RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFOMAT to:

rodzaj urządzenia, najczęściej komputera, który ma służyć prezentowaniu lub wyszukiwaniu informacji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.244

REKONWERSJA, PICOWNIK, BENEFICJENT, GRIEKOW, ETYLINA, FRAZEOLOGIZM, ZIELONA KARTA, RUGI, BIEG, KĄT PROSTY, BURŁAK, SZCZAW, MADŻONG, ROPOWICA KŁĘBU, PRZYWÓZ, ŁOŻYSKO, KLIPER, PASKUDA, EGIDA, BIAŁKO, LAUBZEGA, KIJ, WSPARCIE, BAN, NIEPOKOJENIE SIĘ, MAŃSKI, DRUKARKA LASEROWA, GOLEM, JAPONKA, ZRANIENIE, EMENTALER, ÓSEMKA, GAMBIT PRZYJĘTY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, RĘKAW, ZAMEK, KONIDIUM, DZIENNIK, OSPAŁOŚĆ, GIGANT, JAŁOWIEC, USTRÓJ, GWAŁT, CYRK, SYMBOL NIETERMINALNY, SZARPAK, ALARM WIBRACYJNY, PRZEWŁOKA, LEK ANKSJOLITYCZNY, OSTROWIANIN, KLAMELIZAUR, JAŁMUŻNIK, KONURBACJA, RAJD GWIAŹDZISTY, GLOKSYNIA, PÓŁWEŁNA, WŁAŚCIWOŚĆ, KORONA, KOSMATKA GAJOWA, PAPROTNICA, PRZĘŚLIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZBYWCA, BANDA, ALUZJA, STYL ARCHITEKTONICZNY, PARANOJA PIENIACZA, SZCZYTÓWKA, SUBSKRYPCJA, DEMON, FACH, ADRES PAMIĘCI, CHARTER, DANIE ARBUZA, AWANGARDYZM, CZARTER, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, NIUS, MATERIAŁ SKALNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KIJEK NARCIARSKI, PRAWO GŁOSOWE, WĘŻOWNIK, ŁUK BRZUSZNY, WATA, PRZEKŁADKA, METAL NIEŻELAZNY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, JĘZYK LODOWCOWY, PUSZCZA, CYKL METONA, GEST, DOWÓD RZECZOWY, CHOWANIEC, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, LUFA, KRATA KSIĘCIA WALII, ROLADA, WROŚNIAK, KONSULTANTKA, NIĆ, BZYGI, KOLONADA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ZINJANTROP, EUROPEJSKOŚĆ, AZYDEK, GLIKOZYD FENOLOWY, KRATY, NISZA NIWALNA, KOLUMNA, LEK, PŁASKOŚĆ, PONCZOWNICA, BRUDNICOWATE, MLECZARKA, MRÓWKA, KLAUZULA GENERALNA, RUCH BEZWIZOWY, ŚMIERDZIEL, SPAMER, SEKWOJA, KONCERTMISTRZ, NIERÓWNOŚĆ, CHRONOMETR OKRĘTOWY, CELOZJA, DYL, CHALKOGRAF, SKRZYNECZKA, ŚCIĘCIE, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, APELATYWNOŚĆ, ADWENTYSTA, TALERZ, INTROIT, MERIDO, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, CISZA PRZED BURZĄ, FALAKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NEON, ŁUPEK ILASTY, DYSTONIA TORSYJNA, ŚLUB CYWILNY, TARCIE, ŁUK ELEKTRYCZNY, WAŁ MORENOWY, SMAKOWITOŚĆ, DRABISKO, BOCIAN, INFORMACJA, STROP KLEINA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, SZMAT, TĘSKNOTA, HOMOPOLIMER, TERAPSYDY, ZAŁOŻENIE, RĄB, MIĘSOŻERCA, INFOGRAFIKA, GWIAZDA WIELOKROTNA, CEL, MAZUR, KLINKIER, RAPT, NARKOTYZER, ZALESZCZOTEK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, STREFA POŻAROWA, HAUBICA, PIEPRZÓWKA, POBIAŁKA, SMOCZEK, RUS, RADIOELEKTRYKA, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, KRAŃCÓWKA, STREFA PODMIEJSKA, DIAKRYT, PYTEL, DRABIK DRZEWKOWATY, MANIERYZM, SZALET, POJĘCIE, POLSKI, CENZURA, AHISTORYCYZM, WIERCIPIĘTKA, LEPNICZKA, PODATEK KOŚCIELNY, PARAPET, RYBA AMFIDROMICZNA, BIELIZNA, KAMERTON GWIZDKOWY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, BOCZNIA, MINA MORSKA, PRZEZIERNIK, WYKOLEJENIE, TWIST, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, KOŁO HISTORII, ANATOMIA, OGNICE, ELASTON, SCENKA, ASPIRACJA, JIGS, DRĄŻEK SKRĘTNY, SZEFERDIA, MILANEZ, KOPARION, KPINA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, REPUTACJA, PASKUDNIK, PRZECIWWAGA, SKŁADAK, DZIELNICA HISTORYCZNA, BAZYLIKA KATEDRALNA, MEANDER, AWERSJA DO RYZYKA, BUKSZPAN, WIKING, SEZON OGÓRKOWY, SIECIÓWKA, WYCIERACZKA, CENA MAKSYMALNA, TAPIR, KREPON, SYSTEM KASTOWY, MUZA, STACJA POMP, RUCH, EPISTOŁA, ANIOŁECZEK, OGÓREK, STRONA WWW, DRAJREP, PAKA, OCZAR, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KARTA, OBRAZOBURCA, HOMOSEKSUALIZM, ZAŁATWIANIE, CIĄGNIK SIODŁOWY, LINIA CZYSTA, PANTOFELNIK, PREZENTER, UBARWIENIE OCHRONNE, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, DYSTANS, PASTORAŁKA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ZDARZENIE PRAWNE, PASIAK, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SERENDIPACERATOPS, CECHA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, TAJNIAK, ŁZAWNIK, SUWAK, KRATER, IGLASTE, FEIJOADA, INTUICJONIZM, SIUSIUMAJTEK, POUSSIN, ZŁOTLIN, ADIUTANT, NADSCENIE, D, TROJEDNIK, HERMA, REWERSAŁ, PACYNKA, KASZYCA, CZARNUCH, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, LIKENOPS, MONODIA, MUSZTARDÓWKA, KARDIOKRINUM, BURLESKA, ROZWÓJ WSTECZNY, OGNISKO, POLE ELEKTRYCZNE, BARBARYZM, KĄT ŻYLNY, WAMPIREK, ?ANTRYKOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.244 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFOMAT rodzaj urządzenia, najczęściej komputera, który ma służyć prezentowaniu lub wyszukiwaniu informacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFOMAT
rodzaj urządzenia, najczęściej komputera, który ma służyć prezentowaniu lub wyszukiwaniu informacji (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ URZĄDZENIA, NAJCZĘŚCIEJ KOMPUTERA, KTÓRY MA SŁUŻYĆ PREZENTOWANIU LUB WYSZUKIWANIU INFORMACJI. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x