MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOCEK ORZĘSIONY to:

Myotis emarginatus - średniej wielkości nietoperz z rodziny mroczkowatych; zamieszkuje w południową i zachodnąj Europę, w Polsce do niedawna był bardzo rzadko obserwowany i spotyka się go wyłącznie w południowej części kraju - jedynymi rejonami jego występowania są Karpaty, Sudety oraz Jura Krakowsko-Częstochowska (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.259

STROIGŁA, STORCZYKARNIA, KRAŚNIK, EPICYKL, SUTERYNA, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, TRÓJLIST ODGIĘTY, PĘDZLIK JEDNOBOCZNY, ORGAN RENTOWY, PNEUMATOLIZA, MASA, TURZYCA GŁADKODZIÓBKOWA, SKRADANKA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SPERKA, DZIERZYK DWUBARWNY, BRUSTASZA, ANTYGRAWITACJA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, CHRONOMETR, APOLOGETA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MODNIARZ, PAPROTNIA, BIURO MATRYMONIALNE, SACZEK, KOŁO, BRUDNICA MNISZKA, MARAMPA, KOMISUROTOMIA, SCHOPENHAUER, AGAPANT DZWONKOWATY, CHABER, GADZIOGŁÓWKA, GLORIETKA, FLAMING KARMAZYNOWY, SOSNA AMERYKAŃSKA, GORYCZKA, KARTACZ, MAŁPA WĄSKONOSA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KRĘPACZEK CZARNOGARDŁY, RONT, ATLANTOTRYTON ZIELONAWY, JELEŃ BAWEAŃSKI, DZIECIĘCOŚĆ, KLIPER, PRZYMIOTNO OSTRE, SMUKLIK, RUCH PRECESYJNY, GONIEC CZARNOPOLOWY, PREONDAKTYL, RYBY ŁAWICOWE, ZEBRA, ŻERDZIANKA, FURA, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PRAWO CURIE-WEISSA, SZOK POPORODOWY, BŁYSKOLOTKA MASKOWA, DZIERZYK SZKARŁATNY, BOCZEK, ZAINTERESOWANIE, UHLA PSTRODZIOBA, KRZAKÓWKA SZARA, ZIMNY PRYSZNIC, ORKIESTRA SYMFONICZNA, PIES RODZINNY, KROKODYLOWATE, ŻÓŁW SKÓRZASTY, NIEWYPAŁ, ROK KOŚCIELNY, BAZYLIKA WIĘKSZA, ZATOKA WIEŃCOWA, UPAŁ, OZONOSFERA, KURZA ŚLEPOTA, ARKAŁYK, RYJÓWKA KRÓTKOOGONIASTA, MOCZARNIK, ZIELONA RECEPTA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PRZYCIĄGARKA, KANTYLENA, ŻABA GNIAZDOWA, ANAKONDA POŁUDNIOWA, ZOONOZA, RZEMIEŚLNICZEK, MYDŁODRZEW, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, WARZĘCHA MAŁA, SZKARADZIEJSTWO, PRZEDROSTEK, KORMORAN CZARNOCZELNY, GALERA, SKRZYP, KOSTECZKA SŁUCHOWA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, AAK, KURATORKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, REJESTRATOR, WIGNA, WIŚNIEWO, BETACYZM, ZLEWKA, TORFOWIEC OBŁY, PŁOTKA, SILUMIN, WEBDESIGNER, LINIA BRZEGOWA, SPRZEDAŻ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TYMOTKA MICHELA, ADŻWAN, ISLAMISTA, ALBATROS ATLANTYCKI, RYBOJASZCZURY, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, KALOSZEK, WIEWIÓRKA, BRYGADA, TAJNIAK, ŻÓŁTOOK DUŻY, HOSTEL, TORFOWIEC POGIĘTY, MIKROGRAFIA, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, GALAGO KARŁOWATY, SZACHOWNICA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, LIQUID, POŁUDNICE, LOTNICTWO, ŚLIZG, YERBA MATE, ROCK AND ROLL, KAWĘCZYN SĘDZISZOWSKI, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ABERRACJA, NOWY, WROŚNIAK PACHNĄCY, KONIETLICA ALPEJSKA, BALKONIK, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, PŁOMYK, MLECZ, MAŚLANY RYNEK, ZACHYŁKA, KUKLIK OGRODOWY, JURA ŚRODKOWA, ŻÓŁWIAK CZARNY, POCISK SMUGOWY, GROSZKI, POWIAT ZIEMSKI, TAMARYND, ODZYSK, SZYNSZYLOWATE, ANOA, ZIMOWIT, KASZLAK, ZAMSZ, UISTITI SREBRZYSTA, SALAMANDRA KOTYJSKA, PARAFRAZA, SYGMATYZM, WYTŁACZANKA, WIELKI WYBUCH, NAOS, TROGLOBIONT, WYSPA KONTYNENTALNA, CASSOLA, DZIWUSZKA PURPUROWA, ŚMIERDZIEL, TEORIA INFORMACJI, WYROK, MRÓWKOWATE, SURÓWKA, CYKADA WIELOLETNIA, USTERZENIE MOTYLKOWE, ARMEŃSKI, KARELIA, TRANSFORMACJA FALKOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, SKORZONERA, DRIBLER, GRZYBIEŃ EGIPSKI, MILICJA OBYWATELSKA, SZCZAWIK ROŻKOWATY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, MIECZYK KARŁOWATY, EKOSFERA, ŹRÓDLISKOWIEC, KUSACZ CZERWONONOGI, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, PIÓRNIK, TRASZKA OGNISTA, MIŁKA MEKSYKAŃSKA, DORADZTWO PERSONALNE, SOSNA GÓRSKA, DOOM METAL, RAJA LISTNIK, TUJA, DEATH METAL, SARABANDA, MAŁPI GAJ, ŻAGLOWIEC, HISTORIA, NOROSZ, SZURPEK ŚLICZNY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, NAKŁADKA, STENBOK, IGŁODZIOBEK, UPADEK, KRÓLESTWO, ŁUSKWIAK, CIEŚLIK, MIODÓWKA, ARTYSTKA, ANIMATOR, KOMISARZ, SZKUTNICTWO, TARANTULA NARBOŃSKA, DĘBIANKA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, TITAN, DRZWI PRZESUWNE, ŻUBRÓWKA, STRES, PÓŁPUSTYNIA, DRAKO, RYBACZKA, ZAPAŚNICTWO, RACHUNEK CIĄGNIONY, OBLĘŻENIE, SAMOOCZYSZCZANIE, PŁOZA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ASTROBOTANIKA, URNA, NOSOROŻEC WŁOCHATY, PALMA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ISKRA, ŻYŁA, PSYCHOMANIPULACJA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, PODOKARP WIELKOLISTNY, KOT, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, JASNOTA GAJOWIEC, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, UMBRA, SOLARIUM, MEDYCYNA SĄDOWA, POCHODNIK, KRYZA, NERECZNICA POŚREDNIA, ARONIA ŚLIWOLISTNA, OLIWNIK, MAORYSKI, KOPIAŁ, AEROLIT, LANGUSTA POSPOLITA, REGION, WAPNIARKA, DENTYSTA, MAJDANIARZ, EPISJER, APROKSYMACJA, DWUKADŁUBOWIEC, ZARYCIE NOSEM, MONOGENEZA, CHOMIK AZERSKI, AHISTORYCZNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, MSZAR NASTROSZONY, MIODOWNIK MAŁY, ZAKUP, ZAWARTOŚĆ, PORT KOSMICZNY, ZDRADA, KARLIK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, TELEMECHANIKA, WARAN BIAŁOGARDŁY, PRÓBA, EFEDRA, MODROLOTKA CZUBATA, KAZARKA SZAROGŁOWA, ?LABORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.259 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOCEK ORZĘSIONY Myotis emarginatus - średniej wielkości nietoperz z rodziny mroczkowatych; zamieszkuje w południową i zachodnąj Europę, w Polsce do niedawna był bardzo rzadko obserwowany i spotyka się go wyłącznie w południowej części kraju - jedynymi rejonami jego występowania są Karpaty, Sudety oraz Jura Krakowsko-Częstochowska (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOCEK ORZĘSIONY
Myotis emarginatus - średniej wielkości nietoperz z rodziny mroczkowatych; zamieszkuje w południową i zachodnąj Europę, w Polsce do niedawna był bardzo rzadko obserwowany i spotyka się go wyłącznie w południowej części kraju - jedynymi rejonami jego występowania są Karpaty, Sudety oraz Jura Krakowsko-Częstochowska (na 14 lit.).

Oprócz MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - MYOTIS EMARGINATUS - ŚREDNIEJ WIELKOŚCI NIETOPERZ Z RODZINY MROCZKOWATYCH; ZAMIESZKUJE W POŁUDNIOWĄ I ZACHODNĄJ EUROPĘ, W POLSCE DO NIEDAWNA BYŁ BARDZO RZADKO OBSERWOWANY I SPOTYKA SIĘ GO WYŁĄCZNIE W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU - JEDYNYMI REJONAMI JEGO WYSTĘPOWANIA SĄ KARPATY, SUDETY ORAZ JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x