PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADKRWISTOŚĆ to:

pierwotna choroba mieloproliferacyjna, przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy; nazwa ogólna, niespecjalistyczna, gdyż właściwie nadkrwistość to tylko jeden z objawów towarzyszących tej chorobie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADKRWISTOŚĆ

NADKRWISTOŚĆ to:

objaw chorobowy charakteryzujący się obecnością nadmiernej ilości krwinek czerwonych we krwi (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.818

STATYNA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, LENIWE OKO, E 336, ODWODORNIENIE, PRAWY RWACZ, IMPLIKANT ISTOTNY, SEKODONTOZAUR, BREK, CHALDEJCZYK, MINERAŁ AKCESORYCZNY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, PAPAJA, GLIKOGENOZA TYPU I, JURA PÓŹNA, KALORIA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, GALIA, ZARAZA, BIBLIOTEKA, CHOROBA WHIPPLE'A, ANDROGINIA, TABLICA MENDELEJEWA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, POJAZD SPECJALNY, OPOZYCJA PRYWATYWNA, ŁUSKODRZEW, WAPITI, CIERLICKO, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, DOBRY, HIPOKSEMIA, WARAN GŁUCHY, CZATKOBATRACH, KŁĄB PSZCZELI, WÓŁ VU QUANG, SZEREG POTĘGOWY, SKALA BLUESOWA, WIESŁAW, SKAŁA OSADOWA, DEREŃ, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, TŁUSTOCHA, PRAWO ZATRZYMANIA, PIECZEŃ, BIAŁOCZÓŁKA, HIPOMANIA, ODKURZACZ CENTRALNY, NEUTROPENIA, GRUPA KARBOKSYLOWA, PISMO OBRAZKOWE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KLASTER DYSKOWY, KOŁPAK, CYTOSTOM, MODRAK, GLIKOGENOZA, BENTAL, MARKACZKA, STERN, PODRZEŃ, PLUJ-ZUPKA, IMAM, TECHNOZAUR, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, KARMANIOLA, TEMPERATURA BARWOWA, FARAMUSZKA, UŁUDA, HOMOFONIA, KAGU, DYSK GALAKTYCZNY, TON, RUMIENIAK, SOŁECTWO, PENTOKSYFILINA, CHOROBA RDZY, MLECZ, BENZYNA SILNIKOWA, WĄŻ POŻARNICZY, ORLOG, MAPA TEMATYCZNA, ANONEK, TO, ŻYWIOŁ, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, PEBRYNA, OTWÓR KULSZOWY, POWIDŁO, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, LEGALIZACJA JEDNOSTKOWA, KOŁOWACIZNA, KAMICA NERKOWA, ŻENISZEK KRWAWNIK, CARSKIE WROTA, WALEŃ, JEŻ, AMPEX, OHIO, HAGGARD, EMERYTURA, STRUNA, PUDU EKWADORSKI, MUFLON, METASEKWOJA, ŁOSIE ROGI, CHRYZOFITY, KULAWICA, SCHODY, CYTRANGA, CZEREMCHA, LEON, TAGALOG, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, WODOROSIARCZAN(VI), TRANSFUZJOLOGIA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, MAJĄTEK TRWAŁY, MENONITYZM, DIONE, TRZEŚNIA, WOŁOSKI, KARAKURT TRZYNASTOKROPKI, IRLANDIA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, JABŁKO NANERCZOWE, SYNDYKAT, STOPA, DRZEWIAK, NUŻYCA, MIRANDA, SCHIZOFRENIA, MANDŻURIA, PRZĘŚLOWATE, KOLOKWIALIZM, WYBORY PROPORCJONALNE, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, ŻÓŁTY GUZEK, KARBOKSYL, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, GRUSZKA, RIAL, OLEODRUK, RUPIA, ZWIĄZEK RZĄDU, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, OSINA, KURHAN, OBLAT, TYFUS BRZUSZNY, FIGURA, TRIMER, MOZART, CESJA NALEŻNOŚCI, SMOKING, UMOWA ADHEZYJNA, BABKA, REAKCJA ZAPALNA, BOSKA CZĄSTKA, OBRZĘD, ROPUCHY NOSATE, EOTYTANOZUCH, ZŁOTNIK, FASOLA