SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA to:

subiektywna intepretacja tekstu przez odbiorcę; doszukiwanie się odwołań i aluzji w tekstach kultury do innych tekstów, podczas gdy autor nie zdawał sobie z tego sprawy lub tego nie zamierzał (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.506

CICHE DNI, PORNOGRAFIA TWARDA, TELEWIZORNIA, PLAN ASTRALNY, REPERTUAR, ASESOR, WIDŁY, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, CIEMNOTA, KUPON, BĄK, AKCENT PRZECIĄGŁY, WĘZEŁ, JONOFOR, WYSYPKA, PRZEPAD, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PONAGLENIE, METRYKA, FOTOWOLTAIKA, GRYS, BRYŁOWATOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, SINIEC, DYLETANT, SLEGA, NIECZUŁOŚĆ, KRZTUSIEC, KARB, SŁONECZNIK, NIEUMARŁY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, LORIA, RĘKAWICA, PAŃSTWO, KOŚĆ KULSZOWA, CAR, NASZELNIK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, PODSKÓRNIA, ODPYLNIA, LIST OKÓLNY, MIGLANC, SEJSMOMETRIA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, RUG, MILOWY KROK, PODZIEMIE, AEROZOL BIOLOGICZNY, KARMAZYN, GROMBELARD, KLASA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, LISZAJ PŁASKI, OGNIWO CLARKA, STROP, DOBRO PRYWATNE, MILCZĄCA ZGODA, ENZYM RESTRYKCYJNY, ZNAK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KONDOR, ABRAZJA, PLASTYKA, SOLANKA, DESKRYPTOR, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, DROBNICOWIEC, NAZWA ZWYCZAJOWA, INICJATOR, SZABER, APARAT SUTTONA, URNA, KOMAT, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, GWIZD, ZADRAPANIE, SHAFTOWANIE SIĘ, PRÓBA OGNIA, ŻYŁA PROMIENIOWA, WYWÓZKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ŚWIĄTKI, PARAGONIK, KRYZA, GRA LOGICZNA, BOMBA KOBALTOWA, HALA TARGOWA, SROM, WNIEBOWZIĘTA, WPADKA, DWUSTRONNOŚĆ, METALOPROTEINA, STOPIEŃ, FIGA Z MAKIEM, GETTO ŁAWKOWE, GUZ ŁAGODNY, ALIT, MEDIA, AKSAMIT, APARAT ABSORPCYJNY, ELEWATOR ZBOŻOWY, STRÓJ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, WRAK, FILAMENT, GŁOS ELEKTORSKI, SZPACHLARZ, SZUWAR TATARAKOWY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, STROIK, ASFALT, ORZECHÓWKA, PIKANIE, CIENNIK, COKÓŁ, ODSYP, WERS, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ALFABET FIKCYJNY, FORSOWANIE, BALECIK, SOWIECKOŚĆ, ZNAK PISARSKI, TROLL, DZIADOWINA, ŁAGIEW, GOL, NIEŻYWOTNOŚĆ, KONTENER, SOKI, JEDENASTY, ROZŁUPKA, SZATA SPOCZYNKOWA, CYKL JAJNIKOWY, POCZUCIE, MISIOLUB, PRZEDSIĘBIORSTWO, ATRAPA, ZARODEK, ZAPAS, KWAS, WZÓR, WIEK DOJRZAŁY, WAPIENNIK, HONORARIUM, KOLONIA, STREFA RYFTU, LOGOPEDA, KOCHANEK MUZ, OBSZAR WIEJSKI, GEREZA BIAŁOBRODA, KOZŁOWANIE, WIAROŁOMSTWO, PRZENOSKA, CZASOMIERZ, WIECZNY ŚNIEG, ZNAJDEK, APASZKA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, KRYMINAŁ, DWÓJNIK, CEDET, PRZAŚNOŚĆ, ORBITA, WYRZUTNIA, SERBSKOŚĆ, PIGULARZ, PIECZONKA, STACJA, PRZEKĄSKA, DZIENNIK OKRĘTOWY, CHOROBA BRUGADÓW, ROZSZCZEP WARGI, PRĄD FARADYCZNY, PEDAŁÓWKA, BŁONA DOPOCHWOWA, NOWOŚĆ, ALIAS INTERNETOWY, TRZYMADŁO, LODOWIEC SZELFOWY, STAN, TRÓJNÓG, NEANDERTAL, KAJMAKAM, BRAMKA HONOROWA, KRZYŻYK, ŁAWA, CEKOTROFIA, GRUCHOT, KRYSTALOCHEMIA, NAUTOFON, DUSZA, ZARZUCAJKA, PLECHA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OPOZYCJA, OBUCH, DYSONANS, PODCHLEBSTWO, RENOMA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, WZORNIK, OSTOJA, RATY, TOPNIK, KOPARKA KROCZĄCA, DOPING, MARSYLIOWATE, PROWENTOWY, KARBONATYT, SZPRYCA, METAFIZYKA KLASYCZNA, POPYT, ZAKRZTUSZENIE, PULPA, WYGIBAS, WIELOŚCIAN FOREMNY, PRZESIEDZENIE, WYRZEKANIE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, SZMALCÓWKA, KORELACJA ELEKTRONOWA, SEN, ŁĄKOTKA, SWOJAK, KOTEW, PANOPTIKON, RÓW MELIORACYJNY, PODLIZUCH, DZIEŁO POŚREDNIE, MAKINTOSZ, EFEKT LOTOSU, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ADOPCJA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KULBAKA, STULEJARZ, AREOGRAFIA, NAJEŹDŹCA, CANZONETTA, OPAD, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, VOTUM, KOBIECISKO, ZGRZEWKA, SZANIEC, GAŁKI, OCEL, CHOROBA ZARAŹLIWA, MŁÓDKA, KWIATUSZEK, GUZIK, GEKON PASKOWANY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, NASZYWKA, SUROWICA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, CZŁONEK, NIEDOROZWÓJ, BULIONER, DROGI ODDECHOWE, SKUNKS, ZAWIKŁANIE, GRANDA, ASYSTENTKA, KASZTANEK, KUBRAK, DRĄŻEK POGO, METAMERIA, BARANECZEK, KIMBANGIZM, BELODON, KALEKA, KOLANO, LEJTNANT, WAGON BREKOWY, ROGAINING, DOBRO PUBLICZNE, ANAGLIF, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, CZOP, HAMSUN, BEZSENS, PRAWO FIZYKI, TORFOWISKO WYSOKIE, ŁUPEK PARAFINOWY, GUMKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, GRZYB SKALNY, CUDACTWO, ANONS, DOK, ŁUK BLOCZKOWY, KROKIET, BŁYSKOTKA, ŻNIWA, POWŁOCZKA, ZŁÓBCOKI, ?EONIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.506 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA subiektywna intepretacja tekstu przez odbiorcę; doszukiwanie się odwołań i aluzji w tekstach kultury do innych tekstów, podczas gdy autor nie zdawał sobie z tego sprawy lub tego nie zamierzał (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA
subiektywna intepretacja tekstu przez odbiorcę; doszukiwanie się odwołań i aluzji w tekstach kultury do innych tekstów, podczas gdy autor nie zdawał sobie z tego sprawy lub tego nie zamierzał (na 24 lit.).

Oprócz SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - SUBIEKTYWNA INTEPRETACJA TEKSTU PRZEZ ODBIORCĘ; DOSZUKIWANIE SIĘ ODWOŁAŃ I ALUZJI W TEKSTACH KULTURY DO INNYCH TEKSTÓW, PODCZAS GDY AUTOR NIE ZDAWAŁ SOBIE Z TEGO SPRAWY LUB TEGO NIE ZAMIERZAŁ. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast