ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINERALIZACJA to:

zawartość substancji mineralnych w tkankach (np. mineralizacja kości, zębów) i płynach ustrojowych (np. mineralizacja krwi) (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINERALIZACJA

MINERALIZACJA to:

w chemii analitycznej: całkowity rozkład substancji do prostych stałych związków nieorganicznych, zazwyczaj poprzez ostrożne utlenianie lub odparowywanie (na 13 lit.)MINERALIZACJA to:

zjawisko tworzenia minerałów w skorupie ziemskiej w wyniku oddziaływań roztworów substancji mineralnych z gazami różnego pochodzenia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.176

TYGIELEK, ZACHŁYST, KRWOTOK, PROSZEK DO PRANIA, ANALIZA CHEMICZNA, MOLALNOŚĆ, AKIRA, BLISTER, ZASTAWKA MITRALNA, WODNOŚĆ, MAGNES STAŁY, PENTOKSYFILINA, WTRYSK, ŚNIADANIÓWKA, ROZTWÓR RINGERA, TRIADA CURRARINO, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, CHEMIA, SUBSTANTYWNOŚĆ, KRWINKA, ARABKA, GĄSIOREK, SŁÓJ, KULAWKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, MENZURKA, KOŚĆ KLINOWATA, GASTRO, HIPOKSEMIA, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRAWO GÓRNICZE, HORMON TKANKOWY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ZAGĘSTNIK, OTWÓR KOLCOWY, SZTUFADA, KOŚĆ SKOKOWA, KRZESŁO KURULNE, MIĘKKOŚĆ, BARYŁA, ZEW KRWI, TROMBOPLASTYNA, GRACKA, BAROTROPIA, HELIKOPRION, ZWICHNIĘCIE, ŚLUZ, LEK HIPOTENSYJNY, NIEDOKRWIENIE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, STAROLUTERANIZM, KLOSZ, CEMENTACJA, PARAZYTOFIT, KAMICA, ZGŁĘBNIK, ROPA, KOROZJA CHEMICZNA, WYROSTEK BARKOWY, SSANIE, FOREMKA, TURNIKIET, ZASTÓJ, WYTRZYMAŁOŚĆ, MAKUTRA, PŁYN RINGERA, REPUBLIKA MALI, REPUBLIKA GWINEI, OWOCARKA, SŁOICZEK, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, OPAR, SPREJ, WYTŁACZANKA, REGENERACJA, DOPEŁNIACZ, DEKIEL, DYSCHONDROSTEOZA LÉRIEGO-WEILLA, PIECZYWO, GRZEBIEŃ BIODROWY, GARNEK, ASTRAGALOMANCJA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, CZEPLIWOŚĆ, LEJEK, INTRUZJA, PROCES FIZYCZNY, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, NACIEK, KALETKA, TALERZ, SORPCJA, ROZLEW KRWI, SUROWICA, GASTROFAZA, KOMPOTIERKA, LINIA ŚNIEGU, GŁÓD TLENOWY, OLEJEK, PLEZJOZAURY, SĄCZEK, JASZCZURKA WĘŻOWATA, JEZIORO POLITROFICZNE, POTŁUCZENIE, CHWYTAK, KREDKA WOSKOWA, GOLONKO, BARYŁECZKA, DAWKA PROGOWA, SKOPEK, KUBEK, POBRATYMSTWO, PRZYSWAJANIE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, TRWAŁOŚĆ, RELAKSACJA, FURIOSO, WODA, TEST PASKOWY, CHOROBA VAQUEZA, PRALKA, KAPISZON, BRYZG, KOŃ TORYJSKI, TORBA, CZERNINA, PÓŁKREW, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, NIEŚCISŁOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, MOC, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CZEPNOŚĆ, REUMATOLOGIA, PRZETACZANIE KRWI, NARWALOWATE, KONOPIE WŁÓKNISTE, INKRUSTACJA, ANOKSJA, POWINOWATY, LISZAJ PŁASKI, STATYNA, UCZULENIE, NOCNIK, SMAR MASZYNOWY, AMADO, IGIEŁECZKA, BŁONNIK, LIMFOCYTOPENIA, CHRZĄSTKA, KRASPEDODON, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, BIAŁA KRWINKA, HYDRORAFINACJA, KŁĘBUSZEK, UTLENIALNOŚĆ, CZAJNIK, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, FILET, PUDŁO, LISZAJ CZERWONY, ANGLOARAB, ALNICO, TRYB, SZLAM, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, POLIMORF, CIEMIĄCZKO, ŁADUNEK, SPODECZEK, PRODUKCJA, INKA, ABIDŻAN, HIPOKALIEMIA, KULOMETRIA, PTERION, MAGNEZJA, GRZEBIEŃ, PUCHLINA WODNA, BIOPOTENCJAŁ, SFIGMOMANOMETR, SZPIK, EKSTRUZJA, SIODEŁKO TURECKIE, PRZELEW KRWI, PISTOLET NATRYSKOWY, BASENIK, SZPRYCA, KOGNATKA, PUSZKA, ŻEBRA, OBJĘTOŚĆ, CZERWIENICA PRAWDZIWA, KADZIELNICA, MAKROELEMENT, OSOCZE, ELEKTROLIZA, ZAPACH, KOŃ KIŃSKI, PÓŁMISEK, OSTROGA PIĘTOWA, SPRAY, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, KWAS GIBERELINOWY, PÓŁGĄSEK, PATERA, KANDYDEMIA, WÓR, RAFA, LINIE BEAU, MIARKA, MATERIA, KOLBKA, KONGRES WIEDEŃSKI, JATKA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ANEMIA APLASTYCZNA, SKRZYDEŁKO, KRĘTARZ MAŁY, BIAŁA ŚMIERĆ, ŻYŁA PACHOWA, DYFUZJA CHEMICZNA, CHOROBA WERLHOFA, GOLONKO, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ŁATWOPALNOŚĆ, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, PRZESZCZEP KOSTNY, LISOWCZYK, ORTOPEDIA, NAŁÓG, WZORZEC ANALITYCZNY, KOŚĆ KLINOWA, BIURETA, WSYSANIE, PRĄD INDUKCYJNY, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PLETYZMOGRAF, NAWAŻKA, MEZOTERAPIA, BIDON, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KUBEŁEK, CZARNE, SIŁA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, POSOCZNICA, NAWÓZ ORGANICZNY, WEK, DAM, OSOCZE KRWI, SZKLENICA, MĄTEW, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, WYZIEWY, IGŁA, PIEPRZNICZKA, ODWAPNIENIE, BLASZANKA, OSSUARIUM, ŁUSKA, CHOROBA KÖNIGA, KRĘTARZ WIĘKSZY, WŁÓKNO, SKŁADNIK POKARMOWY, NASIENIE, SEPSA, TRANSPORT AKTYWNY, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, SZEW WĘGŁOWY, DUSZNICA BOLESNA, SŁOIK, DUALNOŚĆ, RÓG, IZOMORFIZM, DOPALACZ, BALSAM, SATURACJA, MIESZACZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PRZEWÓD, ODPŁYW ŻYLNY, GEREZA KRÓLEWSKA, DOMIESZKA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, SKRZYNECZKA, MISECZKA, WYLEW, KASZANKA, NORBLIN, KALCYFIKACJA, KORZEŃ, BRYTFANKA, CZUJKA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, BIODOSTĘPNOŚĆ, ?BĄBEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINERALIZACJA zawartość substancji mineralnych w tkankach (np. mineralizacja kości, zębów) i płynach ustrojowych (np. mineralizacja krwi) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINERALIZACJA
zawartość substancji mineralnych w tkankach (np. mineralizacja kości, zębów) i płynach ustrojowych (np. mineralizacja krwi) (na 13 lit.).

Oprócz ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI MINERALNYCH W TKANKACH (NP. MINERALIZACJA KOŚCI, ZĘBÓW) I PŁYNACH USTROJOWYCH (NP. MINERALIZACJA KRWI). Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x