POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROTKOWATE to:

Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.609

PŁOMYK, PRÓCHNICZKOWATE, BEKAŚNICE, NIESUBORDYNACJA, PETREL, CHIŃSKI, NIBYJAGODA, PAJĄK, OSOBISTOŚĆ, KORBACZ, METODOLOGIA SZCZEGÓŁOWA, KRYMINALISTYKA, EPIFITOZA, REPUBLIKA JAKUCKA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, POSMAK, MOLE, SZEWNICA BZÓWKA, GLOBIGERYNA, PRĄTKI ATYPOWE, KAPAROWCE, SŁOŃ, CHOROBA CAROLEGO, AKTUALIZM, MINOGOWATE, HUBA, SZANIEC, ŁAMANIEC, DROŹDZIK, ARAMBOURGIANIA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, NAUKI POLITYCZNE, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KULCZYBA, BOK, TKANKA PŁUCNA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, STEEL PAN, PANNUS, LITEWSKI, BROGSY, PAPROTKA ZWYCZAJNA, BAKUN, CZWARTY ŚWIAT, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, MODRZACZKOWATE, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, ZMIERZCHNIKOWATE, KUSACZ PERUWIAŃSKI, RUCH PROSTOLINIOWY, SAWANTYZM, ŁAZĘGA, FUZJA KONGLOMERATOWA, FRYGOWIE, TRZMIEL PARKOWY, DEOKSYCYTYDYNA, KLAUZURA, NATYWIZM, DJ, KAPITULACJA, GONIOMETRIA, FRANCA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ZAZDROŚĆ, LYGODIUM JAPOŃSKIE, NIEDOROZWÓJ, NIESZLACHECTWO, CYWILIZACJA TURAŃSKA, KLAPA, GONGORYSTA, TREN, CZAKRAM, NAMIOTNIKOWATE, ODBÓJ, TYRYSTOR, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, EGZOSFERA, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, PŁOMYKÓWKA DUŻA, KOLUMNA MARYJNA, PSTRĄG POTOKOWY, CÓRKA ŚMIECIARZA, WIELKI STEP, ZAPAŚĆ, BIAŁKA WIERZBÓWKA, SEKWOJA OLBRZYMIA, MŁAKA, BACKGROUND, SAŁATA MORSKA, WOSKOWNIA, GEOFIT KORZENIOWY, GRAFIK, GRABBE, DEMOLUDY, GRUNT, ŁUPIEŻ PSTRY, ZACIESZ, FILM KATASTROFICZNY, POLEMIZATOR, GĄSIENICZNIKI, KAMELEON, GROOMING, PUSZKARZ, SUBKULTURA, LINIE OCEANICZNE, KAMERTON CHROMATYCZNY, ZAPACH, SKAŁKA, DOLAR FIDŻI, OMACNICOWATE, WAGA PÓŁŚREDNIA, CYTRUS, MONTOWNIA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, ŁUK BLOCZKOWY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NARCYZ CYKLAMENOWATY, DIODON, GRUBA LINIA, ZNAJOMY, MIGRACJA PLANETARNA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ŻAKO, LISZAJ RUMIENIOWATY, FIZYKA STATYSTYCZNA, CHONDRYT WĘGLISTY, PUSZCZALSKA, MUTUŁY, ŻYTO, STEPÓWKA, CHOROBA GENETYCZNA, ZACHYŁKA ROBERTA, KRATA, SALANGANA, WIZJER, PRĄD GALWANICZNY, PERFORACJA, ŻYZNOŚĆ GLEBY, JEMIOŁA, AMARANT, TAŚMA, HOACYNY, PŁASKOMERZYK FALISTY, WYZNAWCA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, PRZYPŁYW, ROZTERKA, GRUCZOŁ DOKREWNY, CZAPLA, KIJ, SINICA OBWODOWA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ZBIEŻNOŚĆ, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, NIEŻYCIOWOŚĆ, NASIĘŻRZAŁ, KROGULEC BRUNATNY, JELENIOWATE, HISTORYZM CEGLANY, LEWKONIA, RZEMIEŚLNICZEK, NEXIA, BEZPŁETWCE, KOSZATNICA, ORGANIZM MODELOWY, TER, SZUWOZAUR, BIAŁY TRĄD, PRZESTĘPCA, CZEKOLADA MLECZNA, AUDYTORIUM, JAMS, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, AGAR, SUPERNOWA, IZBA, SZMUGLER, ELEKTRORADIOLOG, ŻABA NILOWA, CEL, FERRIMAGNETYK, LAKIERNICTWO, ODPORNOŚĆ, FOTEL OBROTOWY, STOLARZ MEBLOWY, POPŁUCZYNA, ŚMIETNIK, KONSERWIARNIA, AGREGAT, ADAMITA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, WŁOŚNICA, HALIBUT, DWUNASTA CZĘŚĆ, INTERAKTYWNOŚĆ, TRZEPACZ, PŁÓCIENNIK, OSIKA, LIMNOCHARYSOWATE, EWANIELIA, KAMPANIA ŻNIWNA, PIONEK, GRZEBIEŃ BIODROWY, RYBA MAŚLANA, KNAGA, MALARZ, REWANŻ, WRZENIE, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, ARTRETYZM, ŁUSKA, SZMALCÓWKA, PIEPRZ MNISI, ŻOŁDAK, DUK WSPANIAŁY, PEŁNIA, OPOZYCJONISTKA, GRUSZA, WALENIE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, MAFIJNOŚĆ, SZTOLNIA WODNA, MURENA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZWINNOŚĆ, SPÓJNICOWATE, RZEŻUSZKA, ŻUK, SIKWIAKI, KRYL, DOCZESNA, WAMPIR, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KUROLE, WSZYSTKOIZM, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SKARANIE BOSKIE, ROCZNIKARZ, DWORZANIN, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, BEZGRANICZE, ROSYJSKOŚĆ, ANTENA REFLEKTOROWA, OGRÓD ZIMOWY, EROZJA WSTECZNA, WAGA SZALOWA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, KUPIEC, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, FIZYKA ATOMOWA, PRZEKŁADANIEC, WESZ MORSKA, ABSOLUTYZM, OBSZAR CELNY, HIPERMETROPIA, PRUSAK, KREOLKA, WĘŻOWNIK, ŻYŁA ŁOKCIOWA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, FILAKTERIE, ŚWIR, KOSMATKA BLADA, CZECZOTKA, UJŚCIE GARDŁOWE, TERBINAFINA, PŁUG TALERZOWY, LUNETA, KOSMATKA KŁOSOWA, LUTNIA, MISIO, PADWAN, PIERWIASTEK, PRZEKŁADACZ, SASAFRAS, OSTRIA, ŁOWIK, AUTSAJDER, ZAPŁODNIENIE, TRZEWIKODZIÓB, KAWA Z MLEKIEM, HISTORYZM, WIELOKULTUROWOŚĆ, ODWIETRZNIK, WIDOWNIA, WIDOWISKO, POSYŁKA, ALFARD, RZEŻUCHA, STYL DORYCKI, WYNURT, STYL IZABELIŃSKI, CZUWAK, SZCZEP, NACIEK, ŻABIROŚLOWATE, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, ECHINOCEREUS, KIERUNEK, STRĄCZYNA, ?GAWĘDA SARMACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROTKOWATE Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROTKOWATE
Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.).

Oprócz POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast