JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRYZYJSKI to:

język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 9 lit.)JĘZYK FRYZYJSKI to:

język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.068

LOGORYTMIKA, DRENAŻ KIESZENI, SUBSKRYPCJA, BUDOWLA CENTRALNA, PROTAGONISTA, KROPKA NAD I, ROZMODLENIE, KLASYFIKACJA, LUJEK, KLUCZ, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PÓŁKRUCHE CIASTO, LECYTYNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, MENNICA, NUMER TAKTYCZNY, TURKU, KREDA, PŁYTA OCEANICZNA, TILBURG, GŁOGOWIANKA, NUDZIARZ, STATEK POWIETRZNY, RYNEK PRODUCENTA, BADANIE JAKOŚCIOWE, PRACOHOLIK, PRACOWNIA, LOKACJA, NIERUCHOMOŚĆ, WYRWIZĄB, DRĘTWA BRUNATNA, CIELĘ, MUTUŁY, STADION, CABO DELGADO, RADIOTECHNIK, TACA, RUSZT, AFEKTYWNOŚĆ, KNEBEL, OBŻARCIUCH, ŁUPEK ILASTY, MINIATURA, KORMORAN MAŁY, BIOGEOGRAFIA, MAMUT POŁUDNIOWY, ZUCHWAŁOŚĆ, JELEC, STERNICZKA ZWYCZAJNA, GONIOMETRIA STATYCZNA, RANDKA W CIEMNO, BICIE POKŁONÓW, UMYWALNIA, BATYST, PUNKT, ABRUZJA, TAŁAŁAJSTWO, TOLERASTA, TRIADA CURRARINO, SKRZYNKA, CYKL MIESIĘCZNY, SAPROFAG, GRYMAŚNIK, FLAWONOL, WĄS CZUCIOWY, BEŁT, KASZUBSKI, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, WIBROAKUSTYK, LAWA PODUSZKOWA, BEZROBOCIE SEZONOWE, MANIAK, SYNEKURZYSTA, KRÓLEWICZĄTKO, MIERNIK CYFROWY, HISPANO, RIVERINA, KWAS KAMFOROWY, SOCJOBIOLOG, AMPUŁA, JĘZYK WEGETUJĄCY, LACJUM, WYWROTKA, ERGONOMIA, KOMPOSTOWNIK, METRESA, DEWELOPER, PIWIARZ, WARMIŃSKI, PLEŚNIAK, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, GALICJA, PŁEĆ, GZY, LINIJKA, HEWLETT-PACKARD, ŚWIR, HEBRAJSKI, ARABSZCZYZNA, WIEWIÓRKA RUDA, MARKIZETA, KONCENTRACJA, MIKROMIKRON, HYGROPSAMMON, DŹWIGARKA, CYBERNETYZACJA, CIERŃ W OKU, SMOCZEK, GARNITUR, PARANOIK, BLOCZEK, RAJTUZY, ANGUSTINARIPTERUS, DOMOKRĄŻCA, WSTRZYMANIE, PAJA, HAMERNIK, WARIACJA, ANTARKTYKA, INICJATYWA, SŁOWIANOFILSTWO, ŚLEDŹ, INSTRUMENT KLAWISZOWY, KOŁOWROTEK, GRECKOŚĆ, TYSIĘCZNIK, PŁOMYCZEK, PÓJDŹKA, ANTYKWARNIA, REGRES, STRZELEC, LIŚCIONOGI, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, PASYWIZM, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, STARA MALUTKA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, MŁYNEK DO ODPADKÓW, NUMULIT, KOWALNOŚĆ, WYŚCIG, BRODAWKA STÓP, MAZAJA, SALEP, MAKROKOSMOS, GAMBIT, JĘZYK SZTUCZNY, KAUTOPIREIOFAGIA, OCEL, DRZEWOSTAN NASIENNY, UBOŻENIE, COROCZNOŚĆ, SYNDROM WILKOŁAKA, FUNKCJA NAZWOWA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, WDROŻENIOWIEC, JUMPER, DIALOG KONKURENCYJNY, GONGORYSTA, PION, CZARNOSECINIEC, IMMUNOGENETYKA, GRABARZ, KASKADA TROFICZNA, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, SŁOWEŃSKI, REALIZM MAGICZNY, ŻABA ŚMIESZKA, TERYNA, AZOT AMONOWY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KRYZA, FUNKCJA SINC, RÓWNINNOŚĆ, BIOLIT, MUFLA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, DRYBLAS, EPILEPTOLOG, STOŻEK NAPŁYWOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, KARTA, KOMUNA, BACHMISTRZ, MENISK, RADIANT, OBRONA PIRCA, OBŁĘK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, ŻWAWOŚĆ, RATING, UTYLITARYZM, KRYZYS PSYCHICZNY, IZOMER OPTYCZNY, BALANGOWICZ, SKÓRA MATERACOWA, POWIŚLE, KAMARAN, PANDRAK, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, DWUFAZOWOŚĆ, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, HEBRAJSZCZYZNA, ROZDŹWIĘK, PEŁNIA, SZARMEZA, KATOLICKOŚĆ, NUMER KIERUNKOWY, ROKIETOWATE, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, RADIESTETA, MARTWOTA, KLIMAKS, CIĘŻAR DOWODU, REZYGNACJA, MIESZKALNOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, KONKUBINAT, SINGEL, PAJĘCZYNA, KECZUP, STYL ARTYSTYCZNY, RARYTAS, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SKARANIE BOSKIE, KWINTET FORTEPIANOWY, PEINE, KSIĘGOWA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, DENAZYFIKACJA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KLEKOTKA, ZOOFAGIA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KATAGENEZA, MORGANUKODONTY, RÓŻOWIEC BIAŁY, MILA NA GALON, TOTALIZATOR, JAZZ, KOPUŁA LAWOWA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, HELIOFIZYKA, FAŁ, KOŃ ARDEŃSKI, FILODENDRON, SILNIK ZAMKNIĘTY, KLUSKA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, MONOCHROMATYZM, KOSTUREK, FARMAKOEKONOMIKA, PRODUCENT, QUICKSTEP, NAGAN, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, DEREŃ, WIEK ROZRODCZY, SALAMANDRA WALTLA, RAFIA, KOŚĆ CZOŁOWA, BIDET, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ŁATWOPALNOŚĆ, VERAIKON, KAZARKA RDZAWA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ZIMOWISKO, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, OCZYSZCZALNIK, BERBERYJSKI, ZWID, EFEKT LENSE-THIRRINGA, OSTROGA PIĘTOWA, FUSYT, TERMOOBIEG, STAROPOLSKI, KONSYGNATARIUSZ, POLĘDWICA, ZŁOŚLIWOŚĆ, DESKA ŚNIEŻNA, ANEMIA APLASTYCZNA, SYSTEM PREZYDENCKI, FATUM, CIAŁO ACETONOWE, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, ANTIFA, GASKONADA, OKTAWA, FOTOLABORATORIUM, CERKWISKO, INTERNACJONAŁ, GATUNEK BLIŹNIACZY, SAMBAR SUNDAJSKI, CHOROBA CAFFEYA, ODKRYWANIE DUSZY, ?KOŁYMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRYZYJSKI język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 9 lit.)
JĘZYK FRYZYJSKI język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRYZYJSKI
język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 9 lit.).
JĘZYK FRYZYJSKI
język, którym posługują się Fryzowie, składający się z wielu dialektów, często bardzo się od siebie różniących; po fryzyjsku mówi ok. 400 tys. osób, głównie w Holandii w prowincji Fryzja, a także w niemieckich landach Dolna Saksonia (region Saterland, region Fryzja Wschodnia) i Szlezwik-Holsztyn (region Fryzja Północna) oraz na Wyspach Fryzyjskich (na 14 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ FRYZOWIE, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WIELU DIALEKTÓW, CZĘSTO BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄCYCH; PO FRYZYJSKU MÓWI OK. 400 TYS. OSÓB, GŁÓWNIE W HOLANDII W PROWINCJI FRYZJA, A TAKŻE W NIEMIECKICH LANDACH DOLNA SAKSONIA (REGION SATERLAND, REGION FRYZJA WSCHODNIA) I SZLEZWIK-HOLSZTYN (REGION FRYZJA PÓŁNOCNA) ORAZ NA WYSPACH FRYZYJSKICH. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x