TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNONIM TAKSONOMICZNY to:

termin stosowany do opisu tego samego taksonu, co inny, równoważny termin, w sytaucji, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.787

LAWATARZ, DEFLEKTOR, PION, MASKA, WCINKA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ZBROJENIE, JEZIORO WYTOPISKOWE, SATYRA, MOBILE, TRACKBALL, CHOROBA BRUGADÓW, FORYŚ, DOWÓD, CZŁON PODRZĘDNY, BAZYLISZEK, JASTRYCH, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PROSIAK, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PŁATEK, IZOLACJA, PRZEJEMCA, LEWOSKRZYDŁOWY, MBIRA, BAT, KASZA KUKURYDZIANA, ALBATROS, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WAGON TAROWY, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, HIPOTEZA SUSLINA, STATYKA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ZORZA, LUWERS, PRZEZIERNIK, DIALOGIZM, TEMAT, ALIT, WSPANIAŁOŚĆ, ANEMOSTAT, FAETON, MONTAŻ, UMOWA BARTEROWA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, TARPAN, PĘK, UPADEK, ANIOŁECZEK, NADZORCA SĄDOWY, KARIN, WUEF, BEZGŁOWOŚĆ, LUSITANO, VIOLA BASTARDA, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, KRA LODOWCOWA, KONFISKATA, DERYWAT, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KOPROFAGIA, AHA, PŁYCINA, MELUZYNA, GUMBAD, SAMOTNA MATKA, CZARODZIEJSTWO, FAUL, RATYSZCZE, REEDUKACJA, KAJMAKAM, IGLASTE, PALMA, SIEDLISKO, OSKARŻENIE, ZIELSKO, RESPIRATOR, ODMIANA UPRAWNA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, CYFOMANDRA, POLEWKA, TEMBLAK, PRZEZIERNIK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, HEMATOFAGIA, KASZUBSKI, CUDZOŁOŻNICA, ROLETKA, KWARTET, JAN, DIAFANOSKOPIA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, PIERÓG, OSIEDLINY, ZSZYWARKA, SYMPATYKOMIMETYK, SPLENDID ISOLATION, IZOLATKA, MARIMBA, KOŁACZYK, DYREKCJA, PRZEWOŹNIK, MAKART, LEKTYNA, WYBIJAK, RULETKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, TWARÓG, NAZWA PATRONIMICZNA, ZŁA WIARA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, WYKŁAD, BIAŁORUSKI, LANGUSTA POSPOLITA, CZWARTY, ZAKŁAD HANDICAP, KWIATUSZEK, PRZEDSTAWIENIE, BEZPIECZNIK, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, KINDŻAŁ, STRZELECTWO SPORTOWE, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, WIZYTÓWKA, KOŚCIÓŁ FARNY, ŁACINA, NIHILIZM, PISEMKO, ŁOŻE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, RUBLÓWKA, KLIMAKS, GAZ NOŚNY, WESTFALKA, KONSTABL, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ZBIORNIK, PROTEKTORAT, ODTWÓRCA, OBRĘCZ, SKRZYDLATE SŁOWO, ZAMKNIĘCIE CELNE, MOTET, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BAGAZJA, OLEJ, ZIARNO, CZÓŁNO, SODÓWKA, POPYT ELASTYCZNY, KUR, PRASA, PLACEK, MORENA, SEZAM, SPRZĄGLE, HRABINI, MORAWY, BIAŁA DIETA, ZAŁOŻENIE, UDERZENIE, TOPENANT, ZGĘSTEK, MUSZLA KLOZETOWA, CZEREMCHA, ETERYCZNOŚĆ, ŁEBEK, LEK, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, ODCISK PALCA, MOŁOTOW, BURT, BANIA, WRZUTA, OBIEG, BROŻEK, FUGA, TARAN, GRA W BUTELKĘ, MELON, ŁONO, TERMIN ZAWITY, PUNKT WITALNY, KONTROLA INSTANCYJNA, BOLSZEWIZM, WILKOM, STRONA TYTUŁOWA, GRANAT, PROTEZA, OSĘKA, CZECZOTA, PATROLOWIEC, PARAROTACYZM, TERMOBAROMETR, DZIAŁANIE, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KORONA, SOCJALIZM NAUKOWY, CEMBROWANIE, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, WIĄZADŁO, LODY, FRYZ, NIEPOSPOLITOŚĆ, MASKARON, HALOFIT, ŻYZNOŚĆ, DASZEK, WODNIAK, NIMFA, SZCZYT, TERAKOTA, CHITON, KURZAWKA, CZERWIENIDŁO, DROGI RODNE, MIŁOŚĆ, ATREZJA POCHWY, NAZWA KODOWA, PUNKT GASTRONOMICZNY, SERNIK WIEDEŃSKI, ZAPORA OGNIOWA, MASKULINIZM, PAMPA, DOLNOSAKSOŃSKI, DENDRODOA, KRYTERIUM STEROWANIA, PASTWA, ZENDRA, SZNUR, BALKON, OGNIOMISTRZ, KRZYWA ALGEBRAICZNA, ANASTOMOZA, HALA MASZYN, DZIELNICA, KONFORMER, OKRĄGŁOŚĆ, PLANETOIDA, FUNKCJA GREENA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SYLWETA, KAMIENNE SŁOŃCE, ROZGRZEWACZ, STARUNEK, BLOCZNOŚĆ, FORMA, ŁACINA NOWOŻYTNA, PODCENTRALA, OZIMINA, AKOMPANIAMENT, KOŁTRYNA, NAZWA ZWYCZAJOWA, WYNIK, AGNOZJA TWARZY, SZMER, CONCEPT ART, AKSAMIT, FAŁ, GLORIA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WARTOŚĆ, WEŁNIAK, SKANIA, WELWET, JEZIORO OSUWISKOWE, NADZÓR JUDYKACYJNY, TATAR, ZASADA, RÓJKA, BŁONA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ZWAŁY, DIWA, EGZEKUTYWA, PRÓCHNO, TREPANACJA, MADZIARKA, JĘZYK, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, HETMAN, KLUBOWIEC, KONFESJA, METODA DELFICKA, OPUKIWANIE, KOMBATANCKOŚĆ, OSĘK, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, NOWENNA, JARZĘBINA, KOŁTRYNA, BLOKHAUZ, KOSMONAUTA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, FILAR PRZYPOROWY, DYSK KOMPAKTOWY, KONSYSTORZ, ?DZIEŁO ROGOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNONIM TAKSONOMICZNY termin stosowany do opisu tego samego taksonu, co inny, równoważny termin, w sytaucji, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNONIM TAKSONOMICZNY
termin stosowany do opisu tego samego taksonu, co inny, równoważny termin, w sytaucji, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone (na 20 lit.).

Oprócz TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TERMIN STOSOWANY DO OPISU TEGO SAMEGO TAKSONU, CO INNY, RÓWNOWAŻNY TERMIN, W SYTAUCJI, GDY W WYNIKU ROZWOJU WIEDZY, PEWNE TAKSONY SĄ DZIELONE, ŁĄCZONE LUB PRZENOSZONE. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast