONECZNICA, ANTYBIOTYK, MUTACJA, LUSTRO, SZYSZKA, WZORNIK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, PRZEDMORZE, SOSNA TROPIKALNA, LEMING WŁAŚCIWY, ŻEGLAREK, JUMPER, AULOS, DZIELNICOWY, DRAMAT EPICKI, SUBKULTURA, GROMADA, SOWA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, ADŻWAN, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KALIPSO, SIAMANG, HARPAKTOGNAT, ZDRADLIWOŚĆ, NARCIARSTWO NORWESKIE, ADMIRER, ROTALIT, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ODNÓŻA, SĘPNIK CZARNY, JEDWABNICA CIEMNA, ANTHEM TRANCE, KOLORYSTYKA, POPITA, JESIOTROWATE, LOT KOSZĄCY, DOLAR FIDŻI, BRYK, MIŁKA WIELOŁODYGOWA, TRZASKACZ WĄSATY, TUTORIAL, PIERWIOSNEK LEKARSKI, UGORÓWKA PRZELOTNICA, CHLEB, LORI KUKANG, ŻABA ŚWISTUN, KWAS, SZPECIELE, BRONCHOGRAFIA, WŁOK, HYDROSFERA, TUKOTUKO MAGELLANA, MULAK, DYGNITARZ, WIRULENCJA, KUŁAN MONGOLSKI, ANTABA, MAPA MORSKA, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, REWOLWER, PAJĘCZYNÓWKA, KAZARKA, REMINGTON, DIPLOPIA, BAKTERIA KORZENIOWA, RYNEK PODSTAWOWY, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KURTYNA, KARETKA REANIMACYJNA, BIEG ALPEJSKI, MODZEL, BELLADONA, SOKOŁY, ANTABA, BEK, ŚNIEŻKA, MAILOWANIE, PĘCZAK, PODSKOK, TURZYCA FLASZECZKOWATA, LYGODIUM, CHAMEDAFNE, PRZEPOJA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, OBROST, KRĘPNIK GABOŃSKI, BAZA, RESTAURATOR, PACHISI, ŁOŻE TORTUR, CZŁON NADRZĘDNY, CHEMIA, SŁONIOROŚL, DEISTA, ŚRUBA POCIĄGOWA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, HANAFITA, WROCŁAWSKOŚĆ, FAUNISTYKA, TRAF, REASORTACJA GENOWA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, REJTERADA, ANTAGONIZM, ZASTOINA, AMBYSTOMA PASKOWANA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, PŁUCNIK, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, KUKLIK CHILIJSKI, SIWIEC, PODMIOT LOGICZNY, GAMEPLAY, SPUTNIK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, GOŹDZIK, LODOŁAM, BĄBEL SPEKULACYJNY, FALKA, ZŁOTLIN JAPOŃSKI, ROZPLENICA PERŁOWA, URONAUTES, DZWONECZNIK BULLEYA, EPISKOPAT, APOLOGIA, RUSZNIKARZ, HAŁAŚNIK SZARY, INTERNAT, APTEKA, MAZER, REFORMATOR, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, TUPANDAKTYL, KARKAS, GARNUSZECZEK, KAMICA NERKOWA, KRÓTKOSZ, KAWKA, PŁASKORYT, KANAŁ, MIODOWNIK MAŁY, DRIBLING, ŁAŃCUSZEK, FIRMA WYDMUSZKA, GRZYB SKALNY, PROSEKTORIUM, ODWAPNIENIE, BRĄZOSZ, KREDYT BALONOWY, ADHEZJA, MAKINTOSZ, ASTROLOG, WATONGIA, POKŁAD GÓRNY, BUTELKA, DYSPOZYTURA, BATERIA, ALLOMETRIA, PROGRESJA PODATKOWA, GODZINA MILICYJNA, MAGOT, ZERWA GŁÓWKOWATA, POTTO, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MISIO, MODRASZEK ADONIS, BEŁT, WALUTA BAZOWA, JĘZYK WEHIKULARNY, DŁUGOSZPON, HEMATOLOGIA, WIEŻA CIŚNIEŃ, SUBRETKA, TRWOŻNICA POSPOLITA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ODNIESIENIE, PANEGIRYSTA, STEPNIARKA PASKOWANA, BESZAMEL, SILNIK ZAMKNIĘTY, KALENDARZ SŁONECZNY, IZBA, PIEKARNIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, MIODOWNIK DUŻY, REKOGNICJA, DOLMAN, DZIERZYK ŻAŁOBNY, BASZŁYK, SYMPTOMAT, ŻÓŁWIAK WĄSKOGŁOWY, TOREBNIK PIŻMOWY, KWIATY, GODZINA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, KURZEJ, FUNKCJA OKRESOWA, CZĄSTKA DZIWNA, KOMISJA, MIODOŻER CZARNOUCHY, SAMIEC, CIARKI, AKR, SARNA, LIMBA SYBERYJSKA, PIKIETA, AUTOŻYRO, DZBANEK DO ŚMIETANY, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SIKORA, OSOBA, CHARLES, MYDŁOKA, BALSAM, SOREK, ROPOMACICZE, KŁUS, SYGNAŁ DYSKRETNY, WCINKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, MODRASZEK IDAS, STERLET, PRZEWODNICZKA, JERZY, KARTA PAMIĘCI, BEZLIST, BRZANKA, EKTOPLAZMA, SALAMANDRA LUZYTAŃSKA, CZYRACZNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KABUL, PERKOZ BIAŁOCZUBY, BRZOZA CZARNA, MAPA NUMERYCZNA, MAKAK ARUNACHALSKI, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, WYTRZESZCZKA TARCZÓWKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PRZEJAZD KOLEJOWY, ?KANIBALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 34.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘDZLIK Tortula - rodzaj mchu z rodziny płoniwowatych; mchy średniej wielkości, tworzą gęste, łatwo rozpadające się darnie, rosną na ziemi, skałach lub pniach drzew (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘDZLIK
Tortula - rodzaj mchu z rodziny płoniwowatych; mchy średniej wielkości, tworzą gęste, łatwo rozpadające się darnie, rosną na ziemi, skałach lub pniach drzew (na 7 lit.).

Oprócz TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - TORTULA - RODZAJ MCHU Z RODZINY PŁONIWOWATYCH; MCHY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI, TWORZĄ GĘSTE, ŁATWO ROZPADAJĄCE SIĘ DARNIE, ROSNĄ NA ZIEMI, SKAŁACH LUB PNIACH DRZEW. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x