RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNONIMICZNOŚĆ to:

relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo; może to też być cecha jednego wyrazu, gdy jest rozpatrywany w kontekście drugiego (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.248

BYSTRZACHA, MOŻDŻEŃ, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, SPOLEGLIWOŚĆ, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, WĘGORZOKSZTAŁTNE, ZABÓJCA, PROFESJONALNOŚĆ, METALIK, MATEMATYCZNY ANALFABETA, TRANSPARENTNOŚĆ, GNIAZDO, NIEZRĘCZNOŚĆ, PASKUDNOŚĆ, WODA-WODA, SZLAK METABOLICZNY, ZGREDEK, REMAT, PIRAT, UWERTURA, CHYBOTLIWOŚĆ, PROSIACZEK, ŚWIATŁO KOTWICZNE, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ASZARYZM, IMMERSJA, PRAKTYCZNOŚĆ, POSTNOŚĆ, ŚRODEK PRACY, NIEUSTANNOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, POLE BEZWIROWE, AFIRMACJA, SAMODZIERŻSTWO, CIĄGUTKA, PRAWO OBYWATELSKIE, RELACJA BINARNA, SKALAR, LOGIKA KIERUNKOWA, GRADUACJA, HAMULEC CIĘGNOWY, ZRZĘDA, ZŁOTOWŁOSA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, JUDASZ, EKRAN, KOMERCHA, FIKSACJA, POSTKOMUNA, ZWIEDZAJĄCA, OSTROGA PIĘTOWA, ORMIAŃSKI, BIURO, PAŁAC, MICKIEWICZ, CHOROBA ZASADOWA, OSIEMNASTKA, ŻONGLERKA, HODOWCA, PULSACJA, PODEJRZLIWOŚĆ, ARSENAŁ, ZNAKOMITOŚĆ, MONOMER, SUPERKLIENT, HAFT ATŁASKOWY, PILA, PODRÓŻ, MASOWOŚĆ, MACIERZYŃSKOŚĆ, ROZMEMŁANIE, ONOMASTYKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SZALEŃSTWO, SUSZKA, FAKTOR, JADOWITOŚĆ, ŻÓŁTAK, EMBLEMAT, DECYMA, LEWAREK, SKRAJNOŚĆ, NUMER DOSTĘPOWY, AKCJA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, NOCEK WĄSATEK, BEZAN ŻAGIEL, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, OKRUTNOŚĆ, HERMAFRODYTYZM, GAZ OBOJĘTNY, GRUPA TOPOLOGICZNA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, ZUPA PIWNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, BARIERA, KRÓTKA KOŁDRA, RELACJA TOTALNA, ANTARKTYKA, WYDRA, KONIEC, DURNOWATOŚĆ, CHUDOŚĆ, MANS, NIEZGRABIASZ, REGRESJA, BIAŁY ZNAK, GŁADYSZKA, DÉSINTÉRESSEMENT, PARKIETNIK, OLEJÓWKA, LICZBA OKTANOWA, GWINT STOŻKOWY, KOMISJA SKRUTACYJNA, AGENT CELNY, ŁATWOPALNOŚĆ, BIEDACZKA, KRAŃCOWOŚĆ, PRUSY, MAGOT, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, BEZPLANOWOŚĆ, BANKSTER, NASADA, WIEŻA ZEGAROWA, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, REGIONALISTA, KUJNOŚĆ, CIAŁO KOLANOWATE, ZAPIS, CELT, POSTĘPAK, WARSZTAT, OPERA, STRONNOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, USTAWA PRAGMATYCZNA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, PROCENTOWOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, GAŁĘZIAK ZBITY, HYDROFIL, NIEZAWODNOŚĆ, MICHA, NAJEŹDŹCA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, ASYMETRYCZNOŚĆ, SKLEROZA, ŻART, TUTORIAL, SUPERMAN, CHAMSTWO, EMISJA PIENIĄDZA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, GOSPODARNOŚĆ, KIOSKARZ, RAJZER, TORSJA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, PUBLICZKA, WYROŚLE, BRZEMIĘ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PRZESTRZEŃ, WYWÓD GENEALOGICZNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, NIEWZRUSZALNOŚĆ, MODELOWOŚĆ, STOPIEŃ, BRZESZCZOT, ORBIWIRUS, KONCERN, OSZCZĘDNOŚĆ, MINIMALIZM, TWIERDZENIE GÖDLA, DEMISEKSUALISTKA, NONAJRON, TRÓJCA ŚWIĘTA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, PASSA, ODLOT, IRLANDZKOŚĆ, KREMOGEN, DWUSETKA, NIESPODZIEWANOŚĆ, OWSIANKA, FRANCZYZA, PHISHER, INFLACJA JAWNA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, KOMBATANT, CHOROBA LOKOMOCYJNA, NASIADÓWKA, LEKARZ, FIGURACJA HARMONICZNA, EUPELYKOZAURY, OPERATOR, BEZBOLESNOŚĆ, RÓWNANIE CZASU, ALLEGROWICZKA, BLIŻSZOŚĆ, NASIĘŹRZAŁOWCE, TROISTOŚĆ, MAJKA, PUSTAK, ODCHYLENIE, MUSZLA, MOC WYTWÓRCZA, ZABORCZOŚĆ, CIEMNOGRÓD, STRESIK, RODZIMOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, ENERGICZNOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, SAMURA, PRZELĘKNIENIE, NEPOT, PUSZKARSTWO, ADWOKAT, TWARDOŚĆ, TEROFIT, HIPNOTYK, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, WANIENECZKA, PUSTY DŹWIĘK, TERPEN, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, ANGIOTENSYNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, AKCENTUACJA, KOBYŁA, SZARPANINA, POWAB, MANAGER, ENERGIA SPOCZYNKOWA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, MEKSYLETYNA, GAŁĄŹ SKÓRNA, KOZERA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, TAMARYNDA, TROPIK, IMITACJA, SZCZAWIOWA, ANALIZA FRAZOWA, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, CIĄGUTEK, NATRĘTNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, TŁUMACZ, ZEGAR PIASKOWY, SZARPAK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, KLOCEK, PSI GRZYB, ŁAGODNOŚĆ, LEWAR, CORBETT, PRZEKŁADKA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, BUMER, KULT PRZODKÓW, BUKSA, MAKROSKŁADNIK, DZIEWCZĘCOŚĆ, CYGANKA, MURZYN, NOWOBOGACKI, NIEGUSTOWNOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CIEKAWSKOŚĆ, WOLANT, ORGANISTKA, KALKA, PRZESŁANKA, MINERALIZATOR, OSADA, WYSYPKA, PELENG, POTAJEMNOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, SCENICZNOŚĆ, KALKA JĘZYKOWA, SMOK, ONTYCZNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, UBYTEK, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, RECYTATYW, NIECNOŚĆ, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, SINGIEL, ?RAK KALIFORNIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNONIMICZNOŚĆ relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo; może to też być cecha jednego wyrazu, gdy jest rozpatrywany w kontekście drugiego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNONIMICZNOŚĆ
relacja leksykalno-semantyczna, która może występować pomiędzy dwoma wyrazami, gdy znaczą one to samo; może to też być cecha jednego wyrazu, gdy jest rozpatrywany w kontekście drugiego (na 14 lit.).

Oprócz RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - RELACJA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNA, KTÓRA MOŻE WYSTĘPOWAĆ POMIĘDZY DWOMA WYRAZAMI, GDY ZNACZĄ ONE TO SAMO; MOŻE TO TEŻ BYĆ CECHA JEDNEGO WYRAZU, GDY JEST ROZPATRYWANY W KONTEKŚCIE DRUGIEGO. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast