WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIBRA to:

waga, która składa się z poziomej belki i dwóch zawieszonych na jej końcach szal (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LIBRA

LIBRA to:

podstawowa jednostka wagi w starożytnym Rzymie (na 5 lit.)LIBRA to:

przyrząd do określania wagi, używany w starożytnym Rzymie (na 5 lit.)LIBRA to:

jednostka stosowana w drukarstwie, określająca ilość papieru, wynosząca 24 lub 25 (co stanowiło 1/20 ryzy), a w późniejszych czasach 100 arkuszy (na 5 lit.)LIBRA to:

WAGA (na 5 lit.)LIBRA to:

miara ilości papieru, równa 24 lub 25 arkuszom, później 100 arkuszom (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.981

ZABAWKA, GAWĘDA SARMACKA, ŻONA PUTYFARA, ŻONA LOTA, IZBA WYŻSZA, CMENTARZ GRZEBALNY, PERYPATETYK, LAMPA KARBIDOWA, OLEJ SMAROWY, DWÓJKA, TŁOCZEK, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, JĘZYK TAMILSKI, MĄDRALIŃSKI, TUŁACTWO, PREMIA OPCYJNA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, ETNOPSYCHOLOGIA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, JAGIELLON, ARAUKARIA WYNIOSŁA, FAZA, MESJANIZM, NAKIEROWANIE SIĘ, LAUFER HETMAŃSKI, BENEFICJENT, MALAKOLOGIA, SZPANERSTWO, PAŃSTWO UNITARNE, SZMUGLER, SIDEFILL, NORZYCA, SZTORMLINA, PSYLOFIT, CHOROBA PFEIFFERA, SEKRETARZ, KORYTO RZEKI, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, VIBRATO, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, TRUST, ISLANDZKI, PERFUMA, WSIUR, CHOROBA BUSCHKEGO, NOWICJAT, LAWENDA FRANCUSKA, ŁOKIEĆ TENISISTY, GNIOTOWCE, WYKRZYKNIK, GNOJOWNIK, FILM NOIR, CUDOTWÓRCZYNI, NOZOLOGIA, DIALOG, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, DALMIERZ OPTYCZNY, DZIENNIKARZ PRASOWY, GŁADZAK, DZIEŁO ROGOWE, HYDROFIL, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, WIERNI, IRGA POZIOMA, MIESZANKA, PAKIET KONTROLNY, WYCIĄG, OCTOWNIA, OSKARŻYCIEL, DYFUZJA, KLAUZURA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DRINK-BAR, SPLOT, KOKTAJL, ARCHITEKT WNĘTRZ, GEN WĘDRUJĄCY, KONFRONTACJA, EPONIM, FAZOWNIK, PISMO WĘZEŁKOWE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WYGADANIE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, UNISONO, SKANDYNAWISTA, SAŁATA DŁUGOLISTNA, ŚWIADEK KORONNY, REAKCJA ORIENTACYJNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ZAKOCHANY, POLSKOŚĆ, SOPLENIEC, ZMIENNA NIEZALEŻNA, BROSZA, LOGIKA KIERUNKOWA, TABLETKA GWAŁTU, POŁÓWKA, PRZESTĘPCA, SYNSEPAL, ŚWIĄTKI, FALOCHRON, SZWABSKI, STREFA CZASOWA, DYWERGENCJA, SZÓSTKA, DEZERTER, STAN TRZECI, OBSZAR ALIMENTACYJNY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, CZOŁOWNICA, DZIAD, RUCH, DUPOLIZ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, STARA MALEŃKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DEKLARACJA, ŚWINIA CELEBESKA, LAKONICZNOŚĆ, KOPERTA, BRUNELLESCHI, BRÓG, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ANGIELSKA FLEGMA, ZATOKA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, POZBYWANIE SIĘ, IRONIA, ZŁĄCZE P-N, ŁAWA MIEJSKA, ULTRABOOK, AUTOBUS SZYNOWY, PONIEWIERKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, LINIA PRZEMIANY, KANONISTYKA, MIKROMACIERZ DNA, OSTATNIA POSŁUGA, BAKARAT, EKSPARTNERKA, DOBB, KANAŁ PRZERZUTOWY, SZLACHTA CHODACZKOWA, SZCZENIARA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ELIZJA, PYLICA TALKOWA, PAPILOTKA, ROCZNIK, ANGLEZOWANIE, PROSTNICA, GŁOWNIA, SIŁA NOŚNA, LISZAJ RUMIENIOWATY, APIKOMPLEKSY, BIOGAZOWNIA, SADYSTYCZNOŚĆ, BAJER, CYKL ASTRONOMICZNY, BELWEDER, OSADA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, PRZYPŁYW, KWIATEK, MERYSTEM, DACH ŚWIATA, SOKOLE OKO, NASKÓREK, FONIATRIA, NOWINIARZ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SUPERTOSKAN, GWIAZDA ZMIENNA, LAMPA ELEKTRONOWA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KOSZT KONTROLI, SZAKAL, ROŚLINA KOPALNA, REZYGNACJA, FALA ODBITA, URZĄD IMIGRACYJNY, FECHTMISTRZ, MOTYLEK, DWUCUKIER, ORGIAZM, DYPLOMATKA, JAWNOGRZESZNICA, MINA, JELITO CZCZE, FECHMISTRZ, FRYZYJSKI, PALEOPATOLOGIA, WĘZEŁ ZARODKOWY, PARAGAMMACYZM, EKSPEDYCJA, MIŁOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ROTANG, PROSIAK, EKSPLOZJA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DIALOG, WIRTUALIZACJA, LINIA GEODEZYJNA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KUSZTYCZEK, FREATOFIL, NARZECZONY, DIAMENT, START, KOSA, APOGEUM, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KOSZARY SZYJOWE, ARYTMETYKA MODULARNA, GRANICA CIĄGU, WIR POWIETRZNY, KAMELEON, SHONEN-AI, USTĘPSTWO, MORZE CZARNE, ARANŻER, SKRĘTKOWCE, MAJOWY ROBOTNIK, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, BARKAN, UWODZICIELKA, IDA, BROŃ DRZEWCOWA, TARTAK, MATKA CHRZESTNA, WSPÓŁZAWODNICTWO, CEBER, FAETON, KODYFIKATOR, WAGA CIĘŻKA, RZĄD, JARZYNIAK, DŁUGOŚĆ, KORPUS, REP, DÓJKA, BARIERA JĘZYKOWA, PODWOZIE, ARTYSTKA, DIAŁ, SUCHA IGŁA, NIEPOROZUMIENIE, MATERIALIZM EKONOMICZNY, CZĘŚĆ, ARABIZOWANIE SIĘ, KAMIKAZE, ŚPIĄCA, ZABÓJCA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ULM, POWSINOGA, CRO-MAGNON, ISKRA, AMBULATORIUM, HEBRAJSKI, MIOTEŁKA, KUZYN, KONKURS, WAŁ DZIĄSŁOWY, EURYTMIA, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, KLEKOTKA, HANIEBNOŚĆ, SEZONOWIEC, NAKURWIENIE SIĘ, ANGEOLOGIA, CHAŁUPNICZKA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KLAWISZ NUMERYCZNY, KARATE TRADYCYJNE, GAŁKA OCZNA, WSTECZNICTWO, FAZOWOŚĆ, TERSIN, MACEDONIA, KATECHUMEN, SPÓŁKA, SITARSTWO, WIZA POBYTOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, GRUSZKA, BROŃ WODOROWA, BAKAŁARZ, CENA SKUPU, ?ROZROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIBRA waga, która składa się z poziomej belki i dwóch zawieszonych na jej końcach szal (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIBRA
waga, która składa się z poziomej belki i dwóch zawieszonych na jej końcach szal (na 5 lit.).

Oprócz WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WAGA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z POZIOMEJ BELKI I DWÓCH ZAWIESZONYCH NA JEJ KOŃCACH SZAL. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x