PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROBUSTA to:

porcja robusty, popularnego gatunku kawy; określoną ilość robusty, zazwyczaj słoik lub specjalna torebka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROBUSTA

ROBUSTA to:

Coffea canephora, kawa kongijska - gatunek kawowca wywodzący się z Afryki, ale uprawiany również w innych regionach świata o ciepłym klimacie (na 7 lit.)ROBUSTA to:

kawa, napój z parzonej robusty (na 7 lit.)ROBUSTA to:

znany gatunek kawy (na 7 lit.)ROBUSTA to:

porcja robusty, napoju zaparzonego z robusty (popularnego gatunku kawy) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.662

SKURCZ, TŁUSTOŚĆ, WAGONIK, STOPKA, ANALIZA WARIANCYJNA, KRZYNA, WARIACJE, PÓŁROCZNIK, HOSTIA, PARSZYWOŚĆ, WYROŚLE, ZUPA, UŁAMEK PIĘTROWY, RADIO, SAMBA, START-UP, NALEŚNIK WIOSENNY, LINIA MONTAŻOWA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, WIĄZANIE, PRZECIWNIK, SZPATUŁKA, OCZKO, JAMRAJ, NALEŚNIK, OSSUARIUM, WISIELCZY HUMOR, SAMOOBRONA, TURBINA GAZOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ALAIN, SSAKI, PRZYDZIAŁ, GŁÓWKA, POLARNA CZAPA LODOWA, RÓŻE, USTAWKA, CHŁODNIK, STEK, ROZŁOGI, TRANSFER BUDŻETOWY, DRESSING, TRASZKA GÓRSKA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, CZUBACZ UBOGI, NOS, KAKADU ŻÓŁTOLICA, REPORTAŻ, LEBERA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, POMOC STYPENDIALNA, PEJORATYW, UTLENIALNOŚĆ, NIEBOŻĘ, KASZA KUKURYDZIANA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SPŁUKIWACZ, COŚ, STAROŚCIŃSKI, KARETKA, ADRES WZGLĘDNY, POMALOWANE, ŻYŁKA, IBERYSTA, BULIONÓWKA, CZTERDZIESTKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, WAGA, BRZEMIĘ, OBRZĘK GAZOWY, WYROCZNIA, STRAJK OKUPACYJNY, PORCJA, WKRĘT, WCIOS, DRYBLING, TONACJA, GICZ, SZUBIENICA, USKOK, WARIATKA, SIERPODUDEK LEŚNY, LOKACJA ATELIEROWA, LAS OCHRONNY, MBIRA, SOFCIK, POSTRZYŻYNY, STREFA HEMIPELAGICZNA, PARÓWKA, PIEROGI, TONACJA, NIEMIEC, POBRATYMSTWO, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ZAPONA, ANTRYKOT, EDAMMER, OKA, WYRĄB, LICHWA, RUM, SZYSZKA, SKOK W BOK, OBIEKT, KOLEKTOR, PRAWO, WRONIE OKO, PEREŁKA, DZIAŁOWIEC, RANA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PAKIET, WSPARCIE, ZIEMNIACZEK, DESTRUKCYJNOŚĆ, ŁUPEK HUMUSOWY, SZLAFROK, CZAS ZIMOWY, MNISZEK, MELANIZM, KSIĘGA METRYKALNA, BEZMIAR, POMAZANIEC, ADIUSTACJA, KACZKA KRAKWA, ROZŁÓG, KASATA, BELKA, DROGI RODNE, BEZMIAR, WYCISZENIE, GRENADYNA, GLORIA, FORYŚ, KAWAŁEK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PAPIER PERGAMINOWY, BRYTFANNA, FRAKCJA, MOLEKUŁA, USTĘP, MORWA, PŁONNIKOWATE, OKOP, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TRZASKACZE, PRIMADONNA, ZEW, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PRZYPOŁUDNIK, PRZENOSKA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SZCZĘK ORĘŻA, MNICH, DRUK, KUNA, KONWENT, DYRYGENTURA, PRYMITYW, MIKROMACIERZ DNA, RYNKA, TARCZA, KIEŁŻ, PRODUKCJA PIERWOTNA, REPORTAŻYK, ODCHYŁ, KARL, MINIATURA FORTEPIANOWA, KAJZER, RISOTTO, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, EMOCJA, MARUDER, GYROS, MOWA OBROŃCZA, ROZGAŁĘŹNIK, RÓW, RYGIEL, IMAGE, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BOZIA, WRÓBEL MAZUREK, DYSZA, GOŚĆ, PUNKT, OSZCZĘDNOŚCI, POCHLEBSTWO, GAL, NAGIEL, MANTY, POLEWKA, ROBOTY BUDOWLANE, WERANDA, BALKON, DOMINIUM, RAK, PIERWOTEK, MARSZ, ROZPAD, NADWYŻKA KONSUMENTA, UKŁAD PLANETARNY, ROZWIDLACZ, OZNAKA, JĘZYK KAUKASKI, ŻUREK, TYP, CUKIERNIA, SPECJACJA RADIACYJNA, RATING, ZBROJENIE, KAPAR, INDYK, FLAGRUM, MELUZYNA, RENOMA, ZERÓWKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, BAND, KADŁUB, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, JARZĄB, ZAŁOŻENIE, KRUPCZATKA, RZEKA EPIZODYCZNA, PRZEMYSŁÓWKA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, OPLOT, POKRZYWDZONY, PIDŻIN, PARAFIA, HALO, ODPŁATA, PALNIK, KAWIARKA, SIECZKA, UCIOS, SZTUKA DEKORACYJNA, ŁATKA, TON, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, BÓBR ZWYCZAJNY, GAZ SPALINOWY, CZAPKA WĘGIERSKA, ZROŚLAK, CHARTER, GLAZURA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PIESIO, TURNIA, ABSYDA, GAMA, KIKUTNICE, ZASTRZALIN, ŁAMANY DACH POLSKI, BURŁAK, TAKTYCZNOŚĆ, BUTELKA MIAROWA, KANU, PRZEJRZYSTKA, PLOTER PŁASKI, APRETUROWANIE, KOLEGA PO FACHU, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, CUKIER WANILIOWY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PAJA, WIDEOKONFERENCJA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PRÓBA, RUCHANKA, LODOWNIA, SURÓWKA, KROPKA, POŁYSK, CZUBAK BIAŁOBRZUCHY, PUNKT KULMINACYJNY, NAGANNOŚĆ, RUNA, PRAŻONKA, LAWATARZ, LUFKA, GLONY ZŁOCISTE, KRAINA, SER, DOM, JUDASZOWIEC, KRUPNIK, KRĘPACZKI, ANITA, ANTYBIOTYK, ANASTOMOZA, TANDEM, TARGANIEC, GAŁĘZIAK, WRAK, KARA UMOWNA, KOKORYCZKA, ?BUŁAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROBUSTA porcja robusty, popularnego gatunku kawy; określoną ilość robusty, zazwyczaj słoik lub specjalna torebka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROBUSTA
porcja robusty, popularnego gatunku kawy; określoną ilość robusty, zazwyczaj słoik lub specjalna torebka (na 7 lit.).

Oprócz PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PORCJA ROBUSTY, POPULARNEGO GATUNKU KAWY; OKREŚLONĄ ILOŚĆ ROBUSTY, ZAZWYCZAJ SŁOIK LUB SPECJALNA TOREBKA. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x