KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA to:

każdy rodzaj opłaty za wykorzystywanie lub za możliwość wykorzystywania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, także za korzystanie z doświadczenia zawodowego w przemyśle, handlu lub nauce (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.428

ŻNIWIARKA, MISJE, SEPIA, KOMPATYBILNOŚĆ, PLANETKA, TRÓJKĄT, FINAŁ, WITACZ, WYBREDNIŚ, ODMIEŃCOWATE, PODIUM, KOSMONAUTA, LICENCJA POETYCKA, KONDENSACJA, LICZARKA, GÓRKA, SOK, WARZYWNIAK, SKANIA, CYNGIEL, NOSICIEL, WODNIAK, OKUPACJA, TEST PASKOWY, FACET, POLKA TRZĘSIONKA, HOLK, WYŚCIGI, MIKROCYSTYNA, ROJOWNIK, FLAGRUM, LURA, GRUPA ETNICZNA, LUFKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, BORÓWKA, ŚCIANKA, KOLONIA, EFEKT MAJĄTKOWY, PRZEWIELEBNOŚĆ, SIORKA, KANADYJKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, GŁOWICA, SSAK, POLE, CYNAMOŃCZYKI, PRZEBARWIENIE, GRZYB, BAŃKA, GRUSZYCZKA, EWALUACJA SPLOTOWA, SUPERKOMBINACJA, ARTUR, TRYSEKCJA, MERZYK GROBLOWY, FUTERKO, PLURALIZM, ZNAK, IZOLATKA, HERBATA, KATAR KISZEK, TKANKA MIĘKKA, MAŚLANKA, PIENIĄŻEK, OSTATNIE POŻEGNANIE, OPERACJA LOGICZNA, BOLA, STERBRAMSEL, KONITRUT, MACA, LIST GOŃCZY, BILTONG, KUKURYDZA, ELIKSIR ŻYCIA, KURT, GERMANIZACJA, POLICJA, OMIEG, STUDNIA ABISYŃSKA, PLEŚNIAK, STRZAŁ, TOINA, OKUCIE, WIDOWISKO, GWASZ, KAŃCZUG, EGZEKUTYWA, OBWIĄZKA, KURATORSTWO, SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY, WYSZUKIWARKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PLUSKWICA, SOK, UPADEK, OPERACJA, PODWYMIAR, PISMO, GÓRNICTWO, ALIENACJA, KRUPNIK, SMAKOŁYK, USTERZENIE MOTYLKOWE, STACCATO, WRAK CZŁOWIEKA, KONTEKST, FILM KATASTROFICZNY, PODOLOGIA, REKOLEKCJE, ŚLUZAK, KNEBEL, AZJATYCKOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KONCENTRAT, SZELĘŻNIK, KIKS, WODORÓWKA, ROZWAR, PASZTET, POKÓJ GOŚCINNY, PEJSZANZAUR, MIARA, SERDUSZKO, WOLNY ZAWÓD, CEARADAKTYL, PRZYŚPIEW, SZANSA, PODOKARP, BIAŁA ŚMIERĆ, EKONOMIA, SZCZAWIK, DINAR, MURSZ, OWAD, PROLEK, TRAP, OŚCIEC, DZIEDZICZNOŚĆ, SZCZOTKA, ŁAWICA SKALNA, EKSPRES, KASZTAN, TELEKONWERTER, ARANŻER, DOŻYWOCIE, SKRĘTEK, STACJA, KOTLINA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, NACISK, RZEMIOSŁO, CHOMIK SYRYJSKI, DANDAKOZAUR, NERWICA NIEDZIELNA, TECZKA, PĘCZAK, TAGER, OKO, WIERNOŚĆ, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, OBROŻA, TETRAPOD, GOŁĄBEK, EMIGRACJA, HANDEL NARĘCZNY, SIKAWKA, NAZWA OPISOWA, SUSZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, KAPITULARZ, KAMICA MOCZOWA, BARKA, CZÓŁNO, PRAWO MAJĄTKOWE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, BUŁGARSKI, ODPRAWA CZASOWA, GEREZA CZARNA, PRZESMYK, ODSTĘPSTWO, ŁOTOK, KOŚĆ, WATA, BUŁGARYZACJA, CEREZJOZAUR, PODSADKA, KRAWĘDŹ, PRZEPRÓCHA, WANIENECZKA, BIOKOMINEK, LAPICIDA, GORZKNIK, LEKCJA, ŻAREŁKO, DRYPTOZAUROID, PEREŁKA, SYGNAŁ, BASE JUMPING, USTNIK, JAPOŃSKOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, KREWETKA ELEGANCKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, METYLOTROFIA, TRĘDOWNIK, PISZCZAŁKI, PRÓBKA, UNIWERSALNOŚĆ, UROBEK, PORZĄDEK PRAWNY, KOLUMBARIUM, TEREN ZAKRYTY, ADAZAUR, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, BOGRACZ, PORCYJKA, BIAŁA KSIĘGA, TERMOLUMINESCENCJA, GISER, CHÓR, PROMIENIOWANIE BETA, HARMONIKA, KAPUSTA, OTWÓR WYLOTOWY, KOLONADA, ILUMINACJA, MAPA NUMERYCZNA, ZENDRA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ZAJĄKNIĘCIE, PERKOZ CHILIJSKI, STREFA HEMIPELAGICZNA, KOŁO, SUCHAR, HIPERTEKST, INTERWENCJA, POLIGYNANDRIA, WĘZEŁ, POKRACZKA, SOPRANISTA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, TRUMNA, MERZYK, KRÓLIK FLORYDZKI, KAJMAKAM, GATUNEK LITERACKI, CARIOCA, PRZEKAZ, CUDEŃKO, PARALELIZM, HALOGEN, CERAMIKA SZNUROWA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KONKURS, RUCH, SKLEPIENIE PALMOWE, EMOTIKONA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KLIKER, PLATYCERIUM, NIEGOSPODARNOŚĆ, DECEPCJA, OSIEC, PRZETOKA, SKÓRZAK, KNEDLE, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KWARTET, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ADŻAPSANDAŁ, FILTR RODZINNY, PIERWSZY PLAN, VLADIMIR MEČIAR, STOPA DOCHODU, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, KARES, PRYMAT, POKŁAD, KONTAKT, MANIOK, BELKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, AERODYNAMIKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PODZIEMIE, ZGRZEBŁO, LAMPA ELEKTRONOWA, SKOŚNY, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, NALEŹLINA, OPOŃCZA, KISZKA, KREDYT REWOLWINGOWY, PIÓRO, WATRUSZKA, PŁATEK, GLORIETA, ?TROLLING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.428 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA każdy rodzaj opłaty za wykorzystywanie lub za możliwość wykorzystywania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, także za korzystanie z doświadczenia zawodowego w przemyśle, handlu lub nauce (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA
każdy rodzaj opłaty za wykorzystywanie lub za możliwość wykorzystywania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, także za korzystanie z doświadczenia zawodowego w przemyśle, handlu lub nauce (na 19 lit.).

Oprócz KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KAŻDY RODZAJ OPŁATY ZA WYKORZYSTYWANIE LUB ZA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA WSZELKICH PRAW AUTORSKICH DO DZIEŁA LITERACKIEGO, ARTYSTYCZNEGO LUB NAUKOWEGO, TAKŻE ZA KORZYSTANIE Z DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLE, HANDLU LUB NAUCE. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x