POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROTKOWATE to:

Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.609

LALKA, ORLICZKA WRAŻLIWA, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, SŁUP, SKLERODERMIA, BUTELKA MIAROWA, SUWAKI, KONTRAMARKARNIA, KANIUK SUNDAJSKI, SZAŁWIA, POPIELNIK, NIEZADOWOLENIE, SUBWOOFER AKTYWNY, ARCHEOLOGIA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DNA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KASKADA, PAWIAN ZIELONY, SALA, JAZZ, MONOPOL, ALABASTRON, WESELNIK, RĄCZNIK, MRÓWKA SMĘTNICA, BYLICA ROCZNA, WICIONÓG, JĘZYK KENTUMOWY, ZEGAR WODNY, KURZAJKA, DZIADZIENIE, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, WYSPA KUCHENNA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, FAKTOLOGIA, KOSZARY SZYJOWE, AUTYZM DZIECIĘCY, KONIK POLSKI, SYNSEPAL, OŻWIOWATE, BEZPANCERZOWCE, GRUCZOŁ DOKREWNY, BOOT, DIPOL ZAŁAMANY, JELEŃ MILU, SAMOCHWALCA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, SEROHEMATOLOGIA, SZEW STRZAŁKOWY, ADIANTUM, POMADKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, DESIGNER, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, STYGOFIL, TOTEM, SZŁYK, KUROWATE, POLEWA, ODRUCH KOLANOWY, LIGUSTR, BARWINEK, CIELĘCINKA, TUALETA, LOGIKA MATEMATYCZNA, AKCJA, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, JEŻOZWIERZOWATE, ROŚLINY NASIENNE, FYKOLOGIA, CHIPPENDALE, PRZEKOPNICA AFRYKAŃSKA, OWCA MERYNOSOWA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SKOMPROMITOWANY, PŁOMYK, SKURCZ, BEKAŚNICE, STACJA TRANSFORMATOROWA, KULON, CANZONETTA, POLEMIZATOR, GACEK WIELKOUCH, MIESIERKOWATE, ROŻEK, MGIELNICA, SKRĘTKOWATE, KOTLARNIA, ZACHYŁKA ROBERTA, STAROGERMAŃSKI, PRZYTUŁEK, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, UCHO ZEWNĘTRZNE, KASA, WYGŁAD TEKTONICZNY, WIDZ, CHALDEJSKI, WYSŁUGA LAT, BIOCENOZA, SARDANA, RADIOGALAKTYKA, ŻOŁĘDNICA, MSZAKI, OPAKOWANIE, CHŁOPCZYCA, PROMIENIOPŁETWE, WODA GEOTERMALNA, PRZEZNACZENIE, TABORYTA, STRZAŁKA MAŁA, RAJTUZY, USZATKA, LŚNIAK SZMARAGDEK, OPIEKUN, AFRODYZJE, ŻABY BEZJĘZYCZNE, LINIA ROZUMU, PROCESOWICZ, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, WIRTUOZERSTWO, NIESOBKOWATE, PRZEDSTAWIENIE, LIOPELMOWATE, NOCEK KOSMATY, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PADOK, OBROSTNICA, GONGORYSTA, APIKOMPLEKS, SOLANKA, MALARSTWO, GASTRONOM, MACIERZ SCHODKOWA, ZATOKA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, GALERIA HANDLOWA, MYSZ DOMOWA, CHOROBA NASU-HAKOLI, KURS, ŁUSKODRZEW, MDK, KUC DARTMOOR, ZAPARZACZKA, WYPAŁ, JĘZYK WEHIKULARNY, PERŁOZ, MÉGANE, SINGIEL, INNSBRUCK, PSEUDOLOSOWOŚĆ, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, MIOTEŁKA, FAMILIA, BOLA, KESON, ZAĆMIENIE, IGŁAWA, EKOSFERA, PAPROTNICA, FARSZ, SŁUŻEBNICZKA DĘBICKA, PĘDRAK, MAFIA, PRZEGUB, RATOWNICTWO GÓRNICZE, CIENKA SKÓRA, WZROST GOSPODARCZY, WKŁAD, MACHNIĘCIE RĘKĄ, AUTOGIEŁDA, PONDERABILIA, POWIĄZANIE, SENTYMENT INWESTYCYJNY, TAMTAM, AUDIOTEKST, SALAMANDROWATE, CIERŃ, SKŁAD, WESZ, REWANŻ, URANIDOWATE, LATARNIA UMARŁYCH, PINGWIN ADELI, PĘCINA, PARWENIUSZ, LOGGIA, TAJEMNICA POLISZYNELA, MIASTO POWIATOWE, TUBA, JAROWIZACJA, MACICA PODWÓJNA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PERLICA KAMERUŃSKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KOZŁEK LEKARSKI, ARABIKA, SYSTEM AUTONOMICZNY, DZIOBAKOWATE, AGENT ROZLICZENIOWY, ZESTAWIK, STRATYFIKACJA, MŁAK, PEJSZANZAUR, SZAFIREK RDZAWOBRODY, KRAV MAGA, WINDA, CUG, RZUT RÓWNOLEGŁY, NAZAREJCZYK, PACZKA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, CZWÓRKA, FUNT ANGIELSKI, METRYKA, MIGRACJA, ZROST, SZURPEK ODRĘBNY, OWOC SZUPINKOWY, PRZYGODA, MOMENT ZWYKŁY, ZMIERZCHNIK, GRAMATYK, DOLAR FIDŻI, CIASTO DROŻDŻOWE, WIEŻA STRAŻNICZA, BEZDNO, SZCZĘŚLIWOŚĆ, RESZTKA, BAR SAŁATKOWY, REKLAMOWIEC, STREFA TROFOLITYCZNA, PRZYPŁYW, MUSICAL, OSMOZA, BINDOWNICA, DYPTYCH, TRAWERS, FASOLA, ZWID, KLUCZ, INTERPRETACJA, SZCZELINA BRZEŻNA, KLEJNOCIK TACZANOWSKIEGO, MIKROMETR, SKAZA MOCZANOWA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, PRĘGA, ZALEŻNOŚĆ, ALFA-BLOKER, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KLESZCZE, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, ROZSOCHA, KOTEWKA, CEWKA, GEODEZJA WYŻSZA, FREAK, REGUŁA MINIMAKSU, GŁOGOWNIK, ZACHŁYST, ZAWIĄZEK, HYGROPSAMMON, FILOLOGIA NIEMIECKA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, EFEKT LENSE-THIRRINGA, PIEPRZ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ZWÓD, LARYNGOFON, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, DROŻDŻOWNIA, WYCZYSTKA, GĘBAL OCZKOWANY, ROZMOWY W MAGDALENCE, PĘCHERZYK, PROLETARIUSZKA, LUGIER, ĆWIERĆNUTA, GENETYKA EKOLOGICZNA, IMMUNOONKOLOGIA, SAMOZAPŁON, RULETKA, KORPUS NAWOWY, ESPERANTYSTA, RESPONDENT, SKARBNIK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, SZYMPANS, PSOTNIK, WIKARYZM, ŚMIESZKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WITRYNA, KAPANINA, ?OSOWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROTKOWATE Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROTKOWATE
Polypodiaceae - rodzina roślin należąca do klasy paproci; zalicza się do niej ok. 1000 gatunków, zgrupowanych w 50 rodzajach; jedna z czternastu rodzin w obrębie rzędu paprotkowców (Polypodiales) wchodzącego w skład klasy paprocie (Polypodiopsida); wg Crescent Bloom należy do rzędu paprotnikowców (na 12 lit.).

Oprócz POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POLYPODIACEAE - RODZINA ROŚLIN NALEŻĄCA DO KLASY PAPROCI; ZALICZA SIĘ DO NIEJ OK. 1000 GATUNKÓW, ZGRUPOWANYCH W 50 RODZAJACH; JEDNA Z CZTERNASTU RODZIN W OBRĘBIE RZĘDU PAPROTKOWCÓW (POLYPODIALES) WCHODZĄCEGO W SKŁAD KLASY PAPROCIE (POLYPODIOPSIDA); WG CRESCENT BLOOM NALEŻY DO RZĘDU PAPROTNIKOWCÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x