CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMETRYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 14 lit.)NIESYMETRYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.157

DYSONANS, PRZEDMIOT, RETORYCZNOŚĆ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, OUTSIDER, CIEPŁO, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KOPRODUKCJA, OŚLICA BALAAMA, PRZYPŁYW, ZROZUMIAŁOŚĆ, WARIAT, PARTYJKA, EMANACJA, SERBSKOŚĆ, IZOMORFICZNOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, SOWIECKOŚĆ, BEZKASTOWIEC, SKAŻENIE, PĘTO, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, MATKA, ELITARYSTA, OWOC SZUPINKOWY, NÓŻ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TKANKA STAŁA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, WYCINEK, BAZIA, ALPAGA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SZCZĄTKI, CZTERDZIESTKA, RYNEK TERMINOWY, SPÓD, KATOLICKOŚĆ, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, STAGNACJA LODOWCA, APOGEUM, OBŁOŚĆ, PIEC OPOROWY, SZALONA GŁOWA, NIEAKTYWNOŚĆ, WYBIJACZ, JAKOŚĆ, TRAFUNEK, DEKORATYWNOŚĆ, OBROŃCZYNI, NADPOBUDLIWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, MAŁOPOLSKOŚĆ, KRWIOŻERCZOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, LEGENDA, MAKROCYTOZA, WYMIERNIK, SĘPNIK RÓŻOWOGŁOWY, BOROWIK WILCZY, WYLĘGARNIA, DĄŻENIE, WARIANT NORMY, KOMERCJALIZACJA, KWADRAT MAGICZNY, NIEZGRABA, BROŃ BIAŁA, CISOWCE, WOLITYWNOŚĆ, ADWOKAT, BAJECZNOŚĆ, SMAROWIDŁO, CHMURA NISKA, FIGA Z MAKIEM, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NIEKONKRETNOŚĆ, NIEWAŻKOŚĆ, NAPŁYW, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, STARANIE, CZASOCHŁONNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, SZTUKATERIA, RATA KAPITAŁOWA, STRZAŁ, FERRIMAGNETYK, BLOCZEK, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, MITYCZNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PARA, UNIWERSYTECKOŚĆ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, SZCZODROŚĆ, STARA PANNA, STRZAŁKA, FERETRON, FAŁSZYWOŚĆ, ZAPOTRZEBOWANIE, PROSTYTUTKA, TAJEMNICA POLISZYNELA, YAKALO, POKAZÓWKA, SATYRYCZNOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, ZASTAŁOŚĆ, OCENIACZ, SZMATA, OŚLIZŁOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, WIELKOŚĆ, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, MAGICZNOŚĆ, NIEDBAŁOŚĆ, ATRYBUCJA STABILNA, GUZ ŁAGODNY, PALEC, DUMA, WOLNE, BEZDOMNOŚĆ, CHUJOWIZNA, SIATKA, ARTYZM, HONORARIUM, PONAGLENIE, REPETYTYWNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, EROTOMAN TEORETYK, DZIESIĘCIOLECIE, NUWORYSZ, TRZECIE OKO, PROFIL, UMAJANIE, TYTUŁ PRAWNY, CALLZNA, SPLOT, KLEZMER, MARKIERANT, EFEKTYWNOŚĆ, NIERUCHLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ, METACENTRUM, LALKA, ANACHRONICZNOŚĆ, JEDWABNIK, KOMPLETNOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, WYRAZISTOŚĆ, PRÓBNIK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PREJUDYCJALNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, NADMIERNOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, RODZAJ, TAJEMNOŚĆ, WZIĘCIE POD WŁOS, FUNKTOR INTENSJONALNY, ZAPYCHACZ, NIETAKTOWNOŚĆ, WIELKOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, MASOWOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, LICENCJA, LEC, WALUTOWOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TENDENCYJNOŚĆ, KOROZJA CHEMICZNA, TEOLOGIA NEGATYWNA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, KOŁNIERZYK, FINISZ, DOROBKIEWICZ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, ZAWODNOŚĆ RYNKU, PLASTER, CIASTO, TEKTONIKA, CHCIWSTWO, SLOGAN, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, PODMIOT, DOBRO WOLNE, ŻYCIAN, GOŁYSZEK, SYMULACJONIZM, ROGATA DUSZA, GARBATY ANIOŁEK, BEZPLANOWOŚĆ, PRZYSWAJALNOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, CHCIWOŚĆ, GAZ DOSKONAŁY, BEZROLNY, WSPÓLNY ZASÓB, ŁATWOPALNOŚĆ, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, TUK, JUNIORKA STARSZA, GRECKOŚĆ, CZAS, MATOWOŚĆ, PERFIDIA, CHOMIK EUROPEJSKI, BARSZCZ BIAŁY, NAŚWIETLENIE, DYGITALIZACJA, DIAKON, BARWNOŚĆ, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, HIPOREFLEKSJA, GOMÓŁKA, PODPAŁ, POZŁOTKA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, TRAWERS, NAMOLNOŚĆ, KREMOWOŚĆ, WERYZM, NIEZAWODNOŚĆ, MUSZKIETER, SILNIK RELUKTANCYJNY, ARCHAICZNOŚĆ, KIMONO, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, PRZYWIDZENIE, NADGORLIWOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, DZIEDZINA, STOPNIOWALNOŚĆ, EKSTENDER, ZABYTKOWOŚĆ, LEGAWIEC, ŁAJDACKOŚĆ, KOMUNA, DYKTATOR, WILGOTNOŚĆ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, ROPNIAK, NIENOWOCZESNOŚĆ, MOC, SWAWOLA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, CHORÓBKA, SYMETRIA FIGURY, WSPÓŁRZĘDNA, WSTĘP, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, USYPISKO, ONTYCZNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, DINGS, RANEK, DOPING, CIĘŻKI TYŁEK, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, CZARNUCH, BEZIDEOWOŚĆ, ZDECYDOWANIE, ROZTERKA, ROPOMOCZ JAŁOWY, LOKUCJA, NIESTEROWNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, CWANIACTWO, MONOGAMICZNOŚĆ, CYKL GRANICZNY, WYMIAROWOŚĆ, KLASA, PRZYCISK, ZADOWOLENIE, KATEGORIA OPEN, SZYBOLET, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZECINACZKA, OPIEKACZ, ZERÓWKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ZDARZENIOWOŚĆ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, NIEZAUWAŻENIE, REFLEKSYWNOŚĆ, TENDENCYJNOŚĆ, WSPÓŁAUTORKA, KWADRAT MAGICZNY, MAŁODUSZNOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, ?ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.157 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMETRYCZNOŚĆ cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 14 lit.)
NIESYMETRYCZNOŚĆ cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMETRYCZNOŚĆ
cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 14 lit.).
NIESYMETRYCZNOŚĆ
cecha czegoś, czego elementy nie są identyczne po obu stronach osi symetrii (na 16 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CZEGO ELEMENTY NIE SĄ IDENTYCZNE PO OBU STRONACH OSI SYMETRII. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x