CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MUNSZTUK to:

część instr. dętego, do której przykłada się usta (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MUNSZTUK

MUNSZTUK to:

kiełzno, którego część wkładana koniowi w pysk wykonana jest z żelaza; służy do kierowania koniem i hamowania go (na 8 lit.)MUNSZTUK to:

rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych drążków połączonych trzecim zakładanym do pyska (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.761

USIŁOWANIE, TFILIN, MAŁOWODZIE, WOKALIZA, KOSMOLOGIA, MAGNI, WITRYNA, PIĘKNO, MARCHWIANE RĘCE, POLICJA OBYCZAJOWA, KURTYNA WODNA, KLUSKA KŁADZIONA, PERTYT, FLOKUŁY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, KAMICA MOCZOWA, BAJKOWOŚĆ, ORZEŁ, KONSERWA, SZCZUR PACYFICZNY, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, DYSCYPLINA PARTYJNA, KRYTYCZNOŚĆ, TRANSMITANCJA, PARKIET, GRANICA FUNKCJI, DEFICYT, LAMBADZIARA, SKRZYDŁO, RUSYCYSTYKA, DWUDZIESTKA, KUFA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, MIECZ DŁUGI, RATUSZ, IMIĘ, MOSTEK, PLASTYKA, RADYKALNA PRAWICA, ASIEJEW, GNIOTOWNIK, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MARZANA FARBIARSKA, HOMEOPATIA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, SOSNA MASZTOWA, ARPEDŻIO, JEDNA CZWARTA, ITALIAŃSKI, CHRAPA, NIDERLANDZKI, ZATAR, KATEGORIA GRAMATYCZNA, KOŃCÓWKA, AREOGRAFIA, BOSCH, USKOK, PRZEPRÓCH, BRODAWKA SUTKOWA, FUTURE, PALOLO, ŁAPA, RADIOMETRIA, ŻÓŁW SŁONIOWY, TARANTELLA, PRZEDMORZE, PROCES FIZJOLOGICZNY, BIOTOP, TAŚMA, CIAŁO OBCE, ANION HYDROKSYLOWY, MAJÓWKA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, BIOETYK, ZJAWISKO KURZAWKOWE, LEJNIA, KALENDARZ KOŚCIELNY, POST, DŹWIĘCZNIK, DRABINA, TEORIA CIAŁ, ANEKS KUCHENNY, RYT, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, KWARCÓWKA, SZASZŁYKARNIA, KAMIEŃ, CHOROBA PERTHESA, GABINET LUSTER, KONWERGENCJA, BIOZA, BIAŁY ROSJANIN, PIERŚ, POGOTOWIE TECHNICZNE, PRZESYŁ, CIĄŻA JAJOWODOWA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, AGREGAT POMPOWY, CHOKER, PREFORMACJA, ANTROPOLOGIZM, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, MAJÓWKA, POMROK, NIEDOMYKALNOŚĆ, FARMACJA STOSOWANA, BIAŁA, SYGNIFIKATOR, INSTRUMENT SZARPANY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KUMULACJA, INTERWENIENT UBOCZNY, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, DŻIN, BANAN, FAZA DEPRESJI, CHOROBA WOLMANA, PRZYRODA, RZEP, KACZKA HEŁMIASTA, DETEKTYW, CHŁOPIEC DO BICIA, MACEDONIA, WIDLICZKA, LĘDŹWIE, HAMSUN, PALIUSZ, ANTYNATURALIZM, GINEKOLOGIA, LICHWA, PROLETARIAT, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, KOŻUSZYSKO, SEGMENTACJA, SIEĆ, SENAT, GŁODÓWKA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PLOTER ROLKOWY, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, DYSTYCH, DESIGNER, PODZIEMIE, ANEKS, PRAWA MIEJSKIE, KWASZARNIA, KABAŁA, TENIS STOŁOWY, STEROWANIE OPTYMALNE, STOJAN, MILICJA, BĄBEL, KOLUMNA, WALC WIEDEŃSKI, NIEBIOSY, HIPOTEZA KNUDSONA, HEMIKRYPTOFIT, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, NAUKI O POZNANIU, LAWETA, RAUIZUCHY, SERCE, ŻAKIET, ODWAPNIENIE, CIĄG, ZROBY, DOROŻKARSTWO, UTLENIANIE, PRZECIĘTNIACTWO, TEORIA GIER, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, B, WIAROŁOMSTWO, BĘBEN, DIALOG, ATTACHÉ KULTURALNY, PADOK, IRGA POZIOMA, GASTRONOM, KRÓL, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PROFESOR, BAWEŁNA, TURAS, KRYPTOGRAFIA, WALABIA DAMA, STRONA, POZYCJA BALETOWA, KONTRAFAŁ, PARASZA, HAITI, MENISK, KIFOZA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, POCZĄTEK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, CANZONETTA, OGNIWO ZASADOWE, NEUROGERIATRIA, MONTAŻYSTA, FILEMON CIENKODZIOBY, MAK NISKOMORFINOWY, BALDACHIM, SZPARNICOWATE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, GUZ KULSZOWY, JOŁOP, GOLONKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MAHAJUGA, RYCERZ, EKSPRES, ŁAPA, OTĘPIENIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KOMANDO, SUFIT, ZNAMIĘ BECKERA, INSIMBI, CHMURA KONWEKCYJNA, BOROWIEC, CHŁOPCZYCA, SYNSEPAL, WUJ SAM, KRÓTKOŚĆ, SKRZYDŁO, MOIETA, MIESZALNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, POPĘDLIWOŚĆ, MIKROMIKRON, STRZYKWY, TRIANON, ZAJĄC, GARDEROBA, TEATR EPICKI, ŻAKINADA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, PRZECIĄGANIE LINY, FILM INTERAKTYWNY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, KROWIEŃCZAK, DIPLOPIA, WGŁOBIENIE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PUNKT ZEROWY, WĘDKA, NADNOSIE, KAGANIEC, AMFIBIA, APLIKACJA ADWOKACKA, TRÓJKROK, ODPLAMIACZ, POBIAŁKA, MACZANKA, STRZEMIENNY, DYPTYCH, JADACZKA, UDERZENIE, SCHWANNOMA, HETEROSFERA, PRALKA, GLOBULINA, SKAŁA PLUTONICZNA, HARMONIJKA, AERAL, METAMORFIZM PROGRESYWNY, UKŁAD SYMPATYCZNY, NAJEM, KOŁO, AMALAKA, SZEW STRZAŁKOWY, MAJZA, AUTOSYFON, ZWID, KRONIKARZ, POLEWA, CZOK, KATSUDON, DYNAMIZM, FLETY, HUBA, PRZYWODZICIEL WIELKI, MAGNEZJA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, ADRES KORESPONDENCYJNY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, AGENEZJA NEREK, MIKROWELA, AUTSAJDER, IKONOGRAFIA, ?GEKON PASKOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.761 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MUNSZTUK część instr. dętego, do której przykłada się usta (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MUNSZTUK
część instr. dętego, do której przykłada się usta (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZĘŚĆ INSTR. DĘTEGO, DO KTÓREJ PRZYKŁADA SIĘ USTA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast