KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEURON LUSTRZANY to:

komórka nerwowa zaliczana do neuronów uaktywniających się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osobników; podejrzewa się, że dzięki nim osobnik na widok pewnej czynności jest w stanie niemal natychmiast odgadnąć intencje innego osobnika nie tylko tego samego gatunku (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.762

GRAFICZKA, GABLOTA, AS SERWISOWY, ŁOTROSTWO, POLEMICZNOŚĆ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, WYCINEK, FRYZ ARKADOWY, WZÓR, ZASIEK, PSYCHOFARMAKOLOGIA, INTROMISJA, SONAR, SIECZKA, CHORDOFON, SKALA PORÓWNAWCZA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, LEVEL, DOM KATECHETYCZNY, PATCHWORKOWIEC, OCZERNICIEL, METEORYTYKA, SZCZERBA, ŻYWOKOST, CYLINDEREK, HURMA, SŁUGA BOŻA, NOWY, RÓŻA BARYTOWA, WYSADEK, KOMEDIANT, DOMINATOR, PULPA, GADZINA, MASKA, SIKAWKA, WSPINALNIA, REKOMENDACJA, KOLEJ LINOWA, VERTIKAL, TARCZA KRYSTALICZNA, ZASTANOWIENIE, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, BETON STRUNOWY, BŁYSKOTKA, ZŁÓG, ARTYLERIA, SALSA, JATKA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, DYMEK, TINGEL, BOMBA EKOLOGICZNA, NADMIERNOŚĆ, SKARB, POMOCNOŚĆ, ALFABET ŁACIŃSKI, SIMOLESTES, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SZYK ANTENOWY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, TORFOWISKO NISKIE, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, REFREN, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KIR, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PROMIEŃ ALFA, PRYMITYW, LICYTACJA, BORDER, SIOSTRZYCZKA, MIASTO OGRÓD, NIETOLERANCJA, CENTRUM URAZOWE, ANTECEDENCJA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, SERPENTYNA, MERYNOS, ISLANDZKOŚĆ, ZŁOTA KLATKA, WYCHODŹTWO, MOHORYCZ, PROSIAK, WĘGLÓWKA, DUK, ALBUMIK, DEKRET, TYNK, OCENA, STĘP, TWINNING, RELIKWIARZ, ŁONO, WSPÓŁKATEDRA, ALGEBRAIK, MULE PO BELGIJSKU, KRATER, REKOGNICJA, PIANOGUMA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, BLEŻNIA, NISZCZUKA KROKODYLA, KABOTYŃSTWO, SMOLUCH, ZIELE, CREPIDA, NUMER KIERUNKOWY, ŁADNA HISTORIA, HIV, RZEŹBA KRASOWA, GARNUSZECZEK, TWARÓG, CIUPAGA, ALARM BOJOWY, NOWICJAT, WĘGLÓWKA, KOMÓRKA, MIECZNIK, PŁYTA, PARAGAMMACYZM, SPŁASZCZKOWATE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, GAMA, DYSPENSER, ZGRZEBŁO, SKŁAD, SYSTEM POWIERNICZY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, KRAWĘŻNICA, WIZJONER, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BABILOŃSKI, CHMURA WARSTWOWA, UKŁAD DOKREWNY, KUPIEC, SKÓRZAK, NERD, WULKAN CZYNNY, REGENERATOR, NADŚWIADOMOŚĆ, DUK WSPANIAŁY, HALOGENOALKAN, WYRÓB MEDYCZNY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, GEOELEKTRYKA, DRAPACZ, PARABOLA SZEŚCIENNA, JAJKO W KOSZULCE, NIECIĄGŁOŚĆ, PLAŻÓWKA, LEKTURKA, ZAPYLACZ, PRZEDPORCIE, DESTRUKCYJNOŚĆ, KOLOKACJA, ŚWIĄTKI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, CZYSZCZALNIA, SMUŻKA, KARATEKA, BŁONA SUROWICZA, UKRAIŃSKOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, MOWA, INSTRUMENT DREWNIANY, JUDASZOWIEC, BATAT, PRINCETON, ORSZADA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, MELANODERMA, NOWOTWÓR ŁAGODNY, DERMATOGLIFIKA, ELFICKI, ŁUG, WYPAŁ, CUKIER WANILIOWY, ANARCHISTA, FIGURA, SIAD TURECKI, PĘDZLIK, STREFA PRZYGRANICZNA, WYWIAD, STARODAWNOŚĆ, SYNONIMIA CAŁKOWITA, OSTREK, ROŻEK, ENANCJOMER, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, SILNOŚĆ, SITARSTWO, ONIRYCZNOŚĆ, UBYTEK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, BEZROBOCIE JAWNE, PUSZCZYK PLAMISTY, DRIPPER, ALKAZAR, SILNIK NISKOPRĘŻNY, SONG, LARGHETTO, KAMAMBER, CYMBAŁ, MASA RELATYWISTYCZNA, SYNTEZA JĄDROWA, MUZA, PĄCZKOWCE, MENNICA, BAJKA, STUZŁOTÓWKA, SPAWACZ, KOMORA, WSZECHSIŁA, GWIAZDA WIELOKROTNA, HUZAR, FRONTALNOŚĆ, PIEC TYGLOWY, DOJŚCIE, KULTUROWOŚĆ, JEDNOKROTNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, PROFILOWANIE, POPIELICA, ODMIANA UPRAWNA, AMARANT, CYKLON, ARYBALLOS, NOSOROŻEC, JASNOŚĆ, PARADOKS, BIEGUN, IMPOST, BRYŁA LODU, MIESIĄC, FILM PSYCHOLOGICZNY, TRUFLA, SPÓŁKA PARTNERSKA, JAZ, INTERFEJS, MAGNESIK, SIŁA PŁYWOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, UDRY, PRZESTĘPCA, IMIENNICTWO, SKURCZ, PSI GRZYB, CIEMNOTA, POMROWICOWATE, EDYKUŁ, BIOKOMPONENT, WSKAŹNIK UBÓSTWA, STYL WILHELMIŃSKI, IKROWIEC, WINIETA, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, KULCZYBA WRONIE OKO, FALA MORSKA, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, NABIERKA, POPISOWOŚĆ, CLARINO, FUNKCJA SCHODKOWA, POUSSIN, WIELOKRĄŻEK, SYRENA ALARMOWA, DWUCUKIER, STAROEGIPSKI, BEZINWAZYJNOŚĆ, MODEL HERBRANDA, ROZWOLNIENIE, WSZECHMOC, DUSZA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, NERECZNICA VILLARA, ŁABĘDŹ BEWICKA, KONCERT, KOŻUSZYSKO, UKŁAD CYFROWY, KOMISJA, PROSTOPADŁA, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, FORMACJA DEFENSYWNA, STOPA, HIPERTEKST, POWIEŚĆ FANTASY, BARWY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, LEBERWURSZT, SPARTANKA, STREETBALL, TAJNOŚĆ, KOZIOŁ, ŚWIETLÓWKA, BLISKIE SPOTKANIE, ŚLAD, WIERNY, ?ZJAWISKO THOMSONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.762 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEURON LUSTRZANY komórka nerwowa zaliczana do neuronów uaktywniających się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osobników; podejrzewa się, że dzięki nim osobnik na widok pewnej czynności jest w stanie niemal natychmiast odgadnąć intencje innego osobnika nie tylko tego samego gatunku (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEURON LUSTRZANY
komórka nerwowa zaliczana do neuronów uaktywniających się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osobników; podejrzewa się, że dzięki nim osobnik na widok pewnej czynności jest w stanie niemal natychmiast odgadnąć intencje innego osobnika nie tylko tego samego gatunku (na 15 lit.).

Oprócz KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KOMÓRKA NERWOWA ZALICZANA DO NEURONÓW UAKTYWNIAJĄCYCH SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PEWNEJ CZYNNOŚCI LUB OBSERWOWANIA JEJ U INNYCH OSOBNIKÓW; PODEJRZEWA SIĘ, ŻE DZIĘKI NIM OSOBNIK NA WIDOK PEWNEJ CZYNNOŚCI JEST W STANIE NIEMAL NATYCHMIAST ODGADNĄĆ INTENCJE INNEGO OSOBNIKA NIE TYLKO TEGO SAMEGO GATUNKU. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x