RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ MASZYNOWA to:

rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.053

PEPIK, POWAGA, PLUS, DOGODZENIE SOBIE, TRAMONTANA, OGIEŃ, RZECZOWNIK POSPOLITY, PRZYCZYNA FORMALNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ALKOWA, SZKŁO AKRYLOWE, AUSZPIK, PACYFIKAŁ, NOTABL, BALANS, SPÓŁKA, FAJANS, KARCZMA, SYTA, DNI, KORONA DROGI, SONDA, FIRMANCTWO, KOPROFAGIA, BAZYLIA, ORLEANIZM, MECHANIZM ZWROTNICZY, BEZCIELESNOŚĆ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, RYNKA, MŁOT, PRAKTYCZNOŚĆ, KASZANA, MONKONOZAUR, LAMPA CROOKESA, ACHELOMA, STUDIUM, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KUM, OKNO, AUTOMOBILISTA, TINGEL, DIABELSKOŚĆ, MADEJOWE ŁOŻE, POR, BROŃ KRÓTKA, DILER, KONFEKCJA, MOC OBLICZENIOWA, LINIA WIDMOWA, STAUROPIGIA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, PROLETARIUSZ, PODRYG, CZERNICA, TRANSPARENTNOŚĆ, GYYZ, JASTRZĘBIE OKO, ROGALIK FRANCUSKI, ULGA BUDOWLANA, SERŻA, CYWILKI, KOZIOŁ, WZÓR, SAMOGONKA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TRANSLACJA, MIENIE, KIMA, INTERGLACJAŁ, PLAZMA, KRZYŻÓWKA, SAMPEL, PROJEKT, KILOMETR ZEROWY, POLIETER, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PODDAŃCZOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, KBK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PRADZIADEK, JELEC, MOSTOWNICA, NAZWA HANDLOWA, HERMETYCZNOŚĆ, MANDAT, CYLINDROWIEC, SAMOPAŁ, KAPUŚNIAK, FAŁSZYWIEC, KWAŚNICA, LISTEK, WOLNOŚCIOWIEC, HODOWLA ZARODOWA, OTUŁEK, JEDNORÓG, KRUSZYNA, KUŹNIA, CHOBOT, KLASYFIKACJA, FISTUŁA, PERKOZEK, SŁAWA, CYBORIUM, ŁAJDACKOŚĆ, ŁUSKWIAK ZMIENNY, RĘKAW, PŁETWAL, SZUBIENICA, ARSENEK, SYSTEM, LIMUZYNA, KALIPSO, KONWERGENCJA, ŁOŻNIK, POKER DOBIERANY, ZNAJOMY, SZYKSYNGIA, PRZESTRZELIWANIE, GALERY, ZADANIE, DOSTATEK, RABARBAR, INSEKT, NADZORCA SĄDOWY, CZUWAK AKTYWNY, MIARA NIEZWARTOŚCI, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KONWENT, WOLLEMIA SZLACHETNA, SMUŻKA, KOSMATEK, RÓŻNOZĄB, POZYCJA, JUBILER, DERKA, ZYSK INFLACYJNY, STAN NADZWYCZAJNY, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, KOLUMNA MARYJNA, KARTAN, METEORYT ŻELAZNY, DRAM, PERŁOWIEC, OBSADA, SZALANDA, PILOKARPUS, BINARNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, NAPRĘŻACZ, GRUPA ROZWIĄZALNA, MACIERZ ZESPOLONA, BLOK LINOWY, ODCZYN, WERYSTA, CUG, MIESZEK WŁOSOWY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KUTYKULA, NICI, SIATKOWIEC, LIMIT, BURGER, EPISTOŁA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, LUZAK, BENEFICJENT, LAMPAS, PRESTIŻ, BAT, BORECZNIK, WIBRACJA LABILNA, PODKASTING, OSINA, SAMOISTNOŚĆ, MODYFIKACJA, BROŃ SIECZNA, TEOGONIA, ANALIZA WARIANCYJNA, PARNIK, SKUPISKO, WYSTAWNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SAUNAMISTRZ, KOMPETENTNOŚĆ, FUNT-SIŁA, HIPSTER, JEZIORO WYTOPISKOWE, GLACE, NIEOCZEKIWANOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, LISTEK, LATIMERIA, KREDKA, TERMOLOKATOR, CZYSTOŚĆ, KOCZ, ANTONÓWKA, PULPIT, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, JEZIORO POLODOWCOWE, PŁYWACZEK, TYSIĄC, RÓŻE, PROGRAM ROZRYWKOWY, EODICYNODON, POR, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, WPŁATA, FAJKA, TAUTOLOGIA, KOŁO RATUNKOWE, DOZA, MLEKO W PROSZKU, METRYKA, ORGANOLOGIA, KOŚCIÓŁ FARNY, RAZOWIEC, TORPEDA, ARCHEORNITOMIM, MIKROCZĄSTKA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, OBCOWANIE PŁCIOWE, STĄGIEWKA, HELIOCENTRYZM, ŁACINNIK, CHRZĄSTKA SZKLISTA, MEDALION, KRYSZTAŁEK, DUROPLAST, SZKAPLERZ, LUBASZKA, BIOREMEDIACJA, KOŃ CUGOWY, OKSYLIKWIT, ZIELENIEC, RACJONALNA IGNORANCJA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ZATOKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, START-UP, BALON, ZAWÓR, NIECHLUJ, SZYBOLET, SYMETRIA FIGURY, BARIERA, KOPERTA, KĄPIEL, JUTA, INWESTOR, KRÓTKOSZ, PĄCZEK, BAZYLIKA WIĘKSZA, CHIROPRAKTYKA, DERYWATYWA, KABŁĄK SPUSTOWY, SYSTEM PRZYPOROWY, METR NA SEKUNDĘ, TARPAN, SILNIK NAPĘDOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, KONDYCJONALIZM, NIEGRZECZNOŚĆ, KSYLOFAGIA, DYSPOZYTURA, SABATARIANIZM, PÓŁDYPLOM, ASYMPTOTA, GRANDA, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, MUZYK, DIODA OSTRZOWA, AGROFIZYKA, CARAT, KALKA, AKCENCIK, TANKINI, ŻAKINADA, SZTUCZNY LÓD, SIEDZIBA, MAKROPIERWIASTEK, LILIA VOODOO, ROZDZIAŁKA, PŁÓTNO, CHLOASMA, ŻEBRO, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PUSTY DŹWIĘK, CACHAÇA, TAŚMA IZOLACYJNA, PARSEK, PROFIT, ?HARCAP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ MASZYNOWA rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ MASZYNOWA
rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x