NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENITENCJARYSTYKA to:

nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z więziennictwem (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.460

KOCIEŁ, ŻÓŁTACZKA, GWARA MIEJSKA, MAK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, DRIBLING, ŻĄDŁÓWKI, HANDLARZ, POROST, ZASTRZYK, ZATOR, EPIGENEZA, CZĘŚĆ, POLARYZACJA, IDIOM, KOŃ PRZEWALSKIEGO, MIASTECZKO, WIGILIA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, WINA, DRYFTER, BLOK, PARA, SYRENA OKRĘTOWA, NAWYK, PIĘTKA, DOMEK, ODSKOK, WYNIOSŁOŚĆ, WSZY, PREPPERS, REWANŻ, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, REWIR, DWUŚCIAN, TERAPIA STRUKTURALNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, ROSYJSKOŚĆ, SYLWA, ORTOPTYKA, MIETLORZ, BARIERA JĘZYKOWA, SAŁATA, TEKST, SEN ZIMOWY, POJAZD GĄSIENICOWY, WYPRYSK POTNICOWY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ROŻEN, CZARNA REAKCJA, BAR, KOŚĆ PODNIEBIENNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, CARILLON, SIÓDEMKA, BUDYŃ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, KARDIOLOGIA, KOMORA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, HAFT KRZYŻYKOWY, SUWNICA BRAMOWA, SASZETKA, PIASEK MOCZOWY, SONDAŻOWNIA, EPISJER, KANTYLENA, ADAPTACJA, ACENA BUCHANANA, ROPUCHY NOSATE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, EGZOTYK, PILON, BŁONKA, PYLICA TALKOWA, MORESKA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, DUSZA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ADHD, HISTOLOGIA, SHAFTOWANIE SIĘ, DEFICYT, DRWINA, ŁAŃCUSZEK, GNIOTOWE, HISTORIA, USPOKOJENIE, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, KÓŁKO, AUTOSZCZEPIONKA, ICHTIOZAURY, BEZAWARYJNOŚĆ, KULA, ARC TG, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PARALAKSA, PUNICKI, ZAWARTOŚĆ, HELMINTOLOGIA, BASEN MODELOWY, ANTYCYPACJA, SNIFTER, PONCZÓWKA, GRZBIETORODY, AGONIA, NAUKA ŚCISŁA, ZWYŻKA, ZATOKA, OKOLICA SZLACHECKA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, DWUGŁOS, WARZELNIA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, BEETHOVEN, UCHWYT NOŻOWY, CHOROBA NASU-HAKOLI, ICHTIOBIOLOGIA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ASTROCHEMIA, BUŁGARYSTYKA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KOMENSALIZM, HELIKOPRION, SKROMNOŚĆ, STRUKTURALISTA, BIEG, WYMIANA, OPAL, REMINISCENCJA, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, LIMO, OWOC, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WYŚCIGÓWKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ZESPÓŁ CAPLANA, JEZIORO EUTROFICZNE, SEMANTYKA KOGNITYWNA, POLITYKA ZDROWOTNA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, KOŃ LUZYTAŃSKI, KOŻUSZYSKO, SZEŚĆSETKA, FATAMORGANA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, DECYMA, KOLIBER, BIAŁY ROSJANIN, IRONIA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, IZOTROPOWOŚĆ, TREN, OPRYSZCZKA, JĘZYK ANGIELSKI, THAULOW, USZTYWNIACZ, SUTERYNA, MINIALBUM, PLURALISTA, POTÓWKA, PRZYZWOITOŚĆ, WAGA SZALOWA, KWADRATURA, SILNIK INDUKCYJNY, ŻURFIKS, OMACNICA, ŚCINACZ, PUŁK, KLIMAT KONTYNENTALNY, POŁOŻNICTWO, CHOROBA ZAKAŹNA, OPERA, OSAD, PARÓWKA, SELENOLOGIA, LINIA BRZEGOWA, GNIOTOWCE, MRÓWKA SMĘTNICA, RADIACJA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LOTNOŚĆ, BLANKI, ANTENA YAGI-UDA, EMULSJA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PANEK, LAWONICHA, SZANIEC, SYROPEK, WITRYNA, HEMOROID, GRANICA, BYLICA POSPOLITA, WIĘZADŁO, WRZAWA, GRANICA FUNKCJI, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, JĘZYK TAMILSKI, HAŁAŚNIK, WYSŁUGA LAT, ARYTMETYZACJA, KONTROLA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, BEZPIECZNY SEKS, GAZ WULKANICZNY, MECHANIKA NIEBA, KÓŁECZKO, BASKINKA, RADIOMETRIA, PUCHLINA WODNA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, RELA, CZARA, SZCZELINA BRZEŻNA, PLEMIĘ, KAPLICA CHRZCIELNA, MECHANIKA PRECYZYJNA, AWIACJA, SAUNAMISTRZ, MOST, FILOLOGIA NIEMIECKA, ZAPALENIE, RODNIK, RPG, SUBKULTURA, POLAROGRAFIA, EGALITARYZM, KLASA, KRENAL, MORZE AZOWSKIE, ZIELE, ASCEZA, KARAKOL, INTROJEKCJA, RAUIZUCHY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ELOPSOPODOBNE, ŻYWA MOWA, ZNACZENIE, XHOSA, PALUCH, TEORIA PIERŚCIENI, HIPOMANIA, MLECZAJ LEPKI, ANGLISTYKA, MODEL POINCARÉGO, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, ESPERANTYSTA, KONWOJER, ŻALE, PŁAZY BEZOGONOWE, NAPINACZ, NAUKA PRZYRODNICZA, LIRA KORBOWA, BEZDNO, DZIENNIKARZ PRASOWY, BUDA, ZROST, KOR, BINDOWNICA, PRZEBIERANIEC, JĘZYCZEK, WIELOMIESZEK, ORYNNOWANIE, SEGMENT SZYJNY, DWUBÓJ KLASYCZNY, KOŃ KLADRUBSKI, SIŁA SPOKOJU, MEDYCYNA, SZWEDY, LOGGIA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ANONEK, DELFIN, WET, AWANGARDYZM, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, KOMORA NABOJOWA, FALA WZROSTOWA, SZTUKA, ŁUPEK, ASTERYZM, WESTA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, SESJA, PIES OZDOBNY, SYSTEMIK, WYWALENIE SIĘ, STARE MIASTO, PULPIT, HAMSUN, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ?ROLADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENITENCJARYSTYKA nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z więziennictwem (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENITENCJARYSTYKA
nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z więziennictwem (na 17 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ ZAGADNIENIAMI ZWIĄZANYMI Z WIĘZIENNICTWEM. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x