(ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAŚMA to:

(ścierna) narzędzie do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAŚMA

TAŚMA to:

wąski pasek (zwykle plastiku, ale czasem i papieru) nośnik danych (na 5 lit.)TAŚMA to:

wąski, długi, giętki pasek, który może być wykonany z różnych materiałów i znaleźć różnorakie zastosowanie (na 5 lit.)TAŚMA to:

element przenośnika, ruchomy pas, pod którym umieszczone są rolki, na którym coś się kładzie, by to coś było przesuwane (na 5 lit.)TAŚMA to:

nagranie, które znajduje się na taśmie (na 5 lit.)TAŚMA to:

przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha (na 5 lit.)TAŚMA to:

taśma klejąca - artykuł papierniczy w formie jednostronnie lub obustronnie pokrytej klejem taśmy sprzedawanej zwykle w rolce (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy, rodzaj cienkiej blachy, na potrzeby transportu i magazynowania zwiniętej w cylindryczny krąg (na 5 lit.)TAŚMA to:

ruchomy pojemnik (rodzaj pasa), służący do podawania nabojów do donośnika broni (na 5 lit.)TAŚMA to:

wyrób hutniczy o przekroju prostokątnym, walcowym (na 5 lit.)TAŚMA to:

(grzejna) przewód grzejny o przekroju prostokątnym (na 5 lit.)TAŚMA to:

montażowa - w fabryce (na 5 lit.)TAŚMA to:

długa, szeroka wstęga (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.706

ZANZA, FREAK, FARMAKODYNAMIKA, ZACHOWANIE, SZPRYCA, KRAWIECZYZNA, AMYLOFAGIA, BOHEMISTYKA, FANFARZYSTA, MASZYNA TŁOKOWA, MAJMA, NARZĄD ROZRODCZY, KULTURA JĘZYKA, KILOF OGRODNICZY, KOMPLEKS, SZYP, RUCH, ORZESZEK PINIOWY, PRZYPŁYW, WETERYNARIA, SZPECIELE, ATTACHAT, WIDZOWNIA, KONKURS, MAJZA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, PĘDNIK AZYMUTALNY, STRUNOOGONOWE, PŁYWANIE, LAWENDA FRANCUSKA, ILUWIUM, KLATKA, PŁOTKA, LORDOSTWO, APOGEUM, JATKA, ISTOTA ZBITA, GNIOTOWNIK, OPONENT, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WYLEW, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ŻABKA, PAŁASZ, KONGA, HELIOFIT, CHARLES, EGZEKUTOR, MACHNIĘCIE KOZŁA, MARKETINGOWIEC, MEKSYKAŃSKA FALA, SYZYGIA, WONTON, MAMUT CESARSKI, MAGMA, KUC KASPIJSKI, GREKA, ATRAKCJA, KURS, OSOBISTOŚĆ, GŁĘBSZE UCZUCIE, KAMARAN, CUKRZYCA, OFENSYWA, REZERWACJA, UROJENIE KSOBNE, KOKLUSZ, SYSTEMATYKA, MAJDANIARZ, WAGON, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, OSTATKI, SILNIK CZTEROSUWOWY, PODMIOT ZBIOROWY, POLICJA OBYCZAJOWA, KARAFINKA, SZAMA, TYPOGRAFIA, ZATRZYMANIE, PRZEDMIOT, ODLEWNIA, METODA SCENARIUSZOWA, PION, SAMOTRZASK, GÓWNIARSTWO, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KRATER, KORYTO, ZNAMIĘ SUTTONA, KROKIEW, KANADA, GALWANOSTEGIA, DŻIN, ADIUWANT, OLEANDER, LASKA, SYLWETA, PYRA, KINOMAN, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SKANER PŁASKI, LOTOS, BETON JAMISTY, BEJT, GAŁUSZKA, RUSZNIKARZ, PROCESOWICZ, RAJTUZY, WAPIENNICTWO, STARY LIS, CYWIL, RADZISTA, ZAPASY, NOZDRZE TYLNE, INWERSJA, ŻAREŁKO, OPENER, ŻAŁOBA, BIELIŹNIARSTWO, PYTANIE SIĘ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, RACJONALIZACJA, MAŁPA WĄSKONOSA, IMMUNOLOGIA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, OFIAKOMORFY, RODZAJ MĘSKI, DYPTYCH, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, HISTORIA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ADEPTKA, TYFLOPEDAGOGIKA, ZRZECZENIE SIĘ, MODULARNOŚĆ, PROKARBAZYNA, TALENT, DEOKSYADENOZYNA, ŚLEDZIOPODOBNE, KUPRÓWKA, SCHLUTER, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, TOPÓR, MIETLORZ, KOŁECZEK GOLFOWY, TRYBADYZM, OSKARŻENIE, NARODOWOŚĆ, WŁOSKI, PREZBITERIUM, GOTÓWKA, DERBY, STRES, SARABANDA, SZKOŁA SPECJALNA, EROZJA GENETYCZNA, POKŁAD GÓRNY, NAKURWIENIE SIĘ, KOPERTA, PRAKTYCZNOŚĆ, PROTEZA, UKŁAD ADAPTACYJNY, PĘTLA, NOUMENON, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, UŚMIECH, SŁONIOWATE, REKRUTER, KONDOMINIUM, NIEMIECKI, SZMUGLERZ, STOPA, GRAF PLANARNY, NATURALIZM, ZASOBY KOPALIN, KRĘG OBROTOWY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, GNIAZDO, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, SROMOTA, MIESZALNOŚĆ, HEMATOLOGIA, TERROR, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, DREDNOT, BRONCHOGRAFIA, ŚWIDRAK, OPRYSZCZKA WARGOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, EPICYKL, PRZYGASZENIE, ŻARŁOK, SŁOIK, TARANTELLA, MECHANIZM JEZDNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DESPOTYZM, PARAMENTY, DYFTERYT, DIALEKTYKA, KĄPIEL, FILOLOGIA GERMAŃSKA, JĘZYK KENTUMOWY, CEGLARSTWO, MIKSER PLANETARNY, DOBRY ZNAJOMY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, LICZBA PÓŁPIERWSZA, UCHWYT NOŻOWY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ZAKRĘCENIE SIĘ, WYGADANIE, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, PODIUM, INIA, REGRESJA LODOWCA, WĄTEK, FOTOWOLTAIKA, POWOŹNIK, POWTÓRZENIE, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, MYDLARNIA, PARA, NACHLANIE SIĘ, NIUCHACZ, ŻAKINADA, CIĄG, MNIEJSZOŚĆ, ANTYNOMIA, KUCHENKA, CZARNY LUD, WĘŻYK, NIEDŹWIEDNIK, ZAZDROŚĆ, RADIOBIOLOGIA, APOSTAZJA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, OBSYPISKO, MAŁY REALIZM, ZIEMIA ODNIESIENIA, RUTYNIARZ, ARYTMETYKA, KOMPARATYSTYKA, DEPTAK, GEOLOGIA NAFTOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, GRAFA, SZKOŁA, TREŚĆ, FILEMON CIEMNY, TAŚMA, ANTHEM TRANCE, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, MINISTERSTWO, KOKTAJL MOŁOTOWA, KOBIAŁKA, TRZYDZIESTKA, STYLIKOODWŁOKOWE, NASOSZNIK TRZĘŚ, LAK, KORPUS, OBEREK, ZGNICIE, OGNIWO NALEWNE, CHŁYST, ELEGANT, ANGLISTYKA, RAK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, FILOZOFIA NAUKI, ORGANOLOGIA, ZAMSZ, PATOMORFOLOGIA, ROZTROPEK, JAZDA, DRAPIEŻNIK, BEZROBOCIE JAWNE, MALARSTWO OLEJNE, HOL MIĘKKI, WÓDKA GATUNKOWA, MAJSTRA, WYPŁYW, NURNIK, RAKOWATOŚĆ, ZEBRA, NASTRÓJ ROJOWY, TEŚCIK, JĘZYK KREOLSKI, SZWABSKI, KAZUISTA, BEDŁKA, TSUNAMI, ?BRĄZOWY PODKARZEŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAŚMA (ścierna) narzędzie do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAŚMA
(ścierna) narzędzie do szlifowania składające się z taśmy podkładowej i warstwy ścierniwa (na 5 lit.).

Oprócz (ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - (ŚCIERNA) NARZĘDZIE DO SZLIFOWANIA SKŁADAJĄCE SIĘ Z TAŚMY PODKŁADOWEJ I WARSTWY ŚCIERNIWA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast