PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CABAN to:

pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 5 lit.)CZABAN to:

pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CABAN

CABAN to:

pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 5 lit.)CABAN to:

gatunek barana (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.850

ANATOL, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, INWESTOR, SKLEROZA, ŻAŁOBA, PUCHAR, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, TRÓJKĄT, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, WIELKOŚĆ, BARBARYZM, BATALION RADIOTECHNICZNY, KANTATA, SOŁTYSOSTWO, OTTER, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, DREWNO TEKOWE, PARZYSTOŚĆ, ETYKIETA, HIKORA, NAWÓZ MINERALNY, KOTIELINA, RADAR GEOLOGICZNY, SELADANG, WIDELEC, PACHOŁEK, KOT, TORNADO, ZABURZENIE UROJENIOWE, PRZEDMORZE, DYSCYPLINA NAUKOWA, KIFOZA PIERSIOWA, TIKSZOZIERO, SZKLIWO, KONWENCJA LITERACKA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, ŁANIA, KONFIRMACJA, ZIEMIA ODNIESIENIA, KONOPIOWATE, KUŁAN SYRYJSKI, SEN, MORENA ABLACYJNA, ALBAŃSKOŚĆ, NOTOWANIA, IRANIZACJA, RINFORZANDO, WIELKOGŁÓW, BOLA, MANTO, KOSZ, SEBES, WŚCIEKLICE, RAMA, ZAKOPCENIE, MAJĄTEK, DESKA SEDESOWA, BEZCZUCIE, KRET EUROPEJSKI, TRAKEN, MOTORÓWKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, ODGAŁĘZIACZ, ZABAWKA, ŚWIDOŚLIWKA, TIOSÓL, MŁOT, OLEFINA, MAKAGIGA, WIDZOWNIA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, SZKLARKA, PORĘBA, TYTUŁ, PUNKT KARNY, FREGATA ŻAGLOWA, MUSZKA, SMUŻKA STEPOWA, FALA WODNA, SIŁA, KANTON, MODRASZKOWATE, ARTROLEPTOWATE, STREFA KRAWĘDZIOWA, WIETLICA SAMICZA, INTERPRETATOR, WOREK, KORSAKOW, NUROGĘŚ, ZIELENICE, DŻEREŃ, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SZTUKA DEKORACYJNA, PARZYDŁO LEŚNE, CANZONA, STANOWISKO PRACY, ALOES, KRYTYCZNOŚĆ, KOPIA, FITOCENOLOGIA, RELING, KOSMATOŚĆ, BRZOZA PŁACZĄCA, KOŃ CUGOWY, ZEBU, GALARETA, MACEDONIA, BIOGENEZA, KOTLINA, WYCIĄG, PUSZKA MÓZGOWA, NEUROLINGWISTYKA, ZBIÓRKA, RĘKA SZPONIASTA, CZERWONE ŚWIATŁO, LOJALISTA, IVAN, PLATYKLADUS WSCHODNI, ŁOŻE, SERUM, WYMIANA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BATERIA, KLUCZ OBCY, ŁUSKOWIEC, TEST NASKÓRKOWY, ASOCJACJA PHACE, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, BETON JAMISTY, KALIBER, TRANSKRYPCJA, BRAK, SELEKCJA, SAMPLER, OKLUZJA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, BALECIK, WYROBISKO GÓRNICZE, KUPLET, STACJA, LUNETA, ŚWIĘCONKA, WARIACJE, RAJZBRET, KABESTAN, SNAJPER WYBOROWY, TEKA, MULAK, SZUM, RITA, GAZELA MONGOLSKA, WÓŁ VU QUANG, PŁÓTNO, WŁOSKOWATOŚĆ, WTRYSK, ŚCIEKI KOMUNALNE, SEKWENCJA, KREPON, DROŻDŻARNIA, GNAT, MODRASZEK WIESZCZEK, FAZA, OCET, WINIARZ, AUTOMOBILKLUB, DOJRZAŁOŚĆ, RANA, MELANCHOLIK, ZGROMADZENIE CZYNNE, PAULOWNIA, DRABINA ANALGETYCZNA, WIĄZ, MSZAR, ADIUSTACJA, SZESNASTKA, STEREOTAKSJA, GEOGRAFIA, PLEMIĘ, PASEK, STAROSTA GRODOWY, BROKATELA, MUSAKA, PÓŁPUSTYNIA, BACÓWKA, MANIERY, DŹWIGARKA, PIDŻIN, LARYNGEKTOMIA, PINIOR, KANCONA, BORSUK, GARNITUR, OFENSYWA, ZNAK, PRZEMYSŁÓWKA, HOSTIA, REZYGNACJA, TRYGONOMETRIA, DŻEM, DOM REKOLEKCYJNY, RELACYJNOŚĆ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, MECH IRLANDZKI, IWATA, SIWAK, DOMINANTA, HALO, KROTON, BOCIAN SIODLASTY, PROKSEMIKA, OZÓR, KOD DWÓJKOWY, LEMUR KATTA, GRZYWIENKA, WANNANOZAUR, MIKROOTWÓR, STAL, NAPPA, KLAWIATURKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PODATEK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KARTOFELEK, ZASŁONA, TRANSMITER, MIZUNA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SKANIA, POLIPTYK, PIGMEJ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, SIŁA JONOWA, OBIEKT, PARALAKSA, NOTKA, BARANEK, LUK, WASĄG, POSIADACZ ZALEŻNY, METRYKA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, GLEBA KOPALNA, PODKOWIEC DUŻY, ERA PALEOFITYCZNA, OMAM, FLUIDYZACJA, CRO-MAGNON, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PALEORHINUS, METR, RODNIK, ŻOŁĘDNICA, GRANITA, MACIEJ, PSZCZOŁA WSCHODNIA, DYSKRECJONALNOŚĆ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, NABIODRNIK, ALKOWA, HIPOTEZA ZEROWA, PARTYCYPACJA, PANADA, KALIFORNIA, SSAK, WARZĘCHA MAŁA, PALIWO GAZOWE, REFREN, TEKTONIKA, DOKŁADNOŚĆ, ODTWÓRCA, KADZIDŁOWIEC, LITERATURA POPULARNA, PRZECHOWANIE, PACHOLĘ, ŻURNALISTA, KALIKO, MIĄŻSZ, KRYSZTAŁ, INTERWAŁ, JASKINNICA CESARSKA, WAŁ MORENOWY, ŁUPEK PARAFINOWY, PIERWSZY ŚWIAT, ŻUKOWCE, MIEDNICA, ŁYŻECZKA, POCHODNIK, PIEROŻEK, SILNIK STRUMIENIOWY, ODSTRZAŁ, WIERNOŚĆ, AURA, PROSIAK, PILOT, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, ?SUPRAPORTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CABAN pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 5 lit.)
CZABAN pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CABAN
pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 5 lit.).
CZABAN
pasterz owiec lub wołów w Rumunii, Mołdawii, Węgrzech oraz części Ukrainy, a także u ludów Kaukazu i Azji Środkowej (na 6 lit.).

Oprócz PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PASTERZ OWIEC LUB WOŁÓW W RUMUNII, MOŁDAWII, WĘGRZECH ORAZ CZĘŚCI UKRAINY, A TAKŻE U LUDÓW KAUKAZU I AZJI ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x