ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUMER KIERUNKOWY to:

element numeracji telefonicznej, przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połączeń telefonicznych oraz także m.in. taryfikację rozmów w zależności od obszaru do którego realizowane jest połączenie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.435

WYSTRZAŁ, ZERO, WEDGE, PODOFICER KASYNOWY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OROGENEZA ALPEJSKA, CHODZĄCY TRUP, BRAZYLIJSKOŚĆ, WEŁNIAK, KLIMAT STEPOWY, C.O, KŁOSEK, ZWIĄZEK NARCIARSKI, TEORIA GEOTEKTONICZNA, PRZYZWOITOŚĆ, POMPA CIEPŁA, KROPLIK, GORĄCZKA, KOŹLAK PSZENICZNY, ŁUBEK, MIKROPRĄD, KAJMAK, JEZIORO POLODOWCOWE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KRÓLEWIĘTA, SACHARYD, BULWA PĘDOWA, OKAZJA, GWAŁTOWNOŚĆ, BRAT, SEZAM, PARALAKSA, WYSIEDLONY, ZASTAWA STOŁOWA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, GÓRA PODWODNA, OJCIEC KOŚCIOŁA, PRELUDIUM, CHOCHOŁEK, KANCELARIA TAJNA, DRUK ROZSTRZELONY, PIGMENT, ŻABKA, GWAR, KAKAO, PUNKT GEODEZYJNY, GRUPA IMIENNA, KAPITAŁ WŁASNY, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, REJESTRATOR, HUTNICTWO, SILOS PASZOWY, BUKMACHERSTWO, SUPERRAKIETA, POTAJEMNOŚĆ, ANGLOARAB, MOŻLIWOŚĆ, PODŁUŻNOŚĆ, WALEC ELIPTYCZNY, WSTĘŻNIAKI, PŁETWA, TAGUAN, ZGROMADZENIE CZYNNE, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, AUTENTYCZNOŚĆ, ZMIANA, BUREK, UBOGI, BŁYSK HELOWY, GOŹDZIKOWIEC, PŁEĆ BRZYDSZA, MALOWIDŁO, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, POLNIK PÓŁNOCNY, STENOKARDIA, KOKTAJL MOŁOTOWA, ŻAKIET, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, REFLEKSYWNOŚĆ, POWIETRZNOŚĆ, SPRAWA, AGREGATOR TREŚCI, PIORUNOCHRON, SKŁADNIK POKARMOWY, KOZA, A0, KOLEKTA, ATU, ROŚLINY NASIENNE, AUTOMAT TELEFONICZNY, MAŁA OJCZYZNA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, LODOŁAM, PSYCHODELIK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, EMERYTURA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SELENEK, PRZEPRÓCHA, GRYZIEL ZACHODNI, GENERAŁ, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ŁADNA HISTORIA, GOTHIC METAL, PŁOMYK, PRZEGLĄDARKA, OSŁONOWOŚĆ, FALKA, PROSTOŚĆ, OTCHŁAŃ, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, KSIĄŻKOWOŚĆ, NIEPOROZUMIENIE, ZATAR, URZĄDZENIE, LITERATURA JARMARCZNA, MARTWY PUNKT, BOCZNICA KOLEJOWA, REKINEK PLAMISTY, LANOS, OGONEK, MAKABRYCZNOŚĆ, AFRYKAŃSKI, DROGA RZYMSKA, PORZĄDEK, BOCIAN BIAŁOSZYI, WRĘGA, RUTOWANIE, POTNIK, WOLNY RYNEK, DIONIZYJSKOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, BYLICA POSPOLITA, POKAZ, POLE BITOWE, AUTYZM DZIECIĘCY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, TELERADIOLOGIA, SPRAWA, ANIOŁ STRÓŻ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, STERYLIZACJA, ŻÓŁW OLIWKOWY, BAZA, MORDWIN, BROŃ MASZYNOWA, PAPROTKA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, KOZŁOWANIE, DEKIEL, MODELOWOŚĆ, INTERNAT, IRLANDZKOŚĆ, COMBER, PACHOŁEK, SZKŁO AKRYLOWE, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, KARCZOWISKO, PANICZ, WYROŚLE, OPŁYWKA, ANGIOTENSYNA, OBRÓT PUBLICZNY, PRAPŁAZIEC, KABINA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, UPARCIUCH, KAPSLA, ANGLOARAB SHAGYA, STRZAŁECZKA, ŚLEPY KOSZTORYS, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, AUTODROM, NUTA, FURAŻER, NIEUŻYWALNOŚĆ, MUSZKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, HACKNEY, AMPER, SYNOD DIECEZJALNY, MARCÓWKA, PRZYŁBICA, FILOLOGIA SERBSKA, UWIERT, PYZY, BRZEGOWIEC, GAJDAR, PRZENOS, KALKA KREŚLARSKA, WOLUMEN OBROTÓW, KAPUSTA GŁĄBIASTA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, TROP, KAPUSTA KISZONA, HEGEMONICZNOŚĆ, DOROSŁOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(II), SCYNKI WODNE, GRUNT POD NOGAMI, ŚLĄSKOŚĆ, SYSTEM PARTYJNY, ZLEWNIA, PLENER, ELEMENT TOCZNY, SOJUZ, EKLIPTYKA, KALISZANKA, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KODOWANIE PREFIKSOWE, RADA GABINETOWA, TBV, TORT, LAMANTYNY, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, KUTNER, SZRAPNEL, DEIKSA, POWYWRACANIE, BAWEŁNA, PERFUMA, MERCURY, CZTEROETYLOOŁÓW, PRAWO WEKSLOWE, KUFA, MAJĄTEK OSOBISTY, CUDZOŚĆ, UNIWERSYTET, OSPALSTWO, ZASADZKA, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, PLANETARIUM, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, KASZTAN, BARIERA ODŁAMKOWA, WYROSTEK POPRZECZNY, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, SUCHAR, AFRIKAANS, MILTON ERICKSON, GOŁĘBIĄTKO, RYZYKO, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, PALUCH, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, ZDANIE NADRZĘDNE, CHŁODNIK LITEWSKI, FRANCUSZCZYZNA, OTĘŻAŁKOWATE, PRZEWODNIK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, KORONKARZ, PIÓRO, KANU, HIPOSTYL, PRZEDWIECZERZ, TWORNIK, GRZĘDA, MINIMALIZM, HALLOTRON, TYPOLOGIA, TALIZMAN, STAWIDŁO, SPECJAŁ, GŁOGOWNIK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DZIAŁKA REKREACYJNA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KOREK PAROWY, KWADRAT LOGICZNY, NATARCZYWOŚĆ, BATTERIE, PORCYJKA, CZYNNOŚĆ POZORNA, OMNIPOTENCJA, ZDECHLINA, WIDŁOZĄB SUDECKI, RAMIENICA SZORSTKA, TYBINKI, SZKOŁA RODZENIA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, PÓŁCZŁOWIEK, HEDONIZM ETYCZNY, REALIZM, ZESZYT W LINIE, REFERENDUM LOKALNE, MARTWY SEZON, ANASTOMOZA, KONSULTANTKA, FRAKCJA, PONY AMERYKAŃSKI, KARYNTIA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, TRÓJKA, OSA, ?GARNIZON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUMER KIERUNKOWY element numeracji telefonicznej, przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połączeń telefonicznych oraz także m.in. taryfikację rozmów w zależności od obszaru do którego realizowane jest połączenie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUMER KIERUNKOWY
element numeracji telefonicznej, przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połączeń telefonicznych oraz także m.in. taryfikację rozmów w zależności od obszaru do którego realizowane jest połączenie (na 15 lit.).

Oprócz ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ELEMENT NUMERACJI TELEFONICZNEJ, PRZYDZIELONY DLA OKREŚLONEGO OBSZARU, CENTRALI, WYBIERANY PRZED WŁAŚCIWYM NUMEREM ABONENTA W SIECI STACJONARNEJ, UMOŻLIWIAJĄCY WŁAŚCIWE KIEROWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH ORAZ TAKŻE M.IN. TARYFIKACJĘ ROZMÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU DO KTÓREGO REALIZOWANE JEST POŁĄCZENIE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x