ADZUKI, MONOBLOK, DUX, RENETA, PREKAMBR, OSOBA, DŁUGOSZOWCE, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, PLAZMA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, ŻABA ZWINKA, AJ-AJ, JURA BIAŁA, IZBA, RYŻ BASMATI, ALLEN, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SKOCZNIA NORMALNA, ACYDURIA OROTOWA, OGNISKO, RASZKA, CHOROBA ROŚLINNA, RYŻOJAD, VIOLA DA BRACCIO, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, KOZA, TERIODONTY, KOŁPAK, ZAIR, ADŻWAN, WYPRYSK KONTAKTOWY, SKRYBA, POWTARZALNOŚĆ, EROTOMAN, GRYZIEL STEPOWY, JUTRZYNA, STYL DORYCKI, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, PROBLEM DECYZYJNY, AMFIPRION, PAPROĆ ZŁOCISTA, CHOROBA SHULMANA, OSPOWATOŚĆ, OBUPŁCIOWOŚĆ, HARMONIZACJA, KOSIARZE, PEGAZ, KROKODYL NILOWY, CZARNA OSPA, WZORZEC RUCHOWY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, CHOROBA CACCHIEGO-RICCIEGO, CNOTA, SZCZERBIEC, OGÓRAS, KOMBINATORYKA, GONTYNA, WULF, NIXON, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, STRZĘPIEL, RAK, TABLICA CAYLEYA, CZERKIESKA, WNIEBOWZIĘTA, SIMPLEKS, E413, JEŻYNA, YZERMAN, LOGISTYKA, SZYSZKOWIEC, AURA, ROLNICA, CHOROBA KRÓLEWSKA, ELDAR, GORĄCZKA, BIEL, MEZOTRON, ALPRAZOLAM, CHOROBA GENETYCZNA, JURA WCZESNA, ELURA, SZPILKA, PUCHLINA WODNA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, GRA STRATEGICZNA, DAIMLER, ITALIAŃSKI, KOLKA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, LAUFER BIAŁOPOLOWY, MILION, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, GLONY ZŁOCISTE, MEKINTOSZ, WARŻKA, NOSOROŻEC, DUSZNICA BOLESNA, WYRAK, GŁÓD TLENOWY, PATISON, CHOROBA DUHRINGA, DIABEŁ, COMBER, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, CHCICA, TRZMIELINA, HALIBUT, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, YUNNAN, ZATOROWOŚĆ, APPALOOSA, ŚRUBA, STEKOWCE, GNU BRUNATNE, ZIARNOJAD, KWACHA, JEZIORO DYSTROFICZNE, AFEKT PATOLOGICZNY, BOUGUER, PASKUDZTWO, MISIACZEK, JĘCZMIEŃ, STELMACH, CHOROBA MORSKA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, BEZAN, MUFLON KANADYJSKI, POKRZYWKA, CEK, HERBATA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, ?POMURNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.818 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADKRWISTOŚĆ pierwotna choroba mieloproliferacyjna, przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy; nazwa ogólna, niespecjalistyczna, gdyż właściwie nadkrwistość to tylko jeden z objawów towarzyszących tej chorobie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADKRWISTOŚĆ
pierwotna choroba mieloproliferacyjna, przebiegająca ze zwiększeniem liczby erytrocytów, granulocytów i płytek krwi, z przewagą erytropoezy; nazwa ogólna, niespecjalistyczna, gdyż właściwie nadkrwistość to tylko jeden z objawów towarzyszących tej chorobie (na 12 lit.).

Oprócz PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PIERWOTNA CHOROBA MIELOPROLIFERACYJNA, PRZEBIEGAJĄCA ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY ERYTROCYTÓW, GRANULOCYTÓW I PŁYTEK KRWI, Z PRZEWAGĄ ERYTROPOEZY; NAZWA OGÓLNA, NIESPECJALISTYCZNA, GDYŻ WŁAŚCIWIE NADKRWISTOŚĆ TO TYLKO JEDEN Z OBJAWÓW TOWARZYSZĄCYCH TEJ CHOROBIE. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x