METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METODA FEULGENA to:

metoda oparta na kwasowej hydrolizie DNA, pozwalająca na selektywne barwienie DNA lub materiału chromosomowego na czerwono (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.917

PRYMUS, BOKÓWKA, BIRET, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, WIZYTA DOMOWA, SANDALIN, KOMIN, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KAZALNICA, OSKÓREK, NICI, JARZĘBINÓWKA, LOKAL SOCJALNY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, BIOKOMINEK, AHA, PERKAL, AFERA, SEZON, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, CEMBROWANIE, JEGO WYSOKOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, WITRYNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, DEZETA, GAŁKI, BYK, TYNK, DZIAŁANIE, PRZECZULICA SKÓRNA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ROŚLINA TRANSGENICZNA, INTERPOLACJA WIELOMIANOWA, KORDIAŁ, RÓW PRZECIWPANCERNY, PODSTAWA, VIRGA, CLERK, ŻAKARD, URZĄD CENTRALNY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, LEKKA ATLETYKA, BAK, TOALETA, KLERK, ANATOL, DENDRYT, PRZEDSTAWIENIE, MOZART, POMOC STYPENDIALNA, KUM, WYCHODŹTWO, PODZIEMIE, KABRIOLECIK, KRYZA, REJESTR, MAŹNICA, DEWALUACJA, KOPROFIL, WCHŁANIANIE ZWROTNE, FANTAZJA, SZCZYT, GRA, ADHD, JEDNOSTKA NAUKOWA, PRZYŚPIEW, DIALIZA, TURMA, FORT, WIDŁY, KONTUR, INWAZJA, AMBASADOR, ABOLICJA, ZMORA, PIERÓG KARELSKI, SKAJLAJT, UNIA REALNA, AKADEMIK, TRAGIZM, CZTERDZIESTKA, SEKULARYZACJA, GICZ, GARBNIK, EGRETA, WIOŚLAK, MAJĄTEK, MUŁ, POR, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ROSOŁEK, SZLAUCH, ARABESKA, ZAKOŃCZENIE, OŚMIOKROTNOŚĆ, ZRZESZENIE, TYTULATURA, ŚWIATŁO, KRĘG, KARZEŁEK, RADAR GEOLOGICZNY, AGAMA PERSKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, CÓRKA ŚMIECIARZA, ŚREDNIA KWADRATOWA, BIFURKACJA, WÓZEK SZPITALNY, ELKI, WINA NIEUMYŚLNA, NOSICIEL, PRZEDMORZE, ŻURAWIK, JĘZYK, LOFIKS, BROKAT, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ODPRZĘG, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KURAWONGA ZMIENNA, SKALA, USZKO, GÓRALSKI, KRATKA KSIĘCIA WALII, ZMYWACZ, PROPAGANDA, SZPULA, CYPRZYN, PROJEKT TECHNICZNY, ARMIA, LEKTORIUM, BAWOLE OKO, ADWEKCJA, MAŁŻEŃSTWO, TRANSFORMATORNIA, BLOCZNOŚĆ, AKOMODACJA, SPEKTAKL, MORENA DENNA, WĘGLIK, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BAJADERA, MARAZM, WĘGLIK SPIEKANY, KRYSZTAŁ, LILA, BURZA PIASKOWA, HACJENDA, KYNOTERAPIA, PUŁAP, TEOGONIA, KĘPA, KANAPKA, OSTOJA, WYDERKA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, AMPUŁKA, SER, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SKŁAD PODATKOWY, BEFSZTYK, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KŁOPOTANIE SIĘ, FILIGRAN, PODCENTRALA, SCENARIUSZ, EKOLOGISTYKA, SZYNA, PODATEK GRUNTOWY, KAMIENNIK, ANAGLIF, WYPALANKA, OKRĘT TRANSPORTOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRZESŁONA, SŁUCH ABSOLUTNY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, LIST KREDYTOWY, PODWIĘŹ, GRZECHOTKA, POLE, BASEN, ŁUK, KANU, WARIACJA, PRZEGUBOWIEC, SER, KIERUNEK, JASKÓŁKA, PRZEWRÓT, PRZECHYŁKA, KISZKA PASZTETOWA, SUBSTANCJA OBCA, CHRANCUSKI, IZBA, HAMULEC, PAUPER, HAFT, CIAPKAPUSTA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SZPILKA, OKRES PÓŁTRWANIA, METODA AGLOMERACYJNA, ZGŁĘBNIK, GRANAT, HUBA, KONSOLETA, REŻIM, DŻAGA, PRZESTRZEŃ, STRZELNICA SPORTOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KANTONISTA, DZIELNICA, PODOBIZNA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, BIBLIOTEKA GENOWA, LODOWIEC ALPEJSKI, LINIA PRZEMIANY, NEPER, RAJKA, TYKA, NIEZBIEŻNOŚĆ, TRANSFERAZA, KRATOWNICA, GNÓJ, KĄPIEL OŁOWIANA, KOŁTRYNA, KOLOKWIUM, EPISTOŁA, POCHODNA FORMALNA, KOKONIZACJA, SZELF, TRANSKRYPCJA, SZADŹ, SAMOWOLA, ASFODEL, RACZYNA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, LOJALISTA, OPONA, GAJNIK LŚNIĄCY, DZWONNICA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ŻARNIK, TOR, FUTRYNA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CIĘŻKA ARTYLERIA, PŁÓD, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, NOS, BIAŁE MIĘSO, KORTYNA, SCHABOWY, FRANCZYZA, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, POMOC DROGOWA, EMISJA POLOWA, ŻUŻEL, SZYBKOŚĆ, ULGA REMONTOWA, MUZYK, ALIDADA, PARÓWKA, TONAŻ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BANDAŻ, KREW, SIEW, MARSZ, PRZYNALEŻNOŚĆ, RAJDER, RĘCZNOŚĆ, PODWÓJNOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, AŻUR, TAMBURMAJOR, URLOP WYCHOWAWCZY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, TETRAMER, BABKA, START-UP, DEMOT, GÓRA LODOWA, GEMISTA, MISZCZU, WARTOŚĆ NOMINALNA, SIAD, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PATROLOWIEC, IZBA, MATURZYSTA, ?BŁONA LOTNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METODA FEULGENA metoda oparta na kwasowej hydrolizie DNA, pozwalająca na selektywne barwienie DNA lub materiału chromosomowego na czerwono (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METODA FEULGENA
metoda oparta na kwasowej hydrolizie DNA, pozwalająca na selektywne barwienie DNA lub materiału chromosomowego na czerwono (na 14 lit.).

Oprócz METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - METODA OPARTA NA KWASOWEJ HYDROLIZIE DNA, POZWALAJĄCA NA SELEKTYWNE BARWIENIE DNA LUB MATERIAŁU CHROMOSOMOWEGO NA CZERWONO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x