PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RATAJ to:

parobek, najemny rolnik w dawnej Polsce (od XVI-XVII wieku) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RATAJ

RATAJ to:

w Polsce średniow.: (wolny) chłop, uprawiający ziemię (na 5 lit.)RATAJ to:

dawny żołnierz pieszy (na 5 lit.)RATAJ to:

najemnik w folwarku (na 5 lit.)RATAJ to:

robotnik folwarczny (na 5 lit.)RATAJ to:

marszałek Sejmu RP do 1928 r. (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.378

KOSZATNICA, ZERWA GŁÓWKOWATA, DIUGONIOWATE, PIĘCIORNIK SIWY, BURŁAK, STREPET, MODRASZEK AGESTIS, BĄKÓW, DRUŻYNA, MAŁA WIEŚ, RATAJ, KATZENJAMMER, MYŚLIWIEC, TARŁÓW, LATOLISTEK CYTRYNEK, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, ROGOŹNIK, RAK BŁOTNY, MALANÓW, PĘPEK, SKARB NADWORNY, BŁOTNIAK, FIOŁEK ALPEJSKI, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, NOWE SIOŁO, OLSZÓWKA, KOMEDIA STAROGRECKA, KUKLIK GÓRSKI, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, CHŁOP, ZAJĄCZEK, POURPOINT, NAZAREJCZYK, PODKOWIEC DUŻY, DZIKI ZACHÓD, WERBENA, CLOUET, PETYHORZEC, SASI, TYMBARK, SZTURMAK, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SZYMBARK, LISOWO, WORCZAKOWATE, LITERATURA ODPUSTOWA, DZIECKO WIEKU, PINNOCK, SZYSZAK HUSARSKI, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, PURYTANIZM, NARECZNICA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, BOCZNIAK, RATAJ, FALABELLA, PAROBEK, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, LITRA, DZIÓBKOWIEC ZETTERSTEDTA, BANDOLET, ETIOPSKI KLASYCZNY, GMACHÓWKA CIEŚLA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, WIATR HALNY, GRONOSTAJ, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, MINION, FROTTOLA, PASYWIZM, ZEMBRZYCE, BOJARSTWO, KAMUSZNIK, WIŚNIEW, WOJ, GEEZ, BOCIAN, SEBASTIAN, WRÓBEL MAZUREK, BIELISTKA BLADA, GALERIA, KEDYW, EGRETA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, BAGNIK, MOCHÓW, GENERAŁBAS, ANGIELCZYK, MAŁKINIA GÓRNA, MORYŃ, GALEON, BAN, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, CHABER, JURA, CETNAR, KEPLER, STYL WILHELMIŃSKI, JAŚMINOWIEC, KURANT, MODRZEW POLSKI, PAROBECZEK, SONATA, CORAZZI, DUBAS, SABATIANIZM, PRERAFAELITYZM, POŁABSKI, DZIECKO ULICY, KOMÓRCZAKOWATE, JASIENICA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MAŁY CZŁOWIEK, POLEPA, KRUSZYN, OTRUPKA WESTWOODA, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, KOŁTRYNA, JĘZYK GYYZ, NURZEC, HERMANÓW, PŁOWCE, RYBOŁÓW, REJESTR OKRĘTOWY, ANGLEZ, WOJSKO KOMPUTOWE, ANTUALAŻ, KOSZTELA, KARTONÓWKA ZWYCZAJNA, LEBIODKA, POKOLENIE LITERACKIE, PRAWO BLIŻSZOŚCI, TUSZÓW NARODOWY, POKOLENIE, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, WILKOM, ORZEŁ, POSTAWANGARDA, PRUSAK, MIĘSIEŃ PIWNY, STYL MAURETAŃSKI, STAROLUTERANIZM, KURANT, HUSYTA, DYSYDENT, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, KRÓLIK DZIKI, BAZYLEUS, SŁAWNO, ANDREA PALLADIO, TURANOWIE, MAZER, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, STYRAK JAPOŃSKI, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ŚLACHTA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KUC SZETLANDZKI, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, ŁUKOWICA, TEOZOFIA, BÓBR AMERYKAŃSKI, LIS POSPOLITY, NUR, KARETA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KREWETKA NAKRAPIANA, BRACTWO SZPITALNE, BOKÓWKA, DEZOBLIŻANTKA, SURDUT, RYTEL, MASZYNA ŻAKARDOWA, FIN DE SIECLE, KASAK, GĄSIENICZNIKI, HARD ROCK, SIDLISZOWATE, EKWIPAŻ, DYLIŻANS, GACEK, POKOLENIE, ŁAWA MIEJSKA, SKUA, NOCEK NATTERERA, KOLEBKA, ORCHOWO, DAROWNIK PRZEDZIWNY, TURCZYN, BYSZEWO, FELLACH, GARDEROBA, OLSZAK, ZIĘBA, CZARNA SOTNIA, ŁOPUCH, BARCZATKA GŁOGOWICA, PROMIENNIK, FUNKCJONALIZM, PROFESOR ZWYCZAJNY, ETRUSKI, ŻÓŁW, TURZA, CALATA, KURCZĘ, KURECZKA, KRET, SKAUT, OMATNIKOWATE, SINIAK, WIDŁAK, ŻEGLAREK, KRZYŻÓWKA, BLONDA, KURONIÓWKA, WOLANT, GOSPRZYDOWA, GRZYB DĘBOWY, ZŁOTOWO, ARALIA, ŻABA ZWINKA, OSIKA, UHLA, PAROWA, BOBOLICE, RDEST, CHEDYW, STASZÓWKA, KAMUSZNIK, SZYNK, POMURNIK, SZURPEK ROGERA, ŻOŁNA, KOMANDOR PORUCZNIK, FELDMARSZAŁEK, SOSRĄB, ŚWIERGOTEK, WISŁA, BROSS, WŁOSZAKOWICE, STER, RATAJ, PÓŁKRYTEK, HUSARZ, SYNINGIA OKAZAŁA, GYYZ, HETYTA, DZIEKANÓW LEŚNY, PABLO DIEGO JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JUAN NEPOMUCENO MARÍA DE LOS REMEDIOS CIPRIANO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD RUIZ Y PICASSO, WOSKOWNICA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, POLSKOŚĆ, MIRKÓW, DIETL, CYC, ANTYTRYNITARZE, KOZA, FALCONI, SZELĘŻNIK, BARCZATKA OSINÓWKA, PODKOMORSTWO, ŻAGLIK SIERPOWATY, GULDEN, KOŁCZAN, ANTYK, RYJÓWKA AKSAMITNA, KUROPATWA, FLAMBERG, BARCZATKA GŁOGÓWKA, WALGINA RDESTNIAK, KRZYWOSZCZEĆ POGIĘTA, JASTRZĘBNIK, ŻYWIENIE, ABISYŃSKI KLASYCZNY, MIESIERKA, GONIONY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, REGALE, BAJKA TERAPEUTYCZNA, OOST, STRÓŻA, ROLNIK, MUZYKA WSPÓŁCZESNA, POMIANOWO, GRZYB TRUJĄCY, PAPROĆ, GŁUCHOWO, BABINA, WŁODARZ, REAL, PSZCZOŁA KAMPINOSKA, HAKOWNICA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, WIELKA WIEŚ, BOCZEŃ, STYL DWORKOWY, WOŹNY, WRÓBEL POLNY, ?INTENSJONALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.378 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RATAJ parobek, najemny rolnik w dawnej Polsce (od XVI-XVII wieku) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RATAJ
parobek, najemny rolnik w dawnej Polsce (od XVI-XVII wieku) (na 5 lit.).

Oprócz PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU) sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - PAROBEK, NAJEMNY ROLNIK W DAWNEJ POLSCE (OD XVI-XVII WIEKU). Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast