Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ MASZYNOWA to:

rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.223

MAPA HIPSOMETRYCZNA, POWIERNICTWO, LIST GOŃCZY, SESYJNOŚĆ, PODWODA, WYKRZYKNIENIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, DROBIAZG, KISZONKA, SPEKTAKL BALETOWY, ANTYMONARCHISTA, ACHELOMA, CIEMNOGRÓD, JEŻYNA, MASZYNA CIEPLNA, EMIGRACJA, PRĄTNIKOWCOWE, INTEGRACJA PIONOWA, KOCIOŁEK SKALNY, STYL, PAWĘZA, OPONA BALONOWA, INTERTYP, JUKKA, LEŃ, WIDOWISKO, RETROGRADACJA, MIECZ, MALANGA, MARTWOTA, WIEŻA PANCERNA, SZYFR PŁOTOWY, ŁAŃCUSZEK, TWARDZIOSZEK, RESET, WPŁATA, CZYREŃ, BAMBUS, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, RAKIETA, MENTALNOŚĆ, FIGIEL, MEDALIK, CICHA MSZA, MARSZ, TOPÓR, BOMBA LOTNICZA, MOLESKIN, ANTROPONIM, PAŃSZCZYŹNIAK, POWOLNOŚĆ, INKA, POŁYSK, JEŻOWCE, REFLEKSYWNOŚĆ, CZARNUCH, DYFERENCJA, MIKROWENTYLACJA, KROKIEWKA, TEMPERATURA KELVINA, KRYTERIUM CAŁKOWE, KULOODPORNOŚĆ, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, PROMIEŃ, RAJFURSTWO, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PŁASKOSZ, APPALOOSA, PRZECIWNIK, KAND, RARYTAS, GŁODÓWKA, SŁUCH ABSOLUTNY, SPEKULANT, JĘZYK, KREACJONIZM, PTASZEK, TALA, KONTRALT, KIEROWNIK BUDOWY, SKAJLAJT, NAPIĘCIE DOTYKOWE, NIEPOKOJENIE SIĘ, LINON, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, GORCZYCZNIK, PAGI, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, ŚMIERĆ KOŁYSKOWA, SERDAK, OKLUZJA, AEROFON, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DOM HANDLOWY, BIAŁE PLAMY, KRAJKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, KARŁOWATOŚĆ, OMIEG WSCHODNI, RURA OGNIOWA, INKORPORACJA, KSIĄŻĘ, CENTRALNE OGRZEWANIE, PISTON, KLASA, SŁAWOJKA, KURACJA UDERZENIOWA, PLEŚNIAK, REMIZA, SER EMENTALSKI, PRZEŁĄCZKA, AMEBA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, SKUN, FUNKCJA HARMONICZNA, SCENARIUSZ, PIASTA, FREESTYLE, PAMIĘĆ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, GALERIA, PARALELIZM, KWAS NAFTENOWY, MIKROSKOP OPTYCZNY, BACIK, TECHNOZAUR, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, BRYKA, GAŁĘZIAK, SILNIK UNIWERSALNY, SAMORODNOŚĆ, OTOK, NISKOŚĆ, ZAWODOWO CZYNNY, ABORCJA, CIOTCZYSKO, POBIAŁKA, FEJHOA, MAGAZYNEK, ARMARIA, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, ZAWAŁ BLADY, CYC, PUGILARES, CZASZA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, NATURALIZM, UNIKALNOŚĆ, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, ŚLEPY STRZAŁ, JOIK, REPUBLIKA BANANOWA, ARTYLERIA JĄDROWA, ROZPRAWA, CHANAT, MISZPELNIK, AKADEMICKOŚĆ, ATLAZAUR, PAJA, LIPOLIZA, ALLEN, ESTRADOWOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, JUTRZYNA, ANASAZIZAUR, DWURURKA, PAŁKA WODNA, MACIERZ JACOBIEGO, WĄSONÓG, ALPAKA, PRZEPLOTNIA, WĘGIERKA, PASZTET, NIĆ, PASKÓWKI, PODZIEMIE, STRZAŁECZKA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, AGREGATY MONETARNE, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PROMIENNOŚĆ, EWOLUCJA KASKADERSKA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WOREK TRZEWIOWY, KISZKA, DOWÓD, NASADA, KORPORACYJNOŚĆ, TAJNE NAUCZANIE, SIŁY POWIETRZNE, POSIADŁOŚĆ, MORENA BOCZNA, ŚWINIARKA, DYSZEL, NAWÓZ MINERALNY, SAMOGŁOSKA OTWARTA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, MADEJOWE ŁOŻE, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, BIEDACZKA, JĄDRO, FALKON, BAS-RELIEF, KILKAKROTNOŚĆ, MEDYCYNA PRACY, TYMPANON, DZIEŁO ŻYCIA, RACZYNA, SZYMPANS, PRAGNIA, TERMOSTAT, LAMPA WYŁADOWCZA, PUCHAR, STUDNIA ABISYŃSKA, HAFT ŁODYŻKOWY, ROZGAŁĘZIACZ, SOLIPSYZM, FILTR RODZINNY, DESMATOZUCH, CENOBIORCA, WOLNY, GRZYB PIASKOWY, RADOSNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, ODŁAMKOWY, FATALIZM, RATOWNICTWO TECHNICZNE, WYBIEG, ŚWIĘTOKRADCZYNI, CZAPKA TEKTONICZNA, LICZBA FERMATA, ZAPRZEDANIEC, KANCERA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DOMENA MAGNETYCZNA, RYGIEL, ALOKODON, ORZECH KOKOSOWY, LIGA, SROMOTA, IRC, KRET EUROPEJSKI, GALERIA, GRZYB NADRZEWNY, KRYZA, PASTERZ, DZIESIĄTKA, PAPIER WELINOWY, GALLIMIM, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, TURYSTYKA KONNA, PREMIERA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, SAKPALTO, BETON TROCINOWY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, DRAMATYCZNOŚĆ, BAR MLECZNY, SZARPIE, OBRONA, BYTOWNIT, NIELOTNOŚĆ, DUBELTÓWKA, KATEGORIA FLEKSYJNA, DENATURACJA BIAŁKA, PIEPRZYCA, UMOWA SPONSORSKA, MAZUREK, ZGINIĘCIE, SIŁA NABYWCZA, ORĘŻ, HALO, BROŻEK, TARGANIEC, ZNANOŚĆ, OGIEŃ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, PUNKROCK, HAJDUK, PIĘĆDZIESIĄTKA, KOLEJ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, TEKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, DREWNO KĘDZIERZAWE, DILER, PANEKLA, ANARCHIA, UKRAIŃSKI, UMOWA UBEZPIECZENIA, TEMPO, CZUANDONGOCELUR, BAŁWANICA, MAGIEL, NICIANKA, PRZEWŁOKA, BYSTROŚĆ, SINICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ AUTOMATYCZNEJ BRONI PALNEJ, Z KTÓREJ MOŻNA PROWADZIĆ OGIEŃ CIĄGŁY I W KTÓREJ W CZASIE WYSTRZAŁU SIŁA ODRZUTU BRONI LUB CIŚNIENIE GAZÓW PROCHOWYCH JEST UŻYTA DO PRZYGOTOWANIA NASTĘPNEGO WYSTRZAŁU ŁĄCZNIE ZE ZWOLNIENIEM KURKA, A WIĘC ŁADOWANIE I ODPALANIE WYKONUJE SAM MECHANIZM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
broń maszynowa, rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ MASZYNOWA
rodzaj automatycznej broni palnej, z której można prowadzić ogień ciągły i w której w czasie wystrzału siła odrzutu broni lub ciśnienie gazów prochowych jest użyta do przygotowania następnego wystrzału łącznie ze zwolnieniem kurka, a więc ładowanie i odpalanie wykonuje sam mechanizm (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x