PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWINKARSTWO to:

plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOWINKARSTWO

NOWINKARSTWO to:

uwielbienie dla nowinek (zwłaszcza technicznych, technologicznych), chęć posiadania rzeczy nowych, gadżetów, świeżynek, ogromne zainteresowanie nimi (na 12 lit.)NOWINKARSTWO to:

wdrażanie nowych rozwiązań, myśli, idei, koncepcji, pomysłów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.343

DZIEŁO KORONOWE, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MALINA ZACHODNIA, KRÓTKA PAMIĘĆ, TWIERDZENIE KRULLA, HISTOPATOLOGIA, DRYFKOTWA, CYKL MSZALNY, KOŁEK, HOLOGRAM, ŻYTO, WYWIAD, KILLER, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, SEMEM, APROBACJA, PISANINA, PRALNIA, PUR, UWAŻNOŚĆ, NACZÓŁEK, GRAFIKA, TRZMIEL WIELKOOKI, KATEGORIA GRAMATYCZNA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PREPPERS, SCHEMAT SARRUSA, PÓŁPOŚCIE, LAKTOWEGETARIANIN, PRYMITYW, KRÓLEWNA, ADAGIO, ELEKTRYCZNY PASTUCH, NINGCHENGOPTERUS, FURIERYZM, BEZAWARYJNOŚĆ, ZNISZCZENIE, ANTYKATOLICYZM, TELEROTAMETR, GOSPODARZ, GRZECHOTKA, ZASTAWKA, NAKTUZ, KASZANA, WIEK POPRODUKCYJNY, PRZEPIS KOŃCOWY, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, ZAWODNOŚĆ RYNKU, WEKA, SZKLISTOŚĆ, KOPNIAK, FAJANS, HOMOMORFIZM, KRÓL, NIEUŻYWALNOŚĆ, ZAGRODNIK, ROZŁUPKA, JAMA, NAJDUCH, DIAGRAM KWIATOWY, NACZYNIA POŁĄCZONE, PRZEDSTAWICIEL, APEREA, BYLINA, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, PASAŻ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, AUTOMAT LOSOWY, PRAWO, KRÓLEWICZĄTKO, KOMEDIANT, POŚWIĘCENIE, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, POPOZAUR, ODMIANA HERBOWA, FITOGEOGRAFIA, SUPERNOWA TYPU IC, ZABORCZOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, KONSERWACJA, UKŁAD ODNIESIENIA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, RYBY KOPALNE, PALEOBOTANIKA, ARCUS TANGENS, WIZYTÓWKA, LIBRACJA, PLEWY, SALWINIA PODŁUŻNA, YBIT, KABOTAŻ MAŁY, MODYFIKACJA, PRZEDGRODZIE, DELFIN PLAMISTY, WIERZCHOŁEK, PARA 0, SKIBKA, MUZYKA TŁA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, PRZYSŁÓWEK, PĘTLA, FASETA, DAMULKA, OCZKO W GŁOWIE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PRZEMYŚLNOŚĆ, ADMIRACJA, MONITORING PRZYRODNICZY, KORYTKO, NUTA, FIGURA PŁASKA, OBSZCZYMUREK, PUNKTUALNOŚĆ, OPŁOTKI, STABILIZATOR, REJESTR KOZACKI, SINGIEL, MASZYNA CYBERNETYCZNA, TEORIA KOLEJEK, OPŁATA ADIACENCKA, DRUK, GORGONOPS, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KĄT GRANICZNY, ROZDZIELCZOŚĆ, DENATURACJA BIAŁKA, JAZZÓWKA, TRANZYCJA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, FUNKCJE AMPLITUDY, KOMARNICA, MOTOR, DEKRET, NISKOŚĆ, ULUBIENIEC, GALERIA, MCCHETA, ZLEW, NAJEMCA, POEMAT DYGRESYJNY, WAROWANIE, DYSK LOKALNY, SĄD KAPERSKI, SMYCZ, NAUKA, NIEOCHRZCZONY, PAPU, FOTOTROPIZM DODATNI, WISIOREK, NIESKRĘPOWANIE, CZARNY KARZEŁ, SŁABIAK, DIAFTOREZA, ZŁO KONIECZNE, ZASZCZEPKA, PROFESOREK, GOTÓWKA, DZIEWIĘTNASTKA, OKRES OCHRONNY, POPULACJA, RAK SYGNAŁOWY, STRZEMIĘ, GRACZ, PUPILEK, TYBERIADZKIE, RODZINA PEŁNA, MAJOWY ROBOTNIK, UROSTOMIA, PUBLIC RELATIONS, BULION, UCHWYT, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, DROGÓWKA, ALKOHOL CUKROWY, CIEKAWSKI, KAPITAŁ REZERWOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, IMPROWIZATOR, OPERAT UZDROWISKOWY, PLENIPOTENT, ŻAD, TRZĘŚLIKOWCE, BIEGUN UKŁADU, KOLEBKA, AWANPORT, CECHA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, KRZYWA POPYTU, TRANSPOZYCJA, WIENIEC, KANAŁ, TRAPOWY, AKCEPTACJA, BROŃ, MATKA BOSKA ZIELNA, BRAMKA LOGICZNA, GETTO SZCZĄTKOWE, POLE ZNACZENIOWE, BEZNADZIEJA, OLFAKTOMETRIA, MOST ZWODZONY, LEK PRZECIWLĘKOWY, DEMOT, ZMARŁY, LITERATURA KONSPIRACYJNA, TAJEMNICA, STRĄGA, SZKOŁA, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, PRZYMUS ADWOKACKI, ZEKS, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, KONSUL, PODSTEROWNOŚĆ, KLEKOTKA, PISECZNICZKA, WORKOWIEC, JADZICA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, SZYSZAK HUSARSKI, PIÓROPUSZNIK STRUSI, MASKARON, PŁETWOJASZCZURY, LUK, DEZILUZJA, KATEGORIA SŁOMKOWA, KROPLÓWKA, PRÓG PODATKOWY, DRUGIE DNO, SUBSTANCJA, FICTIO PERSONAE, GENIALNOŚĆ, NEURON, ZAPONA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, KSIĄŻECZKA, DRUT, KRÓLIK, STATEK KORSARSKI, UPOMNIENIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, NEFROSTOMIA, SHILLING, NAMIESTNICZKA, MIESZACZ, OFF, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, NEUCHATEL, PARÓWKA, MORENA KOŃCOWA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SERMONIZM, TESTAMENT, CICHY WSPÓLNIK, WÓDKA, RYGOR, NIEKLAROWNOŚĆ, SEMIGRAFIKA, HUCUŁ, POLIFAG, OBLICZNOŚĆ, SIDLISZ PIWNICZNY, POJĘCIE, OCEAN, ALERGEN WZIEWNY, BRĄZOWNIK, WYSYP, STROIK, ŚRODKI TRWAŁE, PAJĄCZEK, POŻAR, BUFOR, POPĘDLIWOŚĆ, WSPOMNIENIE, AGARTALA, UMOWA O PRACĘ, IZOMORFIZM, CIENKA SKÓRA, KAPISZONOWIEC, WYWIAD, FALOWNIK PRĄDU, DOCHÓD, PULMAN, SCAFATI, APOLOGETA, BAZYLIKA WIĘKSZA, LUMPKA, OBLEW, NOGALES, ENOL, NOTOWANIE, KOMPLEKS PSZENNY, ZNAK ZŁOTNICZY, ROŚLINA KOPALNA, RAJD, NIEPRZEMIENNOŚĆ, GAZ DOSKONAŁY, PTAK MIMETYCZNY, ?ROPUCHY NOSATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWINKARSTWO plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWINKARSTWO
plotkarstwo, powtarzanie, rozprzestrzenianie plotek - informacji, co do których wiarygodności nie można być pewnym, często przy tym obrażających kogoś, psujących jego reputację (na 12 lit.).

Oprócz PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PLOTKARSTWO, POWTARZANIE, ROZPRZESTRZENIANIE PLOTEK - INFORMACJI, CO DO KTÓRYCH WIARYGODNOŚCI NIE MOŻNA BYĆ PEWNYM, CZĘSTO PRZY TYM OBRAŻAJĄCYCH KOGOŚ, PSUJĄCYCH JEGO REPUTACJĘ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast