DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDYCYNA PALIATYWNA to:

dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.386

MIKROFALÓWKA, CEMENTOWE BUTY, WYMIENNIKOWNIA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, DZIEŃ, GŁOSKA NOSOWA, NASOSZNIKOWATE, SOLARIUM, EDYTORSTWO NAUKOWE, NEUROMEDIATOR, APIKOMPLEKSY, LOTOPAŁANKOWATE, FORMIERZ, EKSTERNISTA, SORDES, KWIAT, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PLASTYKA, CYLINDEREK, ŚCISŁY POST, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, WĘZEŁ SA, RESTAURATOR, OPÓR, ZASZCZEPICIEL, MUNSZTUK, LATO, AMPUŁA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, AGREGAT EKONOMICZNY, PRZEWOŹNIK, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, WOK, OSESEK, SZCZEP, RĘKOSKRZYDŁE, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, EDAM, EUTEKTYK, EKONOMIA DOBROBYTU, WYKROCHMALENIE SIĘ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ZAPALENIEC, GARDEROBIANKA, CZESKI, FORMA PRZESTRZENNA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, TOLERANCJA, NEPALSKI, ADLER, MEDIALNOŚĆ, JAMS, RYBY MORSKIE, LIBERALIZM, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MIJANY, MELANINA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, MISJONARZ, VALYRIA, GEOBOTANIKA, VIGO, LISIEUX, GAWORZENIE, OSIEDLE, HOMO NOVUS, RAJTARIA, SAOLA, KLASTER, BURZYKOWATE, ZWIĄZEK ORGANICZNY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, LUKA DEFLACYJNA, FREATOFIL, WILCZA PASZCZA, MECENAT ARTYSTYCZNY, ROŚLINA, LINDBLAD, NAKŁO, INWAZJA, DYFERENCJA, PRZEŁĄCZNICA, CAMPUS, REKRUTER, RUDNY, KERMESYT, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, PIERWORYS MAPY, TYTAN, SZASZŁYK, OCZYSZCZALNIK, TULSA, INTENDENT, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, ŚLIZG, ŚMIAŁOŚĆ, KONCEPTUALIZM, OGNISKO MUZYCZNE, FIFKA, PODGARDLE, HAIŃSKI, MIECZ OBROTOWY, KONTAKT, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, KIERZANKA, OPAD, SUR, CZŁOWIEK CZYNU, DROGA ŻELAZNA, RÓJ, CYGARETKI, AUKSYNA, MŁYNOWNIA, DIAŁ, STRYJ, ZAPŁON ISKROWY, DESE, WAPNIARKA, RAMKA CZERPALNICZA, MIGRACJA PLANETARNA, PRZEMYSŁ OBRONNY, KOCIEŁ, KSIĘGOWOŚĆ, AKUMULATORY, BOLERO, FELLINI, JEZIORO RAMIENICOWE, HARMONIA, CHOMIK, JĘZYK AJNOSKI, STOSUNEK PRZERYWANY, TOREBKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, AKROPOL, KRÓLIKARNIA, PANAMSKA, POCZĄTKUJĄCA, WESTA, KWADRATURA, OFIARA, PODATEK MAJĄTKOWY, POSTĘPACTWO, BALANS, RYNEK DETALICZNY, SYZYGIA, KUŹNIA, INSZA INSZOŚĆ, OBEJMA, PIANISTYKA, NORKA, NADKŁAD, POKOLENIE KANAPKOWE, NAJDUCH, ILEBO, SEKRETARIAT, OBÓZ WĘDROWNY, ULEGŁOŚĆ, LUSTRO FENICKIE, PALIWO KOPALNE, SZYMEL, LEK, WALIDACJA KRZYŻOWA, MURORAN, PSZCZOLINKI, SAJDA, LINIJKA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, UDAWACZKA, BOŚNIA, HUSAJMA, HAJFA, KOKSOCHEMIA, KOLORÓWKA, CICHA MSZA, ŻYCIODAWCA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PODCHLEBSTWO, LECZNICTWO SZPITALNE, TABKA, JUTLAND, STYL ARCHITEKTONICZNY, NAUKI KOGNITYWNE, ORYKS ARABSKI, SKRADANKA, ŻÓŁTODZIÓB, FIRMAMENT, KONTYNGENT CELNY, ELIMINACJE, KOMPANIA, EUFONIA, POSTĘPACTWO, WALABIA BAGIENNA, EKSPRES PRZELEWOWY, ELEKTORAT, NIERUCHLIWOŚĆ, LUFA, PRZYPADEK, PODŚCIELISKO, WSPOMINKI, PIERWIASTKA, PIZA, PAWILON, WSPÓŁREGENT, LANDOWSKA, FREZARKA, MIARA PROBABILISTYCZNA, CAEN, REPRESJA, KSENOLIT, STRATYFIKACJA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, ORANT, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, ROZŁOŻENIE SIĘ, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, HAFTARZ, DOŁEK OSIOWY, MAPNIK CAGLE'A, OKRES AMAZOŃSKI, ŁUPEK DACHOWY, DOM AUKCYJNY, DERBY, PRE-PAID, MAŁY FIAT, ŚMIGŁO, KALEKA, KNAJPA, PATELNIA, NAPARZANKA, CANTUS FIRMUS, PAENULA, GARBATY ANIOŁ, BĄK, MONTAŻYSTA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, WŁADYKAUKAZ, ROBIGROSZ, KONTRAST NASTĘPCZY, GARNCZEK, SOCJETA, BARIERA, BARBARZYŃSKOŚĆ, SZKOŁA, BAŻANT, BADANIE JAKOŚCIOWE, PROWENIENCJA, KULTURA WIELBARSKA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, PLANETA WEWNĘTRZNA, WARZELNIA, NIUCHACZ, GRUCZOŁ COWPERA, ZADYCHRA POSPOLITA, ALERGOLOGIA, FACHURA, CHOROBY WEWNĘTRZNE, BELKA STROPOWA, OBWAŁ, WĘGLOWODAN, BERBERA, TŁOK, KĘDZIERZAWOŚĆ, SYLWETKA, HIPOTEKA, RĄBEK ROGÓWKI, MODEL, PUKAWKA, NOWOGRÓD WIELKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WIĆ ROŚLINNA, KRWIOŻERCZOŚĆ, HIPERPOWIERZCHNIA, WIDLISZEK, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, INTROJEKCJA, REWANŻ, POJAZD KONNY, GRUBA RYBA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, MEGAPOZYTYW, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PRODUKT LECZNICZY, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DRZEWOSTAN NASIENNY, GAZA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, FOTOEDYTOR, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, SYMULACJONIZM, WSTRZYMANIE, SSAK MORSKI, RADIOBIOLOG, MIEDNICZKA, ZEBRA, ZATYCZKA DO USZU, ?NOWOGWINEJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.386 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDYCYNA PALIATYWNA dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDYCYNA PALIATYWNA
dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby (na 18 lit.).

Oprócz DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - DZIAŁ MEDYCYNY, A TAKŻE SPECJALNOŚĆ LEKARSKA, KTÓRA OBEJMUJE LECZENIE I OPIEKĘ NAD NIEULECZALNIE CHORYMI, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ W OKRESIE TERMINALNYM ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x