NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYPTYCH to:

nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.)DYPTYK to:

nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYPTYCH

DYPTYCH to:

nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.)DYPTYCH to:

niewielki ołtarzyk przenośny wykonany najczęściej z kości słoniowej, zamykany jak książka, dekorowany w środku scenami z Pisma Świętego, w gotyku ozdabiany dodatkowo małymi rzeżbionymi pinaklami czy szczytami (np. maswerkowymi) (na 7 lit.)DYPTYCH to:

używana w starożytności tabliczka do pisania, złożona z dwóch kwadratowych lub prostokątnych płytek połączonych zawiasami, dzięki którym dyptyk można było zamknąć jak współczesny zeszyt (na 7 lit.)DYPTYCH to:

dzieło sztuki złożone z dwóch części, które mogą być ze sobą połączone w sposób ruchomy (wtedy da się złożyć dyptyk jak książkę) lub na stałe i które wiążą się ze sobą kompozycyjnie i treściowo, dekorowane reliefem, płaskorzeźbą lub przedstawieniem malarskim (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.561

OBRAZA BOSKA, POCIĄG EKSPRESOWY, MENISK, KINEZJOLOGIA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, TEREN ZIELONY, BUTWA, UJŚCIE GARDŁOWE, LODY, CHRABĄSZCZ, HEAVY METAL, BASENIK, PARALELIZM, HERB, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PAPUGA, ACHAJA, MAKAKOKSZTAŁTNE, WRZÓD TRAWIENNY, SZAMPAN, MRÓWKA SMĘTNICA, KRAWIECZYZNA, KLAWIATURA, SOPRANISTA, EMBRIOGENEZA, PRZEPLOTNIA, GODZINA PRAWDY, ACETYLENEK MIEDZI, BERA, GASTRONOMIK, ANALFABETKA, CIEMNOBLASZEK, PLATFUS, RÓŻA SKALNA, CUDZOŁOŻNICA, PAJACYK, DWUNASTY, POWTÓRZENIE, DZIECIĘCOŚĆ, ŻABA ŚMIESZKA, GOSZYZM, BALDACHIM, DIETA CUD, FILAKTERIA, AMPUŁKA, BEZPARDONOWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, GAWĘDA SARMACKA, SKRZYNIA, PRĄTNIKOWE, BERBEĆ, MORA, SZCZOTKA, SARONG, KONIECZNOŚĆ, KOMUNIA, ZAGWOZDKA, KANONIK, TAJNE NAUCZANIE, PREIMPLANTACJA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, MĄDRA GŁOWA, ŻABIA LASKA, ROZMODLENIE, SASZETKA, PORZĄDEK PRAWNY, LYCRA, BIBLIOTEKA, STAN, KAPLICA PRZYCMENTARNA, MOZAIKA, STAN NADZWYCZAJNY, FILEMON BLADY, ARTYSTA, OFIARA ŚMIERTELNA, MROZEK, NEKTARNIK, IMMUNOPATOLOGIA, DERBY, KASZUBSKI, WIBRACJA LABILNA, NOWA KLASYCZNA, TARTAN, CHLEB, ASTROLOG, BIOGERONTOLOGIA, CYGAN, TRZYMAK, DYKTATORSTWO, RZECZOWNIK, GANGSTERSTWO, SUBTELNOŚĆ, NOKAUT TECHNICZNY, PASSA, OKSACYLINA, ODCZYN, EPICYKL, PROGRAM, TANATOLOGIA, PAMPA, RAFA, FRYZ, GILOSZ, OKRĘT SZPITALNY, ORGANIZATOR JĄDERKA, ŻUBR KARPACKI, KASA, KRAJKA, CYGANOLOGIA, CELIBAT, ORBITAL, INEDITA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, GADACZ, NOCEK ORZĘSIONY, SPÓDNICZYNA, STADIUM ANALNE, STAWONOGI, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, GLIF, PALLIUM, ŚCIANA, POKRYWA, ARTEFAKT, RYNEK WTÓRNY, OREGANO, REKOLEKCJE, BOZIA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, BIZNES WOMAN, DZIERŻAWCZOŚĆ, TEKST REZULTATYWNY, ODPRYSK, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, SIAD, PUDEŁKO, BANAT, MAKARON, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KATANA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KOPISTA, ZBROJENIE, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, NAPĘD HYBRYDOWY, BUDDA, TEATR LALEK, AUTOHEMOTERAPIA, TRANSWESTYTKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, NAPŁYW, BIAŁKA WIERZBÓWKA, METEOR, ANALIZA LOGICZNA, SKLEPIENIE PALMOWE, RUMIEŃ LOMBARDZKI, NADZORCA SĄDOWY, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SAFARI, SPRZEDAWCZYK, AKCELERATOR LINIOWY, KRATOWNICA, POLIGLOTA, POŻYTECZNY IDIOTA, SZKARADZTWO, ESSEŃCZYCY, KUWETKA, TABLICA MENDELEJEWA, FLAUSZ, PELENG, BUŁAN, TWÓR, PIĘCIOGROSZÓWKA, TRENAŻER, OBDZIERACZ, WZÓR CHEMICZNY, ŚWIECA, PODOKARP, IZOTROPOWOŚĆ, ZAWIKŁANIE, TUTORIAL, INFILTRACJA, TIAZYD, BASILEUS, ŁONO ABRAHAMA, ECCHI, WYTWÓRCA, GRUNTÓWKA, CHAŁTURA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, MROZIWO, ANTYUTLENIACZ, ADWENTYSTA, WYPRAWA, EKSPLOATATOR, DYRYGENTURA, PUSTAK, TRASA ŚREDNICOWA, STUDIUM, BANDANKA, REKLAMÓWKA, ANALIZA WARIANCJI, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, KAJMAK, SATANISTA, AKTYWNOŚĆ, CHASER, BRUDNICA MNISZKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ŚWIATŁO CHEMICZNE, CHIRURGIA OGÓLNA, BIEDRONKA, WIKARY, KUTYKULA, WYJĄTEK, IGLICZNIA, KUPEREK, PRZEBARWIENIE, SŁÓWKO, PEPIK, TEMAT, POMURNIK, SMOCZEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZEPIĘCIE, ZAMSZ, KREOLKA, BLOK, RYGIEL, RÓJ, OSŁONKA, RESPIRATOR, KOPALINA STAŁA, ZAKĄSKA, ZASIĘG, ASPIRATA, TELESKOP, ZAJAD, CYKL CARNOTA, BŁĄD, GRUPA ARYLOWA, CZARNINA, ŻEBