OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GBUR to:

od XV do XIX wieku na Pomorzu gospodarz, zamożny chłop, zwykle wolny, posiadający własne duże gospodarstwo (tzw. gburstwo), od jednego do dwóch łanów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GBUR

GBUR to:

niemiły w obejściu człowiek, naburmuszony, aspołeczny, często też zarozumiały (na 4 lit.)GBUR to:

brak mu dobrych manier (na 4 lit.)GBUR to:

prostak (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.025

DENDROMETRIA, SPIS POWSZECHNY, KRĘG OBROTOWY, WĘZEŁ TKACKI, CZELESTA, MILANEZ, JASTRZĘBIEC, FERMA, ŻEBRO, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, GRUPA AZOWA, FRANCISZKANKA, LYCRA, LUDOŻERCA, OGNISKO DOMOWE, ZAKRĘT, SINIEC, ENHARMONIA, MIŚ, DESIGN, SAMOODNOWA, SZACHY, DAROWIZNA, TOALETA, KRENELAŻ, NAGONASIENNE, BIPOLARNOŚĆ, RATAJ, SINGEL, KWALIFIKACJA PRAWNA, POJEDYNEK, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, NOTA, KONTOTEKA, DWÓJKA, MINIMAL ART, KWASORYT, ZŁĄCZE P-N, PROPORNIK, HUSARIA, POMAZANIEC BOŻY, CARZĄTKO, EMERYTURA POMOSTOWA, RÓŻNICA, MAZER, MAGNETON, AMPUŁA, ŻÓŁTA FEBRA, MARKIZA, ASTROWCE, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, WPIERDZIEL, PROPORCJA, DIAK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, TRANSPARENT, HISTORYZM, TOREBKA, WZIERNIK, IZBA NIŻSZA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KOSMOS, INTERNACJONALIZM, SZLUP, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, DZIECKO, NIEDOPASOWANIE, KOSZÓWKI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ALERT, KLON, CYCUŚ, GOT, PĘTÓWKA BALEARSKA, TREK, EXTASY, NEOKLASYCYZM, STYL WITKIEWICZOWSKI, NIESPORCZAKI, FRANCISZKANIZM, TYGIEL, OKOT, PRZYŁBICA, GORĄCZKA, DEDYKACJA, MONOGENEZA, DYFTERIA, WIGILIA, GORĄCZKA DUM-DUM, KLIENT, GEN DOMINUJĄCY, MORTIRA, SPRAY, DYPTYK KONSULARNY, TANDEM, WERSJA, STROFA ALCEJSKA, RUCH EKUMENICZNY, KAMERTON, UNIA REALNA, PRAWO HUBBLE'A, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, PREZENTACJA, STYL GOTYCKI, OPERA BUFFO, TŁO, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SERŻA, ŻYŁA ŁOKCIOWA, BUKAT, SPECJALNY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KABOTAŻ, SOSNA BŁOTNA, FRANKATURA DWUPAŃSTWOWA, CEBER, NIUNIA, PATOLNIA, FRAZA, KWASORYT, KOŚĆ GUZICZNA, KOMEDIANT, SZKUNER, KOLEGIUM KONSULTORÓW, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, CANZONETTA, ZAKŁADKA, MIECZ DŁUGI, BELKA, ZLEWNIA, OCET, GODZINA DZIEKAŃSKA, SYMULTANKA, KONFIRMACJA, SOSNA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, CYTAT, TRÓJPOKŁADOWIEC, OGATA, LENDLER, TANDEM, ZARODNIKOWCE, MUSZTRA, WIELKA RUŚ, ZBIOREK, OTWÓR KULSZOWY, GALEAS, FLAMINGI, WYZNANIE MOJŻESZOWE, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, ZIMÓWKA, HENOTEIZM, AZYTROMYCYNA, PÓŁTUSZA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CZOPIK, LORNETA, TAŚMA, LOŻA ADOPCYJNA, WOLNY CHŁOP, PAPIER KANCELARYJNY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, ECSTASY, RELIGIA MOJŻESZOWA, MAKROKOSMOS, GAWOT, CUG, NERW STRZAŁKOWY, PRZEŁĘCZ, ŁANIA, BICZ SZKOCKI, MOSZAW, BEETHOVEN, BOROWIK, DZBANEK, ŁUŻYCKI, KABAT, BERET, HENRYK, SCENA, PLIK MULTIMEDIALNY, PRZESŁANIE, SIEW CZYSTY, HALON, PIŁA, PICASSO, KUBRAK, APPALOOSA, KRĄŻOWNIK, POWIEŚĆ GOTYCKA, ROŚLINY NACZYNIOWE, COURANTE, RATAJ, HEGEMONICZNOŚĆ, TAŚMA, PACZYNA, PĄCZEK, ADAMITA, HALENY, EPOKSYD, PAŃSZCZYŹNIAK, CUKIER SŁODOWY, FIN DE SIECLE, DUET, MISTRZ PROSTEJ, DYWETYNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, TARYFA ULGOWA, WĘZEŁ RYBACKI, BLISKOŚĆ, DZIECIĘ WIEKU, FUNKCJE AMPLITUDY, HUZARKA, ORDYNACJA, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, SZYMPANS ZWYCZAJNY, SZEBEKA, FAŁDA, NAGOZALĄŻKOWE, KEPLER, DIMER, PLATYNOGŁÓWKA, KUREK, MARZEC, PERKOZ GRUBODZIOBY, PRZEPIÓRKA, MECHANIZM KRZYWKOWY, ZNAK JĘZYKOWY, NEOGOTYK, SZPARA, GANOIDY, CHIŃSKI, FARBA OLEJNA, MIĘSO, ZIEMIA NICZYJA, KONTRAKT TERYTORIALNY, ROZGAŁĘŹNIK, SOLIDARYZM, ERMITAŻ, CHŁOPIĘ, TRANZYT, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, POWIEŚĆ CYKLICZNA, WOLNY ZAWÓD, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, OBŁĘD, CIURKADEŁKO, CZĄSTKA ALFA, PERFUMA, ŻYWIENIE, OCZKOWANIE, ALBUMIK, ADWENTYZM, RYBY WĘDROWNE, DECTRA, SENTENCJA, DWUBIEGUNOWOŚĆ, REWOLWER, ISKIERNIK OCHRONNY, PANAMA, ROBERTIA, ZAĆMIENIE, PUDŁO, MEZON Y, RAJD, TEST KOMPLEMENTACJI, EGOISTKA, DWUBÓJ, WŁOCHACZ, GUFFA, WIELKA SERBIA, WOREK, FRAZEOLOGIZM, SPÓŁKA HANDLOWA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, ARESZT, MASYW GÓRSKI, ANGLEZ, NOK, ANGORA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BEHAWIORYZM, BRAMA, KURANT, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, GRAJCAR, POLIGINIA, MAKROFIT, KING, SKLEP WARZYWNY, OBUPŁCIOWOŚĆ, LITERATURA JARMARCZNA, BABINA, MUZYKA SALONOWA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PIECZARKOWIEC, ?BURAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.025 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GBUR od XV do XIX wieku na Pomorzu gospodarz, zamożny chłop, zwykle wolny, posiadający własne duże gospodarstwo (tzw. gburstwo), od jednego do dwóch łanów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GBUR
od XV do XIX wieku na Pomorzu gospodarz, zamożny chłop, zwykle wolny, posiadający własne duże gospodarstwo (tzw. gburstwo), od jednego do dwóch łanów (na 4 lit.).

Oprócz OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW sprawdź również:

Cameron, zagrała w filmie 'Maska' ,
pies - symbol nudy ,
urządzenie do rozdziału mocy napędowej pobieranej z silnika, za pośrednictwem przekładni pasowych ,
każda komórka żywego organizmu, która nie jest komórką płciową ,
starożytny rynek grecki ,
obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny ,
ogólna nazwa chrzęstnoszkieletowej ryby morskiej o płaskim, dyskowatym kształcie ciała ,
porcja śmietany, która ma 18%; określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek lub plastikowe opakowanie ,
słynie z ruchomych wydm ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
lwica z powieści Joy Adamson ,
robi uprząż ,
miasto w Czadzie ,
dawny instrument muzyczny, w którym zastosowano mechanizm klawiszowo-młoteczkowy do cymbałów; pierwowzór fortepianu ,
psychoterapia nastawiona na zmianę myślenia i zachowania ,
grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) ,
nakrycie głowy profesora ,
jazda na przystosowanej do tego desce, unoszonej przez czoło fali morskiej ,
członek związku łowieckiego, który zasiada w zarządzie i jest osobą decyzyjną ,
maszyna do wyrobu cegieł ,
odmiana borowika ceglastoporego o żółtym kolorze ,
idea, myśl, przekonanie stanowiące rodzaj założenia w rozumowaniu lub istotny element wiedzy czy światopoglądu ,
opel z modelu Vectra ,
sklep spożywczy, w którym można zakupić gotowe lub prawie gotowe potrawy ,
pracownik firmy kurierskiej, dostarczający przesyłki ,
miasto w Kanadzie, stolica prowincji Ontario, port nad jeziorem Ontario, jedno z największych miast kraju ,
suwnica pomostowa przeznaczona do pracy w odlewniach stali ,
wskaźnik, pokazujący temperaturę ,
system znaków (często ukryty pod postacią jakiejś pojedynczej informacji) umożliwiający wykonywanie czynności kryptograficznych lub blok danych służący do szyfrowania informacji ,
osiedle administracyjne w Łodzi

Komentarze - OD XV DO XIX WIEKU NA POMORZU GOSPODARZ, ZAMOŻNY CHŁOP, ZWYKLE WOLNY, POSIADAJĄCY WŁASNE DUŻE GOSPODARSTWO (TZW. GBURSTWO), OD JEDNEGO DO DWÓCH ŁANÓW. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast