OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIONIER to:

ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIONIER

PIONIER to:

nowator, ten, który jako pierwszy coś robił (na 7 lit.)PIONIER to:

członek komunistycznej organizacji młodzieżowej (na 7 lit.)PIONIER to:

osadnik, który jest lub był pierwszy na jakimś nowym terenie (na 7 lit.)PIONIER to:

żołnierz wojsk inżynieryjnych wyspecjalizowany w budowie mostów, sypaniu szańców i wszelkiego rodzaju robotach ziemnych (na 7 lit.)PIONIER to:

saper niemiecki z czasów II wojny światowej (na 7 lit.)PIONIER to:

dawniej: SAPER (na 7 lit.)PIONIER to:

przeciera nowe szlaki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.178

OBRONA, LEVEL, BÓG, KOSZT POŚREDNI, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, MITENKI, SYGNATURKA, POPOW, SKRZYDŁO, OKUPACJA, POMYLENIEC, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ORGAN, RAMA, MĄŻ, TARCZA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, POWOLNOŚĆ, PLUJKA, IZBA, LOG, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, WYJADACZ, UKŁAD OPTYCZNY, ZBRODNIARZ WOJENNY, KURATOR, IVAN, SKUN, UZDATNIACZ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, NEGACJONISTA, FERROELEKTRYK, LEBERWURST, ALIENACJA RODZICIELSKA, NAPĘD RAKIETOWY, EDYKUŁ, WESTERPLATCZYK, DARŃ, KALKA TECHNICZNA, KOSARZ, WYZNAWCA, DERYWAT WŁAŚCIWY, PELA, KWIATUSZEK, METYZACJA, BALET, BEZIMIENNOŚĆ, GRATIS, OPAŁ, OBRÓBKA, ZRAZIK, PREGELJ, STRZAŁECZKA, ODŁAMKOWY, KWADRATNIKOWATE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, IZOLACJA, PLASTYKA, RABAT, DRĄŻEK KIEROWNICZY, KOMERCJA, KONWENCJA LITERACKA, KAMERA, PRZYLEPNOŚĆ, PRĄD INDUKCYJNY, PTAK ŁOWNY, PŁÓCIENNIK, ŻUBR KARPACKI, CHORÓBKA, NIDERLANDZKI, MAIŻ, MARKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PODATEK, GÓRALSKI, PYZY, KURZAWKA, PEDAGOG, ORYKS ARABSKI, KWASJA, CHORĄŻY, TUCUXI, METODA DELFICKA, CEKOTROFIA, AUTOBUS CZŁONOWY, MORS, MASZYNA ENERGETYCZNA, DZIEŃ ROBOCZY, KONWIKT, KOLAUDACJA, DORADCA, SEZON, PRZYBYŁY, DYWDYK, STARTUP, TAPIR GÓRSKI, OWCE, FALA, ŁOWIECTWO, MUSZTRA, RACJONAŁ, ŁAWICA SKALNA, AFISZ, TONGA, SKRÓT, WIDMO OPTYCZNE, OSŁONA, KUTER, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, MAMUT WŁOCHATY, ESENCJA, KOLUMNADA, ZAPITA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, AZJATA, ANGIELSKA FLEGMA, SŁUŻKA, EKSPATRIANT, STANISŁAW MACZEK, MIEDZIONIKIEL, MENZURKA, GAZ BOJOWY, MAŚLANKA, RESET, BURZA PIASKOWA, BLASZKA, PÓŁKULA, IMINA, STANDARD EMISYJNY, MELANODERMIA, SIAD RÓWNOWAŻNY, MIKROMACIERZ DNA, WNIOSEK, CIEKAWSKOŚĆ, PAS, PALCÓWKA, KARIN, ŚCIĘCIE, OPONA PNEUMATYCZNA, SZKARADA, ROŚLINA OKRYWOWA, BAŁAGULSZCZYZNA, REMONTANTY, WIELOKROTNOŚĆ, PODRODZAJ, KRAN, ANIOŁ STRÓŻ, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, PUŁAP, WARIACJA, BUJWID, INSIMBI, RECYTATOR, TRAP, LODOWIEC ALPEJSKI, PARAPET, LITOTRYPSJA, NADRUK, S/Y, PONCZÓWKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, TORT, HAUST, JUROR, USZCZYPLIWOŚĆ, ORNAMENT, NAPAŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, SKŁADNIA, ANTYPATRIOTYZM, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, WROCŁAWSKOŚĆ, KOPUŁA GEODEZYJNA, LINIA ABSORPCYJNA, ZAPRZĘG, RYCERZYK, BRĄZ, TŁUMACZKA, GRUPOWICZ, HADŻI, MARRAN, ARENA, WĄŻ, UPOŚLEDZONY, DIADOCHIA, DNI OTWARTE, DOWCIPNIŚ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, HYDRA, OPIEKUN, METAL CIĘŻKI, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, MACZEK, PAUTSCH, DEMISEKSUALISTA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, GÓRKA, BARWICZKA, KAPISZON, SNICKERS, INWENTARZ ŻYWY, KARKAS, PRZEPOJKA, KOMERCHA, SKRAJNIK, CHUTOR, SZLIFIERKA KĄTOWA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, KAŁAMARZ, FLOTA, GAGATEK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, TŁUSTY DRUK, FORMACJA, LISTOPAD, WAKUOLA, SPOJLER, BRYKLA, MŁOTNIK, KURHAN, WAŁEK, MRÓWKA, ZEZWŁOK, WOLNY RODNIK, BAKAS, PIONIER, PLAN SYTUACYJNY, LAGUNA, PYTANIE, TERMINARZ, PLOTER GRAWERUJĄCY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, SMOLUCH, MUTACJA, ABOLICJONISTA, MŁAKA, ARTEFAKT, GŁUCHY TELEFON, ZATWARDZENIE, ŁADOWANIE, SKRZYDLATE SŁOWO, EMOTKA, CIĘŻKI SEN, WIZYTA DOMOWA, ZAJĄCZEK, DZIEWCZYNIĄTKO, OSTRZAŁ, PODZIAŁKA, DYSCYPLINA SPORTOWA, KARAKUŁY, SIEĆ, NAGOŚĆ, LEMNID, SYRENA, MISIEK, MAK OPIUMOWY, SURFER, SŁODYCZ, LINUKSIARA, KAZACZOK, MIASTO, KUPON ZEROWY, POLSKOŚĆ, TKANINA, DWUCYFRÓWKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, STREFA PODMIEJSKA, MALUNEK, KINO DOMOWE, RZĄD, FANPAGE, KACZKA DZIENNIKARSKA, PIONIER, PŁYTA KORKOWA, WIGOŃ, MAŁOŚĆ, USZKO, PIKOTKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, INSTANCJA, APARAT, OGÓR, CYFRA, IZBA, KREDKA, JANÓW, GRUBOŚĆ, LEPTOPLEURON, DYSZA, WIRTUOZOSTWO, WROTKARSTWO HOKEJOWE, INKA, PARCIAKI, ROZETKA, SYSTEM EKSPERTOWY, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, NAZWA KODOWA, ?RUTENIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIONIER ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIONIER
ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (na 7 lit.).

Oprócz OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OCHRZCZONY GŁOSICIEL WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY, KTÓRY NA DZIAŁALNOŚĆ EWANGELIZACYJNĄ PRZEZNACZA OKREŚLONĄ LICZBĘ GODZIN W MIESIĄCU LUB ROKU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast