OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUFFA to:

okrągły kosz pleciony z trzciny, używany na Nilu, Eufracie i Tygrysie do przeprawiania się na drugi brzeg rzeki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GUFFA

GUFFA to:

niewielki arabski żaglowiec o jednym, dwóch masztach używany do żeglugi handlowej (na 5 lit.)GUFFA to:

używany od starożytności do czasów współczesnych okrągły pleciony z trzciny kosz, uszczelniany asfaltem lub smołą; służył m.in. do transportu na rzekach Eufrat i Tygrys (na 5 lit.)GUFFA to:

KUFF; żaglowiec holenderski (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.450

KARAFKA, DYWIZJON RAKIETOWY, PODATEK BASENOWY, CIĘTOŚĆ, ŻAŁOBA, NORZYCA, KRÓLIK, MAFIA PALIWOWA, ZASADA PODCZEPIENIA, SZABROWNIK, CEGLARSTWO, EPILEPTOLOGIA, NORMALIZATOR, ROZKOJARZENIE, WYLEW, ALGEBRA, GALERA, MINERALOGIA GENETYCZNA, BOROWIEC, BOMBA TERMOJĄDROWA, CZŁOWIEK GUMA, ZAMRÓZ, BICIE CZOŁEM, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, TEORIA DESKRYPCJI, POCIĄG METRA, PARZYSTOŚĆ, FASKA, JAMAJSKI, KIJEK, OLEJ MIGDAŁOWY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PUENTA PŁASKA, DUCH OPIEKUŃCZY, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ALERGEN POKARMOWY, KOMISANT, WYWALENIE SIĘ, ŁYŻKA, AKTYWNOŚĆ, EPILEPTOLOG, BABILOŃSKI, KUCHNIA, DZIAD, PRAGERMAŃSKI, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, KORONA, SKOCZNIA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DROGA, PIECHUR, DWUBÓJ, ADDYCJA, CZAS, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, JAŚ WĘDROWNICZEK, WAŻNOŚĆ, HOHENZOLLERNOWIE, MUZYKA CERKIEWNA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, BANOWINA, MALARSTWO FIGURATYNWE, OGNISKO, KONWERGENCJA, WYGRZMOCENIE SIĘ, BARBARZYŃSKOŚĆ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, WOODSTOCK, ŁĘKOTKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ROSA, ZĄBEK, ZATOKA, ODSTRZAŁ, PANDORA, WAPIENNIK, SIEĆ WAN, PERYPATETYK, HAWAJSKI, HAFT KRZYŻYKOWY, JEDYNY, CZARNY PIOTRUŚ, TETRAMER, NA PIESKA, NAJEM, POLEWANIE SIĘ, GNIAZDO PROCESOROWE, JEDNORAZOWOŚĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ZDZIADZIENIE, JELEŃ, PUNICKI, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, RÓJKA, MAK OPIUMOWY, PRAWO BERNOULLIEGO, ROZBIEŻNOŚĆ, CZYNNIK SYTUACYJNY, GLIKOGENOZA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, WARSTWA GRANICZNA, CHRONOMETR, GARDEROBIANA, PANCERNIK WŁOCHATY, IZOMER KONFIGURACYJNY, OPIEKUN FAKTYCZNY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, RUCH, OSADA, PILARZE, ROŚLINA EGZOTYCZNA, UCISK, MASKARADA, KRYZA, ŚWIĘTOKUPCA, RETROGRADACJA, PRZYRODNIK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, UCHWYT, ŚCINACZ, FARMAKOEKONOMIKA, KORDYT, DISC JOCKEY, SILNOŚĆ, POŻEGNANIE, NARZECZONY, LETARG, FASKA, OCHOTNIK, WAR, PRYNCYPIALISTKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OBJĘTOŚĆ, OSTRY BRZUCH, USZTYWNIACZ, WOŁOSKI, DROGI MOCZOWE, KLIMAT KONTYNENTALNY, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ZBOCZENICA, PRZECHOWALNICTWO, BANKRUCTWO, OŚLA CZAPKA, POWRÓT, OGNIWO STĘŻENIOWE, DOBROĆ, HYKSOS, TREN, SYLIKAT, OSŁONKA NABYTA, ARAMEJSKI, SILNIK GAŹNIKOWY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PIĘTRO, UKŁAD HORMONALNY, REWOLWER, POMOC, REALISTYCZNOŚĆ, LOSOWANIE WARSTWOWE, IMPLEMENTACJA, MATRYCA LOGICZNA, REAKCYJNA PRAWICA, HANDLARKA, WIDZENIE OBWODOWE, LEGENDA, WIELOCUKIER, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, TWORZYWO, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, ZDERZACZ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CHMURA ŚREDNIA, MOŹDZIERZOWIEC, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, POMPA WYPOROWA, PAGINATOR, NAKRYCIE, CZŁOWIEK ŚNIEGU, NEANDERTAL, MAJÓWKA, SKIBKA, ZDOBYWCA, MACAK, GAWOT, KOPIA, CANZONETTA, KASTANIETY, KECZUA, CYPRYŚNIK MEKSYKAŃSKI, NEUWIED, OŚWIETLACZ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PRZEPYCHACZKA, OUTSIDER, STYL FORMULARNY, SZKARADZIEŃSTWO, MIECZ DŁUGI, ZABURZENIE AFEKTYWNE, GZY, WINDSOR, POLITYK, ROZWAŻNOŚĆ, EKRAN, IZOMER KONFORMACYJNY, ISKRA, CZARA, FURDYMENT, BŁONKA, LEŃ, TORBACZE, SCHLUTER, RESYNTEZA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, MARKGRAF, CHRONOMETR, DEPTAK, JASŁO, PARASZYT, WINKRYSTYNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, RZEZAK, BIOLOGIA SYSTEMOWA, PONCZÓWKA, GEODEZJA WYŻSZA, KORKOWIEC, SYJON, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, NURNIK, SUPORT, DROŻNOŚĆ, ANTYPERTYT, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, ELEKTRYCZNOŚĆ, TURANISTA, IMPAS, BUŹKA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PASAŻ, MECHANIK, POZWANY, ESPADON, ROZDANIE, TERAŹNIEJSZOŚĆ, DZIEWCZYNA ULICZNA, INUKITUT, PLIK KONFIGURACYJNY, POTRAW, SZWABSKI, FTYZJATRIA, EROS, KORPUS, NASIENIE, BUTERSZNYT, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CHOROBA BRUGADÓW, ROZPIĘTOŚĆ, BARKAN, DRINK-BAR, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, PUBLIKA, KONWOJER, KOLANÓWKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, FAKT NAUKOWY, WYMIENNIKOWNIA, ŁAPADŁO, POJAZD SZYNOWY, FAVELA, CENTRUM KONFERENCYJNE, POMPIER, GĄSIOR, BLUSZCZ, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, BAWOLE OKO, MECHOWCE, CZARNY CHARAKTER, TANIEC WSPÓŁCZESNY, SSAKI, KUBAS, OSTRYGOJAD, FIGA, OPAKOWANIE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, JELEŃ DAVIDA, JAKUBKA, BRAT SYJAMSKI, LISZAJ CZERWONY, KĄPIEL, RYJEC, MEPAKRYNA, POSTĘPOWANIE, SZARMANTERIA, ?WYNAJEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUFFA okrągły kosz pleciony z trzciny, używany na Nilu, Eufracie i Tygrysie do przeprawiania się na drugi brzeg rzeki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUFFA
okrągły kosz pleciony z trzciny, używany na Nilu, Eufracie i Tygrysie do przeprawiania się na drugi brzeg rzeki (na 5 lit.).

Oprócz OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OKRĄGŁY KOSZ PLECIONY Z TRZCINY, UŻYWANY NA NILU, EUFRACIE I TYGRYSIE DO PRZEPRAWIANIA SIĘ NA DRUGI BRZEG RZEKI. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast