PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA HORTONA to:

przewlekłe zapalenie naczyń tętniczych, które najczęściej ataktuje osoby po 50. roku życia (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.773

OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PŁYWIK, REEDUKACJA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, OKREŚLENIE, DOCHÓD GWARANTOWANY, LOTI, SUBSYSTENCJA, POŁABSKI, JASTRUN, PORA, KOMPAKTOR, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, SKIOFIT, KILOMETR ZEROWY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, CHOROBA DAVIDSONA, BAYES, KAWAŁEK CHLEBA, SŁOIK, DIETA, EMINENCJA, DUUMWIRAT, WOLUMEN OBROTÓW, RODZICIELKA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, EMPORA ORGANOWA, PROMIEŃ ALFA, NIEBIESKA PIGUŁKA, RUGI, KORA, WODA, ŚCISKACZ, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, WSTĘP WOLNY, RINSER, CHOROBA CHARCOTA, ŁASZA, ODCISK PALCA, SUPERKONTO, SZANKIER MIĘKKI, KADZIDŁO, TERAPIA GESTALT, KANISTER, KOLOR LUKOWY, CZELESTA, SCHORZENIE, PUNTO, KOBYŁKA, GRZECZNOŚĆ, ZMIANA WSTECZNA, SZKOŁA SPECJALNA, SZTUCZNE ŻYCIE, OJCZYZNA, ROZSTĘP, MADŻONG, GATUNEK KATADROMOWY, KATANGA, URWANIE DUPY, TYTUŁ ZAWODOWY, WIECZNA ZMARZLINA, WYSADEK, OSKARŻENIE, SKLEROZA, ZŁUDA, MŁOT, TSE, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, CEBA, DESPOCJA, CHOROBA SHULMANA, PERŁA, RUSZT, OSADZONA, GHISCARSKI, EOZYNOCYT, OBUDOWA, POJEDYNKA, THOMAS BAYES, SIKORY, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, EOZYNOFIL, OSPA KRWOTOCZNA, PRZYGOTOWANIE, WITRYNA, PROROCTWO, ULOT, ZAIMEK OSOBOWY, DYSONANS, BIURO ADRESOWE, COMBER, METAJĘZYKOWOŚĆ, LORDOSTWO, PŁYN TKANKOWY, GÓRY WULKANICZNE, SYZYGIA, BYK SPIŻOWY, ASTRONOMIA, ESESMANKA, TUSZ, GRONINGER, OGNIPIÓR, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, MANAT AZERBEJDŻAŃSKI, KAMERTON WIDEŁKOWY, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, PACHOŁEK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CHOROBA KŁUSOWA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, USZKODZENIE, SCYNKI WODNE, TOWAR, PRZESŁONA, TAJEMNICA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PYSZCZEK, KRWOTOCZNA CHOROBA NOWORODKÓW, FOTOREALIZM, AKTYWA, WATAHA, COROLLA, NARODZINY, BAJOŃSKA SUMA, ZŁĄCZE, DRAPIEŻNIK, BŁONICA GARDŁA, BABESZJOZA PSÓW, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PODRZUTEK, HETEROZJA, WIDEODOMOFON, CANALETTO, PIERIEDWIŻNIK, ROWER WODNY, RAJFURSTWO, JODŁA, WNĘTRZE, OBCIĄŻENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, WODA KWIATOWA, UPOWAŻNIENIE, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, ZERÓWKA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, BEZIDEOWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, INKA, AMFISBENA, MOŻLIWOŚĆ, POMURNIK, ZDRADLIWOŚĆ, CHOROBA TAYA-SACHSA, PRZESZŁOŚĆ, ROZEDMA PŁUC, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, OPARIN, SZKATUŁA, EPIGENEZA, AFRYKANIZOWANIE, ODBÓJ, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, 126P, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PÓŁROCZNIK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, WSCHÓD, POLITYKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GLIKOGENOZA TYPU I, DEGRESJA PODATKOWA, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, FAJERWERKI, KRWOTOK, ACHALAZJA, KRZYŻAKOWATE, IMMUNOFLUORESCENCJA, KRYTERIUM STEROWANIA, TRAKTOR, GRUPA ROBOCZA, KĄDZIOŁEK, CHMIELOGRAB, OBŁĘD UDZIELONY, PODKOWIASTOGŁOWE, RETINOPATIA, TELESKOP, SUPOZYCJA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, KATAR KISZEK, KONSERWATYWNOŚĆ, KRZEPNIĘCIE KRWI, ROZDZIAŁ, WIEK BALZAKOWSKI, ZABUDOWA, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, REKOGNICJA, TRYTON, KURDUPLOWATOŚĆ, KORZEŃ, BRUMALIA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, DONACJA, REAKCJA ZAPALNA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, TEATR, MELODYJNOŚĆ, DESKTOP PUBLISHING, KARTOWANIE, LOGAN, PASSAT, PACZKA, DYNAMIT, PRODUKT GLOBALNY, KLIPA, ZABÓR, GARDEROBA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ARYTMOMETR, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, PUCH, ZARAZA MOROWA, SYSTEM ALARMOWY, SUMA, DZBANEK DO KAWY, BOBO, ŻŁÓBECZEK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ATMOSFERA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, SKORUPIAKI WYŻSZE, DENIALIZM, NERW CZASZKOWY, DIONIZYJSKOŚĆ, DEFINIENDUM, RÓŻA, URZĄD, PRZYBLIŻENIE, AGENT, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, EGZEKUCJA KOMORNICZA, STANISŁAW MIKOŁAJCZYK, ODRZWIA, CZEMPIONKA, GNU PRĘGOWANE, GRYZIPIÓREK, POTÓWKA, KOŁTRYNA, OBRONICIEL, DONICA, UBÓSTWO, SKRYTOBÓJSTWO, WZORZEC ANALITYCZNY, KAWA, KOSZULA, FAMA, KONFEKCJA, OSTROŚĆ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, WĄŻ, ETOS, CHOROBA KUSSMAULA, KSIĘGA ŁAWNICZA, CHOINKA, LAKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, DEMOLUDY, OKSYBIONT, MIÓD PITNY, CHUDOŚĆ, WYPADEK, EGZEMA, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, PASZA, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, WODA STOJĄCA, CHOROBA PLUMMERA, E, ALERGEN POKARMOWY, ELAM, URLOP NA ŻĄDANIE, CYRK, MYKWA, REDUKCJA, REEDUKATOR, FASCIOLOPSIOZA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, BRAJTSZWANC, DOMINANTA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, APORT, CHORAŁ, KAPELUSZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, EPAKTA, RYBA PO GRECKU, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, NUKLEOPROTEID, LOLIGO, ?KÓŁKO I KRZYŻYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA HORTONA przewlekłe zapalenie naczyń tętniczych, które najczęściej ataktuje osoby po 50. roku życia (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA HORTONA
przewlekłe zapalenie naczyń tętniczych, które najczęściej ataktuje osoby po 50. roku życia (na 14 lit.).

Oprócz PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NACZYŃ TĘTNICZYCH, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ATAKTUJE OSOBY PO 50. ROKU ŻYCIA. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast