CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDENASTKA to:

całość, która składa się z jedenastu elementów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDENASTKA

JEDENASTKA to:

rzut karny w piłce nożnej; wykonuje się go z odległości 11 m od bramki (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

liczba 11, numer 11 (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 11 (na 10 lit.)JEDENASTKA to:

drużyna piłki nożnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.046

SINICA OBWODOWA, WARSTWA ŚCIERALNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE, SYSTEMATYKA, MODEL AMERYKAŃSKI, KRUCHOŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, JAWNOGRZESZNICA, KALECKI, PASZTET, NIEPRZYJACIÓŁKA, OBÓZ WĘDROWNY, SPRAWICIELKA, PODSEKTOR, PAŁĄK, OBWÓD ELEKTRYCZNY, OSOBA, WYDŁUŻALNIK, OBWÓD REZONANSOWY, TROFOBLAST, ELASTYK, NON-IRON, SAUNAMISTRZ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, DŁUGOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PORÓWNYWARKA, HULK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DECYZJA OPTYMALNA, SZCZUR, TELETRANSMISJA, CZUWAK, TELEFON ZAUFANIA, TERRINA, SERWITUT, FALA, GRAFOMAN, PILNOWACZ, ANATOMIA ROZWOJOWA, POŃCZOSZNIK, POCIĄG SZPITALNY, KROKIEW, KANDYDEMIA, BLOK, WYWINIĘCIE ORŁA, BARWICA DREWNA, SYMETRYCZNOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, FREATOFIL, KOŃ BUDIONNOWSKI, STAROUKRAIŃSKI, OFF, PUSTA STRUNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, AWANS, ZDUN, GEODYNAMIKA, PERSPEKTYWA, SZLAM, NASZYWKA, MAORI, KREOL, WOLNA SOBOTA, GRACZ, SURF, CHIRURGIA DZIECIĘCA, STEROWANIE KRZEPKIE, RÓWNIK TERMICZNY, KURANT, PRZEDROŚLE, WZORNIK, PANOWANIE, BIUROKRATA, PERIODYK, JAŁÓWKA, LAMPA WYŁADOWCZA, PATCHWORKOWIEC, UNIHOKEISTKA, HISTORYCYZM, UBOŻENIE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KOŃ HOLSZTYŃSKI, SCENKA, PARA MINIMALNA, STRUNOWCE, ROZCHÓD, MNIEJSZOŚĆ, SPOŻYCIE, NORMA PRAWNA, MUZYKA KLASYCZNA, INFLACJA OTWARTA, ETOLOGIA, FRUWANIE, KRZYWA ELIPTYCZNA, AKATALEKSA, MISIAK, ŻYWOŚĆ, DZIKI LOKATOR, DZIEWCZĘCOŚĆ, CHART, MANIKIURZYSTKA, PAREMIOGRAFIA, RELING, KASKADA, KNAGA, DZIADZIENIE, WILK PSZCZELI, WSPOMNIENIE, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, PRZEPRAWA, MORDOBICIE, SAPONINA, SZCZĘKA, SUPERNOWE, POLARYZATOR, FALA BALISTYCZNA, RIGAUDON, TOALETA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, LEGISLATYWA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ETNOLINGWISTYKA, STYL TOSKAŃSKI, CZAS PÓŁTRWANIA, ALEGORYCZNOŚĆ, KAROLINGOWIE, DELIMITACJA, WYRĄB, ERA AFITYCZNA, STENWANTA, WYŻYNY, NEGOCJACJA, NACIEK, NABIERACZ, SNOWIDZ, SYNONIMIKA, MERSYTEMA, GORE-TEX, PRZESUWALNOŚĆ, WKŁAD, AFERZYSTKA, TASIEMIEC, SCYT, CENZOR, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, BASEN MODELOWY, EUTANAZJA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, APEKS, PRZEKUPIEŃ, AMPUŁKA, PAS, GALIARDA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, GONDOLA, NIEKONSEKWENCJA, AGAR, STOPIEŃ, TURBINA RUROWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, SZWABIA, USZATEK, NAWÓZ SZTUCZNY, VOLLEY, KOTWICA ZAPASOWA, DORYFOROS, CUDZOŻYWNOŚĆ, KOT, CEROWNIA, CHMURA KONWEKCYJNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, KICZUA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, MONSTRUM, ATOMISTYKA, PIERWIASTKA, SERBISTYKA, CHOROBA CSILLAGA, DOLA, FUNKCJA SCHODKOWA, MAFIJNOŚĆ, KUSICIELKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PRZYNĘTA, PIÓRO, ADRESAT NARRACYJNY, SITAR, WIDZOWNIA, KROPLÓWKA, FILOLOGIA, BULDOG, PLIK, MENTALNOŚĆ, PISMO TECHNICZNE, RZEŹNIK, CASUS, ROLNIK, PRZEKŁADANIEC, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DOCHÓD WŁASNY, ŻABI SKOK, GWIAZDA, EKSPATRIANTKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CEREBROZYD, JĘZYK ETIOSEMICKI, BIBIMBAP, CYBERPANK, HYGROPSAMMON, STARY WYŻERACZ, KILOMETR ZEROWY, UBARWIENIE OCHRONNE, TEORIA DOMINA, NADWZROCZNOŚĆ, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, LIQUID, KLOCEK, CHOPINISTKA, ALBEE, CHODZĄCA POWAGA, CHOROBA ZARAŹLIWA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, SEPTET, PRZETWÓR, UDAR SŁONECZNY, KLASTER, ZACIESZ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, BŁĘDNIK KOSTNY, CHRZĄSTKA, GAŁĄŹ SKÓRNA, MÓL BOROWICZAK, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRZYBŁĘDA, JEDNOKLASÓWKA, DICKENS, KOŚCISTOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, OSAD, MASZYNA SAMOWZBUDNA, WEŁNA, PELYKOZAURY, SPŁATA BALONOWA, ANTROPOLOGIZM, SAPKA, NACIEK JASKINIOWY, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, FORMA PRZESTRZENNA, KRÓLIK, MIĘTA, POŻEGNANIE, TYFLOPEDAGOGIKA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, JEZIORO POLITROFICZNE, OSŁONKA NABYTA, AHISTORYCZNOŚĆ, PRZYPADEK, GRAWITON, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WYSPA KONTYNENTALNA, PIONEER, WIATRAK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BRYŁA SZTYWNA, AKLIMATYZACJA, DZWONY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, WYRĘBA, APOLLIŃSKOŚĆ, GAR, KOSZYKÓWKA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, LAMPA KARBIDOWA, DŻAGA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, LEWORĘKI, KOPUŁEK PROMIENISTY, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, ZASTAWKA, DOKSOLOGIA, BESTIA, PANCERNIK WŁOCHATY, WYTWÓRCZOŚĆ, EKLIPTYKA, FTYZJOLOG, PASO PERUANO, HETEROMORFIZM, SILNIK STRUMIENIOWY, SUBSTANCJA AKTYWNA, SPAW, IMPULSYWNOŚĆ, HISZPAŃSKI, CNOTA, GOTOWIEC, CHOROBA WODUNKOWA, ?GEOTECHNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDENASTKA całość, która składa się z jedenastu elementów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDENASTKA
całość, która składa się z jedenastu elementów (na 10 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z JEDENASTU ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast