TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRÓJNÓG to:

trójkąt; wieża wiertnicza do wierceń płytkich zbudowana z 3 dłużyc drewnianych lub rur połączonych sworzniem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRÓJNÓG

TRÓJNÓG to:

sprzęt wyposażony w trzy nogi i służący jako podstawa pod coś (na 7 lit.)TRÓJNÓG to:

statyw składający się z głowicy, na której ustawia się aparat, oraz trzech nóżek (na 7 lit.)TRÓJNÓG to:

podstawa na trzech nogach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.515

RÓW IRYGACYJNY, METRYKA, BEFKA, HULAKA, ŚLĄSKOŚĆ, PATRONKA, DZIADZIENIE, POJAZD KONNY, SZYB, POCENIE, PRZYJEZDNY, INWESTYCJA PORTFELOWA, LAWA PODUSZKOWA, FARSZ, FALAFEL, BASEN, MIŁOŚĆ, ROZMIAR, ŚWIDOŚLIWKA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, BRONA, ROZWAGA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, FERMENTOR, SIEĆ ENERGETYCZNA, KAPITUŁA, GRAFOSKOP, RÓWNINA SANDROWA, CINGULUM, STOŻEK, BUDA, HEJNAŁ, REGRES, KOSZYK, GAZ BOJOWY, ABOLICJONISTA, LEJ, PLAGA, SPOTKANIE MODLITEWNE, KAMIEŃ, NIEBOŻĘ, ARABIKA, KNEDLE, PANIKA BANKOWA, PREZYDENTKA, TRACKLISTA, FOTOGRAM, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, LASKOWANIE, WATA, POWTÓRZENIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, POMADKI, KURTYNA, ŁBISKO, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, LAS, EHRHARD, DOMINACJA, JĘZYK, NOSICIEL, SANDAŁY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BĘBEN, SOWIECKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ZAPORA WODNA, DRAPIEŻNIK, UKRZYWDZONY, DIAGNOZA, ZABIEG, KWARTET, FINAŁ, MASZYNKA, RÓJ, POZIOM, OSTOJA, MEDALION, GRA HAZARDOWA, LINIA BRZEGOWA, REGENERATOR, KWAŚNICA, EDWARD, CZAS PRZESZŁY, KONFISKATA, KUMA, KOMIN, TRAŁ, KRWIOŻERCZOŚĆ, REDA, POWAŻNY WIEK, PASAŻ, KOTLET SCHABOWY, DZIAŁ, ŻYDOSTWO, PRAWDA, GÓRALSKI, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ZASUWNICA, WIECZNE PIÓRO, ADRESAT, ANTYKWARK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, REMONT KAPITALNY, OPASANIE, NADSCENIE, PROFIL, WZÓR UŻYTKOWY, UKŁAD URBANISTYCZNY, WŁOSY TETYDY, ALARM BOJOWY, POSTAWA, ZAWIESIE, KONEW, PROGRAM, RODZINA KATYŃSKA, TRENCZ, EDUKATOR, NIEOBOJĘTNOŚĆ, BATUTA, KLASTER, AKROBACJA, TYGIEL, DOPŁATA EKSPORTOWA, LIAZA, LIMNIGRAF, ZŁOTOKAP, GEN SPRZĘŻONY, JAMES, PASEK, OKULIZACJA, KUNA, GĄBKA, AWIZO, RYM NIEPEŁNY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KANONIK, BIEG, BETON, KOSMONAUTA, KOZIA NÓŻKA, LENA, OŚWIECICIEL, PRZYJEMNOŚĆ, KANOE, NARTA, ANKIETA PERSONALNA, LOBELIOWE, KRWIŚCIĄG, ZGĘSTEK, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, ETOLA, ROLNIK INDYWIDUALNY, SUBEMITENT, WRONIE OKO, PĘDZLIK, UNCJA, DWUDZIESTKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KLAKSON RĘCZNY, SZKUTNICTWO, KRYNOLINA, CYSTERNA, MORESKA, ŁAMACZ BLOKADY, SALA, KAJAK, STATYW, SERDAK, MIKS, NIGER, CEWKA, WAFELEK, PICUŚ, AMFIUMA DWUPALCZASTA, EDYCJA, NEKTAR, PSIANKA, GALISYJKA, ŹRÓDŁO POLA, ASYSTA, KLASTER, BESTIARIUSZ, BESZAMEL, TABOR, CZÓŁNO, OWOC SZUPINKOWY, LOT SZYBOWCOWY, SUW, KOLO, KONKATEDRA, PUSTAK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, MUNSZTUK, KUTER UZBROJONY, AMNEZJA, BASEN ARTEZYJSKI, KRZEŚLISKO, FORT, PAŹDZIERZ, FILM NOIR, SEZAMEK, STYLISTKA, SÓL KAMIENNA, IDIOSYNKRAZJA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PAMPUCH, SAUNAMISTRZ, ADMIRACJA, EMBRIOGENIA, ROŻEK, RUROWNIA, KAMIENICA, ZAGĘSZCZACZ, ALEC, ANOMALIA UHLA, ANSAMBL, ENTEROKOK, ZERÓWKA, PODZIEMIE, PESTO, AWARIA, APARAT, GRZYBIARSTWO, KATAFRAKTA, RÓŻANIEC, DROGI RODNE, JODEK, SPOJLER, AEROZOL SIARCZANOWY, BLOCZEK, IZOLATORIUM, SARNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, POSZYCIE KARAWELOWE, PRZYRODNIA SIOSTRA, RÓWNONOGI, ZWAŁA, OFIARA ŚMIERTELNA, PADYSZACH, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, BLUES, TEKA, OBSŁUGA, WKŁAD, SIEDZIBA, WOTUM, LOBOTOMIA, BANIA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, CYPRZYN, TABLICA EPITAFIJNA, LAMA, DRAJREP, IZOTERMIA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ZĄB, SER ŻÓŁTY, ZIELENICE, SZUM, DROGA KONIECZNA, POBIAŁKA, POZIOM, JON CENTRALNY, MSZA, PIECZĘĆ, ROBOCIK, AZOTAN, WIDOWISKO, ANTAGONISTA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, OSPA, JEMIOŁA, PAS, BARETKA, WASĄG, SĘKACZ, WIELOKĄT, ZEBROID, TEŚCIK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ELUWIUM, NUROGĘŚ, PRZYWŁASZCZENIE, PRANIE MÓZGU, WĄŻ, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, PALACZ, NIBYPESTKOWIEC, HULK, ZIELONE PŁUCA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, AKCENT, BAKARAT, WŁASNOŚĆ, BISEKSUALISTA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, AUSZPIK, MODERNA, ?OC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRÓJNÓG trójkąt; wieża wiertnicza do wierceń płytkich zbudowana z 3 dłużyc drewnianych lub rur połączonych sworzniem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRÓJNÓG
trójkąt; wieża wiertnicza do wierceń płytkich zbudowana z 3 dłużyc drewnianych lub rur połączonych sworzniem (na 7 lit.).

Oprócz TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - TRÓJKĄT; WIEŻA WIERTNICZA DO WIERCEŃ PŁYTKICH ZBUDOWANA Z 3 DŁUŻYC DREWNIANYCH LUB RUR POŁĄCZONYCH SWORZNIEM. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast