RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKRZYNKA to:

rodzaj podłużnej doniczki (korytka), często drewnianej, w której można uprawiać rośliny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKRZYNKA

SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki; tyle, ile się mieści w skrzynce (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

niewielkich rozmiarów pojemnik, do którego coś można włożyć (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

w technice: obudowa całości lub części urządzenia (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

nazwa niektórych działów tematycznych w mediach (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

opakowanie do transportu szklanych butelek standardowych kształtów i rozmiarów (z wódką, winem, piwem, wodą mineralną itp.) (na 8 lit.)SKRZYNKA to:

zawartość skrzynki, opakowania na szklane butelki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.169

PÓŁCZŁOWIEK, RAMIENICOWE, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, TURBINA SPALINOWA, MIESZADŁO, MASZYNA INFORMACYJNA, GALERA, KLAWISZ, PĘTÓWKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, KRWIŚCIĄG LEKARSKI, WYPRZEDAŻ, PUSTAK, TRYSKAWKA, FILTR CZEBYSZEWA, KRÓWKA, WIĄZ MIESZAŃCOWY, BARYŁKARZ, KALCEOLARIA, KURZAJKA, LIGUSTR, POLKA, CHRZĄSTKA, ORNITOCHEIR, KÓŁECZKO, FRENOLOGIA, GABLE, HUBA, PYRY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, MINA, PIENIĄŻEK, KOMPLEKS ŻYTNI, PROCH CZARNY, PIKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ŚCIANA SZKIELETOWA, PRZESŁUCH, KOKIETNIK, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, JARZMO, ŻURAW, OKTAWKA, SOJA, KOMÓRKA NERWOWA, TURBINA OSIOWA, SIODŁO, ZBROJEC, WARSTWA KOLCZYSTA, HURMA, BAGDE, KIOSK, BÓJKA, PIERWOTNIAK, SPRAWCZOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, MIODOWNIK, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, REFERENDUM LOKALNE, KSENOFILE, MŁYNEK, KLUCHY, PSZCZOŁA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, SZKODNIK, LODY WŁOSKIE, GLINA ZWAŁOWA, POPISOWOŚĆ, KOŁNIERZ, KOLEJ ŻELAZNA, KUPLER, BACZEK, SFENAKODON, JUKKA ZWISŁA, KOBIERNIK ARNOLDA, ZORZYNEK, ROGATNICA, CIERNIOGŁOWY, SKLEROMOCHL, CEDRZYNIEC, TRZON, PSEUDOLAGOZUCH, BRUDNIAK, AFEKT PATOLOGICZNY, ANYŻ GWIAŹDZISTY, SZYDLICA, OSTRONOGI, FRAK, CZYR, GRUPA TOPOLOGICZNA, KUCHNIA GAZOWA, ŻELIWIAK, INTENSJA, GOŁĘBICA, BUDLEJA, PĘPAWA MIĘKKA, PIASKOWNICA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, LEPIARKA, PIEZOMETR, SZANTUNGOZAUR, FORMA, BĄCZEK, BERGAMOTKA, KONTRAFAŁ, STREFA PRZYGRANICZNA, STOPA, DONOSIK, PRESTOZUCH, LALA, BÓB, PRZYNĘTA, JUMPER, RECYTATYW, NIEUBŁAGALNOŚĆ, OSIOWCE, FUNKCJA UNIMODALNA, MELISA, BYLICA SCHMIDTA, JUKKA, PATRON, SUPERKOBIETA, POKAZ, SZNUR HACZYKOWY, PRZESTWORZE, KINESKOP, OGŁODEK, WITEZIE, KONTOTEKA, PALCZATKA, OUDRY, STOKŁOSA CZERWONAWA, ARABSKI, ROZRZUTKOWATE, REGENERACJA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WIECHLINA MOLINERIEGO, ROZWORA, HIPOTEZA ZEROWA, DIABEŁEK, POZIOM, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, ASTER WIELKOLISTNY, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, EDYKUŁ, NEKENRAPTOR, LANIE, SZPARAG, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PODMALÓWKA, SANTOLINA ZIELONA, ZWIERZENIE, LOBO, SUPORT, WYWIAD, SPLUWACZKA, SKRZYNECZKA, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, OTULINA, RACZEK, DZWONECZNIK WONNY, MIGDAŁ, EUTANAZJA, PROTOKLEPSYDROPS, NIEŚWISZCZUK, PTIFURKI, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WĄTLIK, SICZ, HALOGEN, TWIST, KORYTKO, ŚRUBA, POMPELA, WODA NA MŁYN, KOZA, TYKA, KRASNOLUDEK, NANJANGOZAUR, KŁADKA, KONESERSTWO, PINANG, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, JAŚMIN, ŚCIANKA DZIAŁOWA, STRUNA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, OREGANO, OLOROTYTAN, AFAZJA AMNESTYCZNA, BENZYNÓWKA, OBRONA, NOWINKARSTWO, ANTYLIBERALIZM, BIEG PRZEZ PŁOTKI, ŻEL, ALKANNA BARWIERSKA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, MIKROBIOTA, KARTUSZ, PIEPRZ KAJEŃSKI, WEZWANIE DO ZAPŁATY, APTEKA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PYZA, SFERA BIOTYCZNA, POTOS, GORĄCZKA DUM-DUM, KRZYWOSZCZEĆ, PEWNIAK, RADCA, HOTENTOTKA, CHOROBA DÜHRINGA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, TOK, ZWARCIE, BAR MLECZNY, HESPEROZAUR, SKORZONERA, KOMARNICA, PODOKARP, CHOROBA KAWASAKIEGO, TWARDZIEL, ZAPIEKANKA, NEON, KOMPARYCJA, GOŚĆ, HANSUEZJA, FILOLOGIA POLSKA, GUJOT, NOC, NIECKA BASENOWA, WYBIEG, SPŁASZCZKOWATE, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, ŁAMANA, ZESTAWIK, PANTOMIMA, ANALIZA SPEKTRALNA, ZJAWISKO, ŻARÓWKA, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, PÓŁKOPUŁA, CHÓW WSOBNY, SPADKODAWCA, NÓW, MISJONARZ, MUSZLA KONCERTOWA, SALON KOSMETYCZNY, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, KRZEMIAN WYSPOWY, SARADELA, SKANER PŁASKI, MOCHWIAN, ADVOCATUS DIABOLI, ETOLA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, CIT, ŻYLAK, LĄDZIEŃ, FILOZOFIA RELIGII, BALDACH ZŁOŻONY, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BIOSFERA, FILOLOGIA ORIENTALNA, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, TURNIA, TOR, EOMAMENCHIZAUR, JEDLINA, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, SZANAG, PEMNIKAN, KOMÓRKA, BRODZIK, OLSZA, PIWONIA, NAWIGACJA SATELITARNA, PEWNOŚĆ, PORODÓWKA, OSTOJA, TUALETA, GODET, GRA SIECIOWA, AMBROZJA, ORZECH, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, PAWLACZ, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, FANDANGO, FILM AUTORSKI, POMPA STRUMIENIOWA, SARDYNELA, BOKOCHÓD, ANTURIUM SCHERZERA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ?OMIEG GÓRSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKRZYNKA rodzaj podłużnej doniczki (korytka), często drewnianej, w której można uprawiać rośliny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKRZYNKA
rodzaj podłużnej doniczki (korytka), często drewnianej, w której można uprawiać rośliny (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - RODZAJ PODŁUŻNEJ DONICZKI (KORYTKA), CZĘSTO DREWNIANEJ, W KTÓREJ MOŻNA UPRAWIAĆ ROŚLINY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast