Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZABIEG PRZETACZANIA KRWI, W KTÓRYM BIORCĄ I DAWCĄ JEST CHORY SAM DLA SIEBIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOTRANSFUZJA to:

zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest chory sam dla siebie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABIEG PRZETACZANIA KRWI, W KTÓRYM BIORCĄ I DAWCĄ JEST CHORY SAM DLA SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.723

KURZYSKO, DŁAWIK, METRYKA, POWAŻNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PORZĄDNICKI, E, DYFUZOR, PUNKT APTECZNY, FILLO, SZAROTA BŁOTNA, ADRES PAMIĘCI, SAJKA, POŻYCZKOMAT, KREDKA WOSKOWA, ZNACZNIK, SAMODZIELNOŚĆ, KRIONIKA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, SWAR, NASKÓREK, PAL, CENOBIORCA, KOJEC, OSPALSTWO, SKŁAD WOLNOCŁOWY, GRZYB WOLAK, ŁASZT, SPŁASZCZKOWATE, POKAZ, DRINK-BAR, KUGLARSTWO, SCENOPIS OBRAZKOWY, ZESPOLENIE, STANDARDBRED, KORDEGARDA, GRECKOŚĆ, APOLLO, SZARAK, GOLIZNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, NIEWOLNIK, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, HISTEREKTOMIA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, ANTHEM TRANCE, FLIRCIARA, LODOWIEC HIMALAJSKI, ECCHI, ZŁOTY DEWIZOWY, PISMO, POKER ROZBIERANY, PLOTER PŁASKI, STACJONARIUSZ, ZAKŁADZINY, GIMBOPATRIOTA, NIEOBROTNOŚĆ, MANEŻ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WRZÓD HUNTERA, ANON, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, UNDERGROUND, WIZUALNOŚĆ, ASCEZA, CŁO OCHRONNE, LITERATURA WAGONOWA, ŻABA, WOSKOWATOŚĆ, DŹWIGNICA LINOTOROWA, WANIENECZKA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, KOŁCHOZ, PATRIOTA, JĘZYK FORMALNY, ODMIENNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, DEFICYT BUDŻETOWY, PODKŁADKA, LIZUS, PRZEŁOM, ŚWIĘTOKRADZTWO, SAKSOŃSKI, WYRAŹNOŚĆ, MAŁPI GAJ, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PRZECIWSTAWIENIE, GOŁĘBICA, DEBILNOŚĆ, ANARCHIZM, ZBIÓR GĘSTY, CEMENTOWE BUTY, SITAK, ALFABET WIĘZIENNY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, RUMUN, ŁUK TRIUMFALNY, BETONOWE BUTY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, CHROMBUCYL, NIECZUŁOŚĆ, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, INTERMEZZO, KOLORYT LOKALNY, TYBINKI, SAD, GRZYBY ANAMORFICZNE, NÓW, FUNKCJA ACKERMANNA, SITNIK, FASOLKA SZPARAGOWA, OPASKA BRZEGOWA, KUC FELL, ROŚLINY OSIOWE, WELUR, NIESPOKOJNOŚĆ, NAJDUCH, AGREGACJA, OKAZJA, CENTRALNE, DRUK OFFSETOWY, SZKARADA, PODOBNOŚĆ, LIGROINA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, OGNIWO SŁONECZNE, UWAŻNOŚĆ, SUPERKLIENT, PIERWOMSZAKOWCE, PIĘKNOŚĆ, INFLACJA PŁACOWA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, TABLICA PRAWDY, WEKTOR EKSPRESYJNY, HIPERPRZESTRZEŃ, ŚMIGŁOŚĆ, UPUST KRWI, IMID, OJCIEC CHRZESTNY, PROPAGACJA, WŁAŚCIWOŚĆ, FORMA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, BLICH, AZYL, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BREAKDANCE, DZIEŁO POŚREDNIE, SUCHY TYNK, ROGATNIK, IMPLIKATURA, NAPĘD ELEKTRYCZNY, PRZEGRODA, WAŁĘSAK, ROZRZUTNIK, MIKROSOCZEWKOWANIE, PRACOHOLIK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RZEKA, MOKROŚĆ, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, SEKCIARSTWO, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, EUKARIOT, TRYB ŻYCIA, TANCERKA BRZUCHA, POLICENTRYZM, PÓŁWARIAT, PARKIETNIK, EPOKA LITERACKA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PUZZLE, MATERIALIZM, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, INSTRUMENT DĘTY, DZIAŁANIE, MINIALBUM, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, KERATOPLASTYKA, POIDEŁKO, GRAF SPÓJNY, NANOMETR, WYRAZISTOŚĆ, OŚ ŚWIATA, KRUMMHORN, NIEWYRAŹNOŚĆ, HEIMAT, CHOROBA GÓRNIKÓW, ŁAD, SUSEŁ PEREŁKOWANY, CHORWACKOŚĆ, DRAPERIA, NORMOKSEMIA, PRZYZWOITOŚĆ, FRIGERIO, LICZBA FERMATA, CZARNA WDOWA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PLEBEJUSZ, PIERNIK, RASOWOŚĆ, PŁASKOŚĆ, PRYSIUDY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, KICZUA, ANGLOARAB, PŁOMYCZEK, CHARAKTERYSTYKA, STRZĘPIEL, MANUFAKTURA, OKRĘT ESKORTOWY, KONTENERYZACJA, HACKNEY, EFEKT ELIZY, CECHA PODZIELNOŚCI, GŁUPKOWATOŚĆ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, POKRÓJ, PRZEDSZKOLE, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, ŁOKIEĆ TENISISTY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, LAMINAT, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ZAGRYWKA, ŚWIETLICA, OFIARA, NAMPULA, KLINGOŃSKI, ODJEMNA, SKLEP ZOOLOGICZNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, FASOLA, EUROSTREFA, REGLAN, ALLEGRETTO, BRAHA, KRÓLOWA, WĄTŁOŚĆ, TYTUŁ NAUKOWY, POROŚL, MĘTNOŚĆ, FINEZYJNOŚĆ, REKREACJA, UKŁAD NIEJEDNORODNY, ODPŁYW, KWASZARNIA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, BRAMKARZ, ANTYWIRUS, BALDACH ZŁOŻONY, RONNE, KASSIL, PROTEINA, CYWIL, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, JĘZYK ISLANDZKI, DIOGENIT, REFORMATOR, TRYNITARYZM, SYSTEM KASTOWY, DOBRO LUKSUSOWE, NANOFILTRACJA, BOŻE NARODZENIE, POWIEŚĆ RADIOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, ABLACJA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, DRAPIEŻNOŚĆ, KOOPERATYWA, CHROPAWOŚĆ, ABRAZJA, PIASKOWNICA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ZWROTNIK, MANGO, OKRĄG WPISANY, LIMETA, MYKOLOGIA, VALYRIA, TORTURA, SAMOUCZEK, ALTERNATYWA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, HISTORYZM, DATARIA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DIAFRAGMA, RYNEK NIEFORMALNY, RZECZOWNIK POSPOLITY, FAZA, MODEL HERBRANDA, CELOWNICA, GORETEKS, POCIĄG EKSPRESOWY, PLETYZMOGRAFIA, WŁOSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest chory sam dla siebie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABIEG PRZETACZANIA KRWI, W KTÓRYM BIORCĄ I DAWCĄ JEST CHORY SAM DLA SIEBIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
autotransfuzja, zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest chory sam dla siebie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOTRANSFUZJA
zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest chory sam dla siebie (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x