PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZÓŁNO to:

płaskodenna, wypalana lub wydłubana z jednego pnia drzewa łódź sterowana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZÓŁNO

CZÓŁNO to:

łódź wykonana z jednego pnia drzewa; wypalona lub wydłubana, płaskodenna, poruszana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.148

STRONA WWW, SET, PÓŁKOLONIA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KOMPLET, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KRZYŻ PAPIESKI, CHOWDER, ETYKIETA, PŁOTEK, DIASYSTEM, DODATEK MOTYWACYJNY, RICOTTA, TERYNA, KIJEK NARCIARSKI, DEGRADACJA, TUBA, POTENCJAŁ, PRZEDJĄDRZE, TEŚCIK, BRUMBY, HIPOTROFIA, RUMIENIDŁO, CIĘGNO KOTWICZNE, MIGOTANIE GWIAZD, NAKŁAD, ALIDADA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DARŃ, RUCH OPORU, KRATKA, DEKLARACJA, PINCETA, PROTEKCJONIZM, LAMINAT, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DOBRO FINALNE, ODROŚLE, KONOTACJA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, WILKOM, GRZEBIEŃ, ZAKUTA PAŁA, WARKOCZ, ANKUS, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, CEDR TABASKO, WYKŁAD, SEMAFOR, MEMORANDUM, TARCZA, TEOGONIA, PIĘDŹ, TECZKA PERSONALNA, NIMFA, PELA, WIESZAK, CEZURA, KORZENIE, SĘKACZ, PANTOFELNIK, SYSTEMIK, SINIEC, KOMORA MINOWA, FORMAT, CYTRYNIAN, DZIEWIĘTNASTKA, FILET, PAŃSTWO, HLAK, BONANZA, WYCHOWAWCZYNI, CERAMIKA SANITARNA, GWARA, BUJANIE, KRYNOLINA, GONIEC KRÓLEWSKI, WIELOZADANIOWOŚĆ, BIURO PARLAMENTARNE, BAT, SIAD RÓWNOWAŻNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, DIUSZESA, ANTYDOGMATYZM, PRZETACZANIE KRWI, SPRZĘCIOR, DEWELOPER, SIEDLISKO, CZARTER, FAKTOR, INKORPORACJA, ESTER, KABESTAN, WARTOŚĆ NOMINALNA, WATA, PEŁZAK, FITA, JARMULKA, PŁATNIK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, FUNDAMENT, PŁASKOSZ, BIFORIUM, REDUKTOR, ANETA, PREMIERA, NIEOCZYWISTOŚĆ, GWAREK, SKARYFIKACJA, USŁUGODAWCA, PAS, ZAIMEK, TYGIELEK, PODRYG, ZŁOTOGŁÓW, FLOTA, RĘKAWICA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, POWINOWACTWO, KOŃ, ZABYTEK RUCHOMY, ŁUPEK ROPNY, ARGUMENT, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, LOG, KINO DOMOWE, KŁAKI, NOTA PROTESTACYJNA, KOMPETENCJA MIĘKKA, OLSZYNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, DYKTATURA, PRZEDSZKOLE, ŻABOT, COLA, KOSZMAR, ZAPŁON, WŁOSKOŚĆ, PIRAMIDKA, KAKAO, PRELUDIUM, FILTRACJA, DROGA WOJEWÓDZKA, SREBRO, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, HACJENDER, AZYL, RZEZAK, EMOCJA, PLAN ZDJĘCIOWY, WIEŚ, FORLANA, KURACJA SZOKOWA, WERMUT, MATECZNIK, AGRESOR, LIBRA, NALEWAK, KOMUNIA, CYGARNICA, CHRZEST, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, IDENTYFIKACJA, NAJDUCH, REŻYM, SĄSIEDZKOŚĆ, NAWIETRZAK, DOWÓD RZECZOWY, UCHO, CZASOWNIK FRAZOWY, HAMULEC, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, CABAN, GERONTOKRACJA, BORDER, STARY MALUTKI, PUSZEK, GURU, PRZYŚPIEW, WĘGIER, KARBROMAL, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, INTERWAŁ, RUCH IZOSTATYCZNY, UMIAK, TENIS STOŁOWY, KRĘGARSTWO, CZESKI, LIST PASTERSKI, CZWÓRKA, CZTEROTAKT, FELER, KOLANO, WASĄG, SZAMPION, TYP, ODSIEW, KACAPSKI, FALA, POPRAWKA, TOR, PYŁ, WIELOPIĘTROWIEC, TEST ATOMOWY, STRES, NEKROPOLIA, PROMIEŃ, TKANKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZAPORA WODNA, CYFRA, ODCIĄG, STREFA NADGRANICZNA, GNAT, WYWOŁYWACZ, CZYR, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZIEMIA ODNIESIENIA, BITLES, CHAŁTURA, OBIEG PIENIĄDZA, TABU MILCZENIA, CHEKKER, TURBINA SPALINOWA, PROCES BUDOWLANY, SZTUKA ZDOBNICZA, NAWAŁNICA, CUG, IZOMER KONFORMACYJNY, NIEREGULARNOŚĆ, AGATA, PIERWSZA POMOC, ANALIZA, CYRK, RODZICIELSKOŚĆ, ANEGDOTA, PŁUCZKA, TROLL, BIOCHEMIA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PRZEDNÓWEK, NOŻYK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SEGMENT, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TALI, REFERENDUM GMINNE, SANDINISTA, CIAŁO NIEBIESKIE, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KOP, ROLNIK INDYWIDUALNY, TONACJA, WSTĘŻNICE, OSIKA, AGAMA, KRÓL ZWIERZĄT, CUMA, PŁOMYCZEK, PLAKAT, SKWARKI, TKANKA MIĘKKA, KORKOWIEC AMURSKI, ADOPCJA, ABOLICJONISTKA, SAMOGON, ZESTRÓJ INTONACYJNY, FOTOJONIZACJA, PIERWSZA DAMA, UMOWA, SYMFONIK, DYPTYCH, LAMPA WYŁADOWCZA, PINIA, MASZTÓWKA, CUGANT, ZAMSZ, FRAKCJA, CZARCIK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ROZŁUPKA, KREOL, ZOONOZA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, METAL CIĘŻKI, FACSIMILE, PRÓCHNICZEK, PANNA, ZABUDOWA ZAGRODOWA, KLOZET, WIADRO, WYDATEK RZECZOWY, SMUGA, WAPIEŃ MUSZLOWY, DEFICYT, ?CZEBUREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZÓŁNO płaskodenna, wypalana lub wydłubana z jednego pnia drzewa łódź sterowana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZÓŁNO
płaskodenna, wypalana lub wydłubana z jednego pnia drzewa łódź sterowana wiosłami lub drągiem (na 6 lit.).

Oprócz PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PŁASKODENNA, WYPALANA LUB WYDŁUBANA Z JEDNEGO PNIA DRZEWA ŁÓDŹ STEROWANA WIOSŁAMI LUB DRĄGIEM. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast