LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJBIK to:

luźny żakiet lub kaftan; dawniej obcisły stanik kobiecy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJBIK

LEJBIK to:

luźny żakiet, kaftan, górna część stroju zarówno męskiego jak i kobiecego (na 6 lit.)LEJBIK to:

w dawnym wojsku górna część munduru (bluza), na który zakładano spencerek (na 6 lit.)LEJBIK to:

górna część munduru w dawnym wojsku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.568

LICZBA BRINELLA, PUNKT, FRONTYSPIS, SPOILER, TORPEDA, POMPA INFUZYJNA, PASEK, KOT, SZESNASTY, MIEJSCE KULTU, OBLICÓWKA, ZBAWCZYNI, KOKORYCZKA, MŁODZI, ODSYŁACZ, HETEROMORFIZM, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, STATEK POWIETRZNY, KOMISJA REWIZYJNA, GAL, PRZEPAŚĆ, ANARCHIA, ANTRYKOT, CUDZOZIEMSKOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, PANIKA BANKOWA, CZYREŃ, SZTUKA KINETYCZNA, OCHRONA, DOKUMENT PAPIESKI, KIŚCIEŃ, RÓWNINA SANDROWA, CIOTCZYSKO, POJAZD ZABYTKOWY, UKRAIŃSKOŚĆ, CIĄŻA JAJOWODOWA, CZAPKA FRYGIJSKA, DRAMATYCZNOŚĆ, MIKROMACIERZ DNA, KOTEWKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KONDENSACJA, GĘŚ, ROBOTA GÓRNICZA, MIERZENIE, KONTROLA, BACIK, POCISK ODŁAMKOWY, NÓŻ, PAPILOTKA, GAŁĘZATKA, CZEP, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, LÓD MARTWY, ZAĆMIENIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, KRATY, STATEK, OWADZIARKI, SAMOOBRONA, SIEDEMDZIESIĄTKA, DANIE ARBUZA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, NAWA, KAJUTA, BĄK, EDYKUŁ, KOSZULKA, SROGOŚĆ, SSAK, PRZEKAŹNIK, MIASTO, LIBERIA, GAŁĘZIAK, GAD, NAPPA, RUSEK, MAKRO, SUMA KONTROLNA, WYBITNOŚĆ, FALA WODNA, RAKI, TRZYMAK, TELESKOP, NIEOSTROŚĆ, EMBRIOGENEZA, BATUTA, STYMULACJA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, GRANDA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OSTANIEC DEFLACYJNY, LAKIER, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, NOWOROCZNIK, MANEWR PRINGLE’A, KORPUS NAWOWY, CZEREMCHA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PRZEWŁOKA, ZWOLNIENIE, FRUSTRACJA, PODATEK, BUZA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, FORMANT, LENA, PROPAGANDÓWKA, DILER, FRANCZYZA, MIERZEJA, DIAKONIA, ARAMEIZM, DŁUGI WEEKEND, LAMPA ELEKTRONOWA, KANONIERKA, DYSPENSER, NAWÓJ, TRÓJZĄB, WŚCIBSKOŚĆ, DETAL, KUMOTERSTWO, ZGINIĘCIE, ITALIAŃSKI, MINERAŁ, MECENAT ARTYSTYCZNY, URCEUS, DRÓŻKA, AMPUŁKA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, HIPNOTERAPIA, WANIENKA, EKSPRES, POMYLENIEC, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KONIUNKCJA, ATAK RAKIETOWY, KWADRAT, PAŃSZCZYŹNIAK, JEZIORO WYTOPISKOWE, MONOGAMIA, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, BADACZ POLARNY, ICHTIOFAUNA, HUMMUS, TYTULIK, PŁÓD, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SUBLIMATOR, TELEGRAM, ADALINA, SÓL ORGANICZNA, PIEPRZ, MACZUGA, CZTEROKROTNOŚĆ, ANKIETA PERSONALNA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, LAGUNA, DEFLEKTOR, ODPRAWA CZASOWA, SYGNAŁ, BISEKSUALISTA, BRODAWKA STÓP, RUGI, BUŁA, SONG, WAMPIREK, AKSAMITKA, WYANDOT, WRZÓD TRAWIENNY, KANCONA, POLIMORFIZM, GRAFIKA, CENA ADMINISTRACYJNA, BIAŁE NOCE, RACJA, REGISTER, STRZYKAWKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, DYWIZJA, BLUZG, METAFRAZA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, KLATKA SCHODOWA, KUFF, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, TEOGONIA, MARUDER, KARAFECZKA, KAMIENNIK, SAGA, KAPTUR, SEANS, ZAĆMIENIE, PŁETWA STEROWA, NAZWA PATRONIMICZNA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, AKT, SYPIALKA, BULIONÓWKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, WYŚWIETLARNIA, AMBASADOR, RZUTKA, FAJKA, KONURBACJA, SPECJAŁ, ALFABET PUNKTOWY, FINAŁ, KLON, BYK, TORII, GARDEROBA, NEURON CZUCIOWY, STYPENDIUM, PARA 0, TAŚMOWY, WYBUCHOWOŚĆ, UWE, ECCHI, TSUNAMI, CIAŁO, MODEL, POWTÓRZENIE, ANEMOSTAT, ZATRZYMANIE, PATRON, TRZYDZIESTKA, RPG, ADRES FIZYCZNY, HIPODROM, SYGNATURKA, BAJCA, PRYMITYW, KLASZTOR, MEDALION, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, KONFESJA, PREFORMACJA, ARABSKI, OKREŚLNIK, LEUKOTOMIA, PARTIA, PRYMUS, BACYTRACYNA, ANTAŁEK, CZERWONOSKÓRY, LODÓWKA, POR, RÓSZCZKA, KLAPAK, HOMOGENIZACJA, WŁASNOŚĆ, NALEŚNIK, PŁYTA KONTYNENTALNA, KLERK, SPRZĘCIOR, STACJA, INTERWENCJA, CIPECZKA, CHOROBA GENETYCZNA, BEDŁKA, SMOCZEK, OPERA, HEBRA, TRÓJKĄT, GŁUPTAS, KOGA, STATYWIK, SASZETKA, PARAPET, ROSOŁEK, DIRCIK, RERECORDING, CZAS, MOC WYTWÓRCZA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, MANEŻ, CARL, FILET, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ŻYDEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ROGALIK, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, FOTORECEPTOR, PREFEKT, INTERWENCJA PROCESOWA, ZNAJOMY, MARŻA HANDLOWA, TABLICA, PRÓBA JĄDROWA, NIECHLUBNOŚĆ, MATAMATA, BASENIK, DYSCYPLINA NAUKOWA, KOTWICA, ?PALCÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.568 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJBIK luźny żakiet lub kaftan; dawniej obcisły stanik kobiecy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJBIK
luźny żakiet lub kaftan; dawniej obcisły stanik kobiecy (na 6 lit.).

Oprócz LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - LUŹNY ŻAKIET LUB KAFTAN; DAWNIEJ OBCISŁY STANIK KOBIECY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast