MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SASZETKA to:

mała torebka, która zawiera określoną małą ilość jakiejś substancji, jakiegoś produktu; zwykle jest to opakowanie jednorazowe (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SASZETKA

SASZETKA to:

mała torebka, element galanterii, rzecz noszona jako dodatek do stroju lub (także wielokrotnego użytku) rzecz używana do przechowywania czegoś w warunkach domowych lub podczas wyjazdów (na 8 lit.)SASZETKA to:

tyle, ile się mieści w saszetce - małym opakowaniu z wydzieloną ilością czegoś w środku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.955

TIUL, ATLANTYDA, WYTWÓRNIA, GERMAŃSKOŚĆ, TEREN, MUSZLA, TECZKA, ARONIÓWKA, MODEL, KAPRALSTWO, DOMARSKI, MIEJSCOWY, KOCIEŁ, GUARANA, DWUNASTKA, PROSTA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, RELIGIA MOJŻESZOWA, PIEZOELEKTRYK, ODGAŁĘZIACZ, SERENADA, LENIWIEC, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, ANAMNEZJA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, ZERÓWKA, ŹRENICA, HYGROPSAMMON, ANDÓWKA MAŁA, SER, IDEA, NIEUPRZEJMOŚĆ, RÓWNIK NIEBIESKI, WSPANIAŁOŚĆ, PERFORACJA, KONCERNIAK, NIEODZOWNOŚĆ, SER EMENTALSKI, OGNIWO WESTONA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, TOCZEŃ, ENERGIA SPOCZYNKOWA, METYLDOPA, WIEŚ, HEDONIZM ETYCZNY, POLITYKA PODATKOWA, HAMBURGER, AZT, HUMANISTKA, TELEGRAF CHAPPE'A, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ASTROSPEKTROSKOPIA, KONSERWACJA, ROZKOSZNIACZEK, ROWEK, DOPŁATA OBSZAROWA, JAMA, ODTRUTKA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, CYTOLOGIA, FOTOINTERWENCJA, KAMERALNOŚĆ, ORDYNARNOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, POCHÓD, ZWIERCIADŁO, ZEROWOŚĆ, PAL, SPRYCIARKA, DIABEŁ WCIELONY, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, BAŃKA, OSTROŚĆ, POLE JEDNORODNE, GLIKOZYD FENOLOWY, DRZAZGA, GOŁĄBECZEK, PASZCZUR, ANTENKA, OBRAZ, POZŁOTKA, NIEOBROTNOŚĆ, BEZŁAD FRIEDREICHA, STARY WYŻERACZ, OPŁATA LOKALNA, ABECADŁO, SKITOURING, MĄKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, CHROPOWATOŚĆ, AKT STRZELISTY, CIĘŻAR, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, DEKIELEK, FUTBOL AMERYKAŃSKI, WSPÓŁISTNIENIE, GŁOWNIA PYLĄCA, PRZEKŁADOWCA, ZBIÓR PUSTY, PUDŁO, MACIERZ TRANSMITANCJI, KOLCZAK, MOŹDZIERZ, LABOLOGIA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, SPOWINOWACONY, RAMKA ODCZYTU, TEOZOF, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ROK OBROTOWY, FETA, ZDROWIE, NASOSZNIKOWATE, LITERATURA WAGONOWA, MĄTEW, ŁAZĘGA, MOTOR, SZKAPLERZ, GROŹBA KARALNA, DETALISTKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PROGRESYWIZM, ĆWICZENIA, WYWOŁYWACZ, DZIECKO EPOKI, KRYKIET, CIURKADEŁKO, TAUTOCHRONA, ODSZCZEPIEŃSTWO, KOMENTARZ, OC, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, KLAMOT, RÓD, GEOGRAFIA REGIONALNA, BÓL GŁOWY, OBYCZAJNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, BŁYSZCZ BIZMUTU, TAMBURA, CHOLINOLITYK, UTWÓR, AJDUKIEWICZ, WYKRAWACZ, UBOGI, ASFALT, PLANTACJA NASIENNA, KROKIET, KWADRATURA KOŁA, GĘŚ MAŁA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, TANKIETKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, GEN HIPOSTATYCZNY, RENCISTA, NIELOTNOŚĆ, BAJDA, ELEMENTY, ŚWISZCZ, STAROŚCINA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, BRZUCHORZĘSKA, REGION WĘZŁOWY, KOPISTKA, TUNEL, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, OSCYLATOR, ARESZT DOMOWY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, BYLICA POSPOLITA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, BAZYLIKA MNIEJSZA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PROPEDEUTYK, ZDANIE WZGLĘDNE, SZEREG ROZBIEŻNY, KOBIETON, NATARCZYWOŚĆ, KŁĄB, PIERWSZA JASKÓŁKA, LAMINAT, WYBIELACZ OPTYCZNY, INDEKSACJA, PIASECZNICA, BYŁY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ZACIĘTOŚĆ, STRATEGIA, FALKA, DZIELNA, WALKA, PRAWO MAJĄTKOWE, WRAK CZŁOWIEKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, NEK, BIOSFERA, MELANODERMIA, NEGACYJNOŚĆ, NARZECZONY, PRZEPIÓRKA, KRÓLEWICZĄTKO, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ALTANNIK ARCHBOLDA, SZKARADA, SERCE, KAPANINA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SŁUPEK, EKSPEDYCJA, JEZIORO SOLANKOWE, CHOINÓWKA, OTOCZENIE, RAK, ODCHYLENIE, LODOWIEC SIECIOWY, POLATUCHA, TECZUSZKA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, SYNTETYZATOR, KLIENT, ÓSEMKA, GULA, HORMON STEROIDOWY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, TAPIROWATE, NATURYSTA, KORONA CIERNIOWA, WARCHOŁ, CHOMIK TURECKI, STRUPIEŃ, OCHRONA REZERWATOWA, AETHERIA, APEKS, WŚCIEK DUPY, KOSIARKA ROTACYJNA, TŁUSZCZYK, LINA NOŚNA, ZAPYCHACZ, AKCJA NIEMA, CZUB, CHYBOTLIWOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, CZEREŚNIAK, BENEFICJANT, SYSTEM INFORMATYCZNY, MÓZG, EKSTREMALNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, OBRZMIENIE, AMPUŁKA, HANDŻAR, FALABELLA, PRZECIWUTLENIACZ, WIRTUOZ, CHOROBOWOŚĆ, PASIBRZUCH, GEOMETRYCZNOŚĆ, OKUPOWANIE, NAFTOWNICTWO, CYGAŃSTWO, CZTEROETYLOOŁÓW, UMBRA, NICPOŃ, ETMALOZA, NIEOBEZNANIE, STAJE, PRZEBIEG, ZASADA, KONWERTER, EKSMĄŻ, BITUM, KASZTAN, NIRWANA, BECZKA PROCHU, PALMA, NIL, POZIOM, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, SKUTOZAUR, OPROWADZACZKA, ODCIEK, OPAD, PENTAPLOID, DWÓJKA PODWÓJNA, JĘZYCZNIK, ŚCIĘCIE, AKT MOWY, MONETA, DAWKA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, MAGNES TRWAŁY, ZNAK KOREKTORSKI, PRZEWODNICZĄCY, DWORNOŚĆ, ZARZĄD, ?ZIELONOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SASZETKA mała torebka, która zawiera określoną małą ilość jakiejś substancji, jakiegoś produktu; zwykle jest to opakowanie jednorazowe (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SASZETKA
mała torebka, która zawiera określoną małą ilość jakiejś substancji, jakiegoś produktu; zwykle jest to opakowanie jednorazowe (na 8 lit.).

Oprócz MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MAŁA TOREBKA, KTÓRA ZAWIERA OKREŚLONĄ MAŁĄ ILOŚĆ JAKIEJŚ SUBSTANCJI, JAKIEGOŚ PRODUKTU; ZWYKLE JEST TO OPAKOWANIE JEDNORAZOWE. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x