NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁA PĘPOWINOWA to:

nieparzysta żyła występująca w okresie życia płodowego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.472

MANGABA, OGNISKO DOMOWE, MIASTOWOŚĆ, KULTURA, OBRZĘK GAZOWY, ALVARO, KULTURA MAGDALEŃSKA, ARCHEORNITOID, DEMOLUDY, MIRAŻ, LEWIZUCH, BRODAWCZAK, IMPOTENCJA, RZEKA SEZONOWA, GRUPA AZOWA, PODOKARPOWATE, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, HEDONIZM, SZTUKATERIA, WSTRZĄS, KOLOSTRYNINA, BABA-JĘDZA, KONWEJER, RUCH OPORU, ILOKELEZJA, GALAGO, POWIAT GRODZKI, KARAKUŁY, WÓZ KEMPINGOWY, AUSTROZAUR, CHEMOAUTOTROFIA, PAELLA, ANTETONITRUS, LINIA KREDYTOWA, SANTANARAPTOR, PSYCHOGENEZA, STYL ARCHITEKTONICZNY, DAUMIER, SZCZERBAKI, LAKONIZM, TRIMUKRODON, ZATOKA WIEŃCOWA, IKONA, LORINANOZAUR, PIATNICKIZAUR, ZAĆMA POWIKŁANA, ANTYLOPY WIDŁOROGIE, DĘCIAK, DENNIK, SZAKAL, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, PTERANODONTY, LEGIONISTA, BILING, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, SSAK MORSKI, ROZRZUTKA ALPEJSKA, EUFONIA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, HETMAN POLNY, DRAMAT SATYROWY, AUSTEN, GOYEN, GLEJTA, ZAKONNOŚĆ, KAMPYLODONISK, ZAKON RYCERSKI, UNAJZAUR, NOZDRZAKI, PLAGIOZAUR, LIGA, ORLOG, SUBSTANCJA SZKLISTA, INWALIDA WOJSKOWY, ŻYŁA, ŁONO ABRAHAMA, ROŚLINA KSEROFILNA, ERTEL, EKOLOGIA, TUPUKSUARA, OURANOZAUR, NARZECZONY, DERMODAKTYL, STRATA BILANSOWA, KERGULENA, MORZYSKO, DZIOBOROŻEC, ZASTRZALINOWATE, APOLLON, ZEJŚCIE, KORYTOZAUR, ALTISPINAKS, KOSTNIAK KOSTNAWY, BĄK, MARTWOTA, OKSYBIONT, POROŚLE, CZAPA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, NATURYZM, ROK WSTĘPNY, PALEOPTERYKS, EURINOZAUR, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KAUKAZ, WYRAKI, BABA JAGA, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, KONFIRMACJA, KRETOWATE, JAMRAJ, ENDOPSAMMON, MITCHELL, PLATYCERATOPS, POTOP, ARISTOZUCH, ZEŚWIECCZENIE, GALECHIRUS, ISTNIENIE, PATAREN, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, ASYMILOWANIE SIĘ, USTONOGI, KULTURA ASZELSKA, PONOCNICA MIRIKINA, MRÓWNIK, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ŻYŁA, KAPITALZAUR, MOZARABOWIE, JINFENGOPTERYKS, ZNAMIĘ BECKERA, BIOPIERWIASTEK, PRUSACZKA, ŻYŁA JAJNIKOWA, ŻYŁA, WIDŁOROGOWATE, DOM OTWARTY, SARKOLEST, NEOKATECHUMENAT, NABŁONEK BARWNIKOWY, PĄCZKOWCE, SOWIZDRZAŁ, MOZAZAUR, APARAT, STRAŻ POŻARNA, OSTADE, DZIARSKOŚĆ, TERAPIA SENSU, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ŻYŁA JĘZYKOWA, ŻYŁA NADBLOCZKOWA, PREZERWA, WIELKA SERBIA, JESIEŃ ŻYCIA, BRYGANT, IKTIDOZAURY, KREW PĘPOWINOWA, JEŻ AMURSKI, CZERWONY, SARMACKOŚĆ, ANTAR PATAGOŃSKI, WIEK MŁODZIEŃCZY, SIATKA CENTYLOWA, ALMANACH, MISA MARTWICOWA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WIEK DOJRZAŁY, NIOBRARAZAUR, LONKOZAUR, ZEFIROZAUR, SENTENCJA, TENDENCJA, PRZESZŁOŚĆ, CURWOOD, ŻYŁA JĄDROWA, JOŃSKI, FALKARIUS, MODA, PARA, GNATOZAUR, TRZYDZIESTOPAROLATKA, KROCZKI, FIUMARA, SLUP WOJENNY, OSADA, DYSK, ŻYŁA KRĘTNICZO-OKRĘŻNICZA, OKAPI, ŻYŁA ODSTRZAŁKOWA, AFRYKANIZOWANIE, KURIER PODHALAŃSKI, JER TWARDY, KOLUMNA MARYJNA, KOMES, EKSPARTNER, BOGUCKI, PULSAR MILISEKUNDOWY, PARDO, LEŚMIAN, TRANSWESTYTKA, KOMPSOZUCH, SZPONIASTE, BONANZA, NOWICJUSZKA, JOSEPH GOEBBELS, EPIFITIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, BAGARAATAN, FUNDUSZ SOŁECKI, TIEPOLO, PISANOZAUR, KWANTAZAUR, PROCES BIOLOGICZNY, WIEK BALZAKOWSKI, PRUSAK, GAWORZENIE, WORKOWCE, STAROEGIPSKI, PŁETWA TŁUSZCZOWA, KOPALNIA ZŁOTA, SUPPORT, GHOUL, TATIZAUR, STENOPELIKS, SAMOOBRONA, ANGINA MONOCYTOWA, PLUSKWIAK WODNY, BACÓWKA, KOLCZAKOWATE, LINIAK, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, ODWILŻ, PROCYNOZUCH, TEBEK, GESTALT, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, SUROWOŚĆ, SEKULARYZACJA, SEN, WĄŻ MORSKI, RATA BALONOWA, SZTUKA EGEJSKA, CELLULIT, UZDRAWIACZ, RAPTULARZ, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, GARGOJLEOZAUR, WAHANIE, ŻYŁA KLASTYCZNA, ISTNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, WYPIÓR, NERD, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, OKRES OKOŁOPORODOWY, LEKKI LOTNISKOWIEC, BON VIVEUR, PROCENT SKŁADANY, SQUATTER, GORZKA ZGNILIZNA, DUSZA, BESKIDNIK, KONWOJER, HYGROPSAMMON, DZIECIĘCTWO, ŻABUTI LEŚNY, PARARABDODON, ROCKOWIEC, KATOLICYZM, OLEODRUK, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ANAMNEZJA, BENNET, GRAPTOLITY, KAWALEC, TAJNE KOMPLETY, DZIECIŃSTWO, SIDLISZ PIWNICZNY, ŻYŁA UDOWA, ŚWIĘTY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, SKAFOGNAT, BRUNATNOZIEM, ANSERIMIM, KOLONIA, SZYMURA, ZBOWID, JARYZACJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, KOLONIA, CYKL SONATOWY, HIPSTER, MEDYCYNA SĄDOWA, ETOS, WIEK NASTOLETNI, DRIOPITEK, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, PREONDAKTYL, ?KOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁA PĘPOWINOWA nieparzysta żyła występująca w okresie życia płodowego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁA PĘPOWINOWA
nieparzysta żyła występująca w okresie życia płodowego (na 14 lit.).

Oprócz NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - NIEPARZYSTA ŻYŁA WYSTĘPUJĄCA W OKRESIE ŻYCIA PŁODOWEGO. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x