MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROSKŁADNIK to:

mikroelement, pierwiastek chemiczny występujący w niewielkich ilościach w organizmach żywych, konieczny im życia i rozwoju (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.689

ZWEIG, ROŚLINA KSEROFILNA, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, NADBUDOWA, JINXI, IZOPRENOID, ŚLUZ ROŚLINNY, TAPIR, ŻABA WODNISTA PŁASKOGŁOWA, PONOCNICA MIRIKINA, PANSPERMIA, LEVEL, CHLORAN(VII) LITU, GLUKURONID, CYKL ŻYCIOWY, DEMOLUDY, HYDROKSYBENZEN, STOPA ŻYCIOWA, DENIS, NIKLOWIEC, CHAŁTURSZCZYK, OPOS WEŁNISTY, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, NOBEL, ŚLEPCE, WNIEBOWZIĘCIE, LAICYZACJA, DZIWOOK BIAŁOCZELNY, KUMAK NIZINNY, POLIETER, MIEDZIOWIEC, ŻABA WŁOSKA, POPYT ELASTYCZNY, MYSZAK LEŚNY, EWIPAN, NEOREALIZM, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, CYTRYNIAN, PROPRANOLOL, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, KATOLICYZACJA, GATUNEK KATADROMOWY, INTERKALACJA, SALICYLAN, SKŁADNIK MINERALNY, ANTENA POKOJOWA, PIASECZNICA, OŁÓW, ŻABA SZTYLETOWATA, GRZYB DĘBOWY, KWAS FITYNOWY, FENYLOETYLOAMINA, ZAKŁAD POPRAWCZY, CEFTRIAKSON, KRZYŻYK, ZŁOTOUCH ŻÓŁTAWY, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, PYTON BREDLA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PIERWIASTEK, WIEK DOROSŁY, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, IMAGO, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, JELEŃ MILU, ŻÓŁW NATATOR, KSYLEN, NEUROPRZEKAŹNIK, SANEPID, FREATOBIONT, WAPNO PALONE, GEKON SZCZEKAJĄCY, BENNET, DERYWAT, RAIS, ALKALOID, PRZECIWUTLENIACZ, BRODAWCZAK ODWRÓCONY, MĘKA PAŃSKA, FORTUNY, PILCH, JĘZYK MASZYNOWY, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, GRIPPIA, WARSTWA OZONOWA, NOSOROŻEC CZARNY, PŁYN, SOSNA MAZURSKA, PURGA, OTRUPKA WESTWOODA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE, KOPUŁKA, ENALAPRYL, TRYB ŻYCIA, KATOLICYZM, BURGDORF, CZEPIAK CZARNY, KOROŁAZ RUDOBREWY, CUKIER, WIELKOGŁOWOWATE, ROZKŁAD PARETO, RAMIENICA WIELOKOLCZASTA, REALIZM MORALNY, STACJA SANITARNA, MIODOWNIK MAŁY, MIODOWNIK DUŻY, MURGER, DWUTLENEK SIARKI, UKŁAD HETEROGENICZNY, OSŁONKA, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, JACKSON, JODAN(VII) SODU, OKRES OKOŁOPORODOWY, TEATR OGRÓDKOWY, KRETOWATE, ŻÓŁW LEŚNY, MERRIDIAN, ALANINA, WAL BUTELKONOSY, TLENOWIEC, MEDFORD, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, OLEWACTWO, ZŁOTO, JASMONIAN, MONSTERA DZIURAWA, ŻÓŁW IRWINA, SPIRYTUS DRZEWNY, ALKAMINA, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, USTONOGI, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, BIOMETRIA, MOTYL NOCNY, MATAMATA, ALKEN, MIODACZEK BIAŁOBRZUCHY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, HYDROKSYKWAS, BEYLIZM, WIOSNA, MIODOWNIK, SÓL ORGANICZNA, OJCZYZNA, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KRAJE KOMUNISTYCZNE, CYKLAMINIAN SODU, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, NEOFASZYSTA, RZEKOTKA WIEWIÓRCZA, CYKL BIOLOGICZNY, KRET, RZEKOTKA WDZIĘCZNA, DZIECIŃSTWO, PRZYSTAŃ MORSKA, WĄŻ TRAWNY, KANTAROWCZYK DUŻY, RATOWNIK MEDYCZNY, DIASYSTEM, WYŻSZE NACZELNE, NOOSFERA, PAMIĘTNIK, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ALDEHYD GLICEROLOWY, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, OSADA FABRYCZNA, STADIUM ANALNE, TOR, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, STONOGA MUROWA, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, KOB ŚNIADY, TRZMIELEC ŻÓŁTY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DUJKER CZERWONY, ZAKON RYCERSKI, BRUZDKOWANIE, GOSPODARKA PLANOWA, NOTA, ENDOPSAMMON, ISMALIA, TRANSMITER, WALABIA PASMOWA, KELLER, HUBA WIERZBOWA, BUSZÓWKA ŚNIADA, SOK, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, AGAMA CZERWONOGŁOWA, ZYGOTARIANIN, NAFAZOLINA, SCYNK RYJĄCY, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, WSCHÓD, RZEŹWOŚĆ, FLAWONOID, PASOŻYT, KAMIENICA, ELEKTRON, RZEKOTKA TORBOWA, MIODOWIEC ZIELONY, KOLAMINA, LEGAT, DIMETYLOETANOLAMINA, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, SOPRANISTA, MIODOŻER BIAŁORZYTNY, ABA, ŁASKUN, BARYŁKA, EPIKUREIZM, TRANSWESTYTKA, NORWICH, WYRAKOWATE, KOMUNA LUDOWA, BACHANTKA, PLANKTON, STERYD, PISZCZAŁKA ORGANOWA, SCYNK KARŁOWATY, PASYWISTA, SUBSTANCJA P, IMID, CHLOREK WAPNIA, SIARCZAN(VI) BARU, ISTNIENIE, GLUKOZYNOLAN, GUYS, PIERWIASTEK, TARCZOWIEC OLBRZYMI, CYNKOWIEC, PROWINCJA, WYWIAD, TRYSKAWKA, BARWNIK NATURALNY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, CEZ, ULSAN, KUBEK SMAKOWY, POTWORA BUCZYNÓWKA, CHLORELLA, HYGROPSAMMON, CHLORAN AMONU, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KWAS GIBERELINOWY, PUSTKOWIK, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, UBOGI, PINGWIN SKALNY, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, CHLOROMETAN, GIESSEN, OKRES LITERACKI, INDYJSKI BIZON, RĘKA SZPONIASTA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, RYTM BIOLOGICZNY, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, MABUJA WIELOPRĘGA, MIS, STAROEGIPSKI, AKACJA ŻÓŁTA, CURWOOD, LAS MONSUNOWY, PRAKULTURA, TRASZKA ZIELONA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, CYKLOFOSFAMID, BIOMETEOROLOGIA, BOROWODÓR, ACETON, BIOLOG MOLEKULARNY, LAKTON, HELOWIEC, STROIGŁA CHIŃSKA, BÓR SUCHY, ROZTWÓR BUFOROWY, UKŁAD NIEJEDNORODNY, GAŁĄŹ PRAWA, WIBRYS, ZEŚWIECCZENIE, INDYGO, KSEROFIT, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ALTANNIK FIOLETOWY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, EKSPARTNER, UTRZYMANIE, ?NEFF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROSKŁADNIK mikroelement, pierwiastek chemiczny występujący w niewielkich ilościach w organizmach żywych, konieczny im życia i rozwoju (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROSKŁADNIK
mikroelement, pierwiastek chemiczny występujący w niewielkich ilościach w organizmach żywych, konieczny im życia i rozwoju (na 13 lit.).

Oprócz MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MIKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY WYSTĘPUJĄCY W NIEWIELKICH ILOŚCIACH W ORGANIZMACH ŻYWYCH, KONIECZNY IM ŻYCIA I ROZWOJU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x