PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CAR to:

Piotr I Wielki lub Stefan Duszan (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CAR

CAR to:

tytuł monarszy, pochodzący ze starosłowiańskiego zniekształcenia słowa cesarz (z łac. caesar) (na 3 lit.)CAR to:

Iwan Groźny (na 3 lit.)CAR to:

monarcha daw. Rosji (na 3 lit.)CAR to:

rządził Rosją (na 3 lit.)CAR to:

dawny władca Bułgarii (na 3 lit.)CAR to:

mieszkał w Pałacu Zimowym (na 3 lit.)CAR to:

Piotr I Wielki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.338

ZAĆMIENIE, PŁATEK, HALA, ROSOŁEK, RURA GŁOSOWA, OLGA, KOMPRES, KANCELARYZM, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KASZUBSKI, WZIĘCIE POD WŁOS, IMMUNOLOGIA, DWÓJECZKA, REGRES, AGENT, STOŻAR, ŁOWIECTWO, NIEREZYDENT, REAKCJA PODSTAWIANIA, RAKI, CYSTA BAKERA, BRZEG, KOZIA NÓŻKA, WOLNOBIEG, AKSAMIT, BEZWODNIK, WYŚCIGI, HARCAP, ZASADA, FEERIA, CZYTNIK, ABRAZJA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, MAGIERKA, PIERSIÓWKA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, OLEJ, KAZBA, KONTYNGENT TARYFOWY, KREACJA, DOŻYWOCIE, PROWINCJA, IZBA, STRÓJ, ANIOŁECZEK, MIMOZA, PREIMPLANTACJA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KURANT, ORATORIUM, WYCHÓD, KIEŁBA, KANONIERKA, SUBSTANCJA OBCA, KITEL, SEZON, BAR, POJAZD KOLEJOWY, KOŁNIERZ, ZIELENIEC, SYNTETYK, MELUZYNA, PAL, ZAGRANIE, TWIERDZENIE MENELAOSA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, WADA WZROKU, UDAWACZ, DYMISJA, GUMIDRAGAN, POJEDYNKA, BELA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MIKS, SPOJRZENIE, KARIOLKA, ASEKURANTKA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ZAPRAWA, ELEKTROIZOLACJA, PAKOWNOŚĆ, PLOTER TNĄCY, ALASKA, KIFOZA PIERSIOWA, LOTNISKO, PŁYN ETYLOWY, PĘTLA, SONG, BAZYLIKA KATEDRALNA, DOKUMENT, KIESZEŃ, SIÓDEMKA, SIŁA, KOLIMATOR, KONSERWA, MAKIMONO, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PRZYKRYCIE, PETRELEC WIELKI, WAŁ, POJAZD LATAJĄCY, PLANETKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, KLAWISZ, KOGNITYWIZM, WOTUM, GŁOWOCIS, PAJAC, TANIEC, DZIECIACZEK, SZUM, NADRUK, KWASZONKA, TUMULUS, SYTA, PAŹDZIERZ, CYSTOSTOMIA, REGISTER, GRZEBACZ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, KRZYWA, FIRANKA, SPRZEDAŻ, MIMETYZM, ŁUG, STREPTOKOK, ŁONO, BANK DOMICYLOWY, OKRĘT DOZOROWY, NIEMOŻLIWOŚĆ, ALLEGRETTO, CENTRALA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KOMORA MINOWA, WĄTROBOWIEC, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RESTRYKCJA, PIECZEŃ, NIEBIOSY, STYL, AFERKA, CEMBROWANIE, ŁAJKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KISZONKA, MAJONEZ, FAB LAB, MARATON, WODNIAK, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ZJAWISKO THOMSONA, AKCENT OSTRY, PRZEZIERNIK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PYSZOTA, REKWIZYT MUZYCZNY, BLENDA SMOLISTA, WIELOKĄT, KAPITAN, KET, KRÓLEWNA, UGRUPOWANIE, LASONÓG WIELKI, HRABINA, TRAWERS, NIEWYDOLNOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KHMER, PRAWO CURIE-WEISSA, OSKARŻENIE, MELANODERMIA, KOMAT, BOMBERKA, SPLOT, OPASKA, BIFORIUM, ATRYBUCJA, LATARNIA UMARŁYCH, LISTEK, KACZAN, PRZYSTAŃ, M, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, OGRANICZENIE WIEKOWE, POLE BITOWE, TRANSKRYPCJA, LOFIX, DUPLIKA, GORĄCZKA, PUNKT ROSY, MARK, PEWNIAK, KOREAŃSKI, GORSET, JOGURT, FISTUŁA, SMALEC, LALA, SZKLIWO, KOZAK, MASZYNKA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, LAS OCHRONNY, BATERIA, KAMIENNE SŁOŃCE, BRUMBY, ŁAWA KOMINIARSKA, FRONTYSPIS, POTĘPICIEL, UMOWA ADHEZYJNA, ZDANIE, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PRYMITYW, LIST POETYCKI, NADAWCA SPOŁECZNY, OKLUZJA, LORDOSTWO, JEDNOPŁAT, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, BZYGI, ANSAMBL, ANODA, SAMPLER, SENIOR, TĘPOZĘBNE, NAWA GŁÓWNA, STACJA, BOMBARDON, KOLORYSTYKA, PROTEGOWANY, WĘGAR, GUARANA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, USTNIK, STRACH BIERNY, TRZYDZIESTY PIERWSZY, ALARM, REPRESOR, ZSZYWARKA, MUSZTARDA SAREPSKA, ARTEFAKT, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KRWAWNIK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SKRZYNIA, WEREŻKA, POSTAWA, SZPRING, INDOS, PISZCZEK, TRAGICZNOŚĆ, UNIFORM, ANILANA, DZIEWIĄTY, KOMBAJN GÓRNICZY, ASTRAGALOMANCJA, SAMICA, KOMIZM, N-GRAM, PATOGENNOŚĆ, BRIK, KOMORA WULKANICZNA, TRERON WIELKI, HUNTER, KOSMOGONIA, STYLON, OKUPACJA, RESPONDENT, HEGEMON, UWAGA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, NIECZUCIE, MŁODZI, CIĄGNIK, DEGRADACJA, KOMPILACJA, MASKA, KOLCZAK, KANAŁ LATERALNY, DEPTAK, NOTKA, SZTYCH, JEDNOSTKA ALOKACJI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, PANTOFELNIK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, ASTRONOMIA, GERYLASI, ADHD, KACOWE, KAPUŚNIAK, KOMITET, KONGLOMERACJA, CIEPLARKA, DRELICH, AEROZOL, KRYKIET, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, WILCZUR, ?WYKŁADOWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CAR Piotr I Wielki lub Stefan Duszan (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CAR
Piotr I Wielki lub Stefan Duszan (na 3 lit.).

Oprócz PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PIOTR I WIELKI LUB STEFAN DUSZAN. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x