CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACHUNEK KAPITAŁOWY to:

część bilansu obrotów kapitałowych, która obejmuje transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym przeznaczone na finansowanie środków trwałych, umorzenia długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.728

FLEBODIUM ZŁOCISTE, ZABORCA, DZIAŁKA ROBOCZA, OGONICE, CYRKÓWKA, SZWALNIA, DIAPAUZA LETNIA, PESZT, JĘZYK OGÓLNY, GINECEUM, STACJA OBSŁUGIWANA, NAUSZNIK, CIASTO PTYSIOWE, BAHAMY, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, CZAPLA MODRA, POBRATYMSTWO, TAPIR INDYJSKI, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, INŻYNIERIA TKANKOWA, MUSAKA, POLICJA POLITYCZNA, MYKOHETEROTROF, REKINEK PLAMISTY, SZKLISTKA, TIOTEPA, STADIONIK, GRAFIKA UŻYTKOWA, SUFIT, BECZKA BEZ DNA, METAL, PARODOS, BAZA DANYCH, KOLOR, DUPKA, WIERZYCIEL, HAFLINGER, HAGIOLOGIA, CYTOKINA, PUSTA STRUNA, SIODŁO, POLIGAMISTKA, AMALAKA, OBRZEŻE, WIERZCHNICA, EREB, KAMELEON LIŚCIOWATY, WIERZCHOŁEK, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, RYNEK PIERWOTNY, SIARA, OBROTÓWKA, CZĘŚĆ ZDANIA, NAPIĘCIE, DONOŚNIK, ROŚLINA OKOPOWA, WOMBAT, SZYCH, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KATECHIZM, TRENT, CZUB, PROSZEK DO PIECZENIA, PÓŁKAPONIERA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PSZCZOLINKI, SOLARIUM, WIEŚ, PIŻMOWÓŁ, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, KORMORANOWATE, DIAMAGNETYK, WTAJEMNICZONA, GAZOWNIK, BRODA, LOCH, KLUBOWICZKA, LICZBA AUTOMORFICZNA, SOŚNIK, POCHLEBNIK, CZARNY MAKAK CZUBATY, TRANSPOZON, BŁONICA SKÓRY, KĄPIEL, PIRAT, SSAK MORSKI, KRENAL, ANALIZA KANONICZNA, AETHERIA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, BETON, TROCINIARKOWATE, ZARZĄD, NITKA, TYKA, SPODNIE, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, KIRK, PRAWA MIEJSKIE, PŁYWANKA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, JAMRAJOWATE, NIETOPERZE, KOŚĆ KULSZOWA, LENIWKA, PRAWO BANKOWE, CHORIJAMB, DZIEWICA, OLINOWANIE, GŁADKOMÓZGOWIE, STROFA ALCEJSKA, UCZEŃ, UMOCNIENIE, PODLIZYWACZ, PASTWA, KULTURA WIELBARSKA, KOZA, ŚWIERK CZERWONY, OPONA, HUMOR, GRA CASUAL, MEWA CZARNOGŁOWA, GOLF, SYSTEM FINANSOWY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, TRYBUT, POHULANKA, PASTORAŁKA, MUR, STRZAŁ, ROŚLINA AKWARIOWA, JAZDA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, ROZSADNIK, MINOKSYDYL, SKŁAD KONSYGNACYJNY, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, SKRZYDEŁKO, PRZESYP, SZCZUR DRZEWNY, ANALIZA WARTOŚCI, PANSEKSUALIZM, ZAPLECZE SOCJALNE, GŁOWICA, BĄK ZWYCZAJNY, SKARPETKA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, CZARNA OWCA, OBŻARCIUCH, ZEBRA RÓWNIKOWA, ZRAZOWA, PUNKT APTECZNY, KĄPIEL LECZNICZA, WĘZEŁ, SOLANA, PŁOZ, CIEMNA ENERGIA, GARDEROBIANKA, GNEJS OCZKOWY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, FLIRCIARA, PENOLOGIA, TRYUMFATOR, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, JELCZ, GABINET, POLITYKA TRANSPORTOWA, SMOŁA WĘGLOWA, WYBIJACZ, SIEĆ, POSZKODOWANY, STRAŻ OGNIOWA, MATKA NATURA, POCISK BALISTYCZNY, STRÓŻKA, BUDA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, KAPLERZ, NERW, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, SOKOLSTWO, MORFOLOGIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, EPOKA LODOWCOWA, LABIRYNT, MODUŁ, BACHANTKA, CHORĄGIEW, POKRZYWDZONA, OGNIK SZKARŁATNY, PASEK, AMEBOCYT, SOFISTA, STARA MALUTKA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, OFIAKODON, KWARC MLECZNY, WIEWIÓRKA SZARA, GEM, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, LINORYT, WF, NASTĘP, ROZETKA, BOASZKOWATE, BUMER, SAMOLUBNY DNA, CHUDOPACHOŁEK, SONDA, KOMÓRKA ZWOJOWA, RZĘSOREK MNIEJSZY, DIU, TYBINKA, WILKES, ROSA MIODOWA, STAROSTA GRODOWY, OSTROGA, KOMORA FERMENTACYJNA, MOSTOWNICZY, DROŻDŻOWNIA, KORDYT, SMOCZA KREW, ZRZĘDA, BERBERYJSKI, UKŁAD ZAPŁONOWY, KOLAMINA, SHOW, EPIKA, SKRAJ, KOKONIZACJA, JAŁOWCÓWKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, RAMIĘ SPRAWIEDLIWOŚCI, NERECZNICA BORRERA, BUDŻET ZADANIOWY, WARMIŃSKI, ZWIEDZAJĄCA, PORTKI, OFIARA, DIAGNOZA, RÓŻA, GALISYJSKI, PIĘCIORNIK NISKI, SZUM NADMIAROWY, KULMINACJA, NAKRÓJ, RZEPKA KOLANOWA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, UZDA, APEREA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KORYFEUSZ, OSIEDLE, GĄGOŁ, WODA, SAMOCHWALCA, BEZKASTOWIEC, BRUKSELKA, GORYCZKA, GLADIUS, ROZBITEK, WSPÓŁCZYNNIK, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, SUSZ, TACHION, MANIERYSTA, MARYNARZ, DZIEWIĄTKA, PHISHER, KABINA, PERLICE, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, PODGŁÓWEK, RATOWNICTWO GÓRNICZE, ROBOTNICA, JASTRZĘBIE, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, BALONET, UROCZYSKO, ALFABET ŁACIŃSKI, OBLĘŻENIE, ODZIOM, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PÓŁSAMOGŁOSKA, MEDYCYNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, ŁUPEK HUMUSOWY, KASSAWA, MIEJSCOWA, BRIE, STYLIZATOR, WIERZCHOWINA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, ZAWIADOWCA, ?INWALIDA WOJENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACHUNEK KAPITAŁOWY część bilansu obrotów kapitałowych, która obejmuje transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym przeznaczone na finansowanie środków trwałych, umorzenia długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACHUNEK KAPITAŁOWY
część bilansu obrotów kapitałowych, która obejmuje transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym przeznaczone na finansowanie środków trwałych, umorzenia długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych (na 18 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZĘŚĆ BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRA OBEJMUJE TRANSFERY KAPITAŁOWE O CHARAKTERZE BEZZWROTNYM PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UMORZENIA DŁUGU ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH I NIEPRODUKOWANYCH. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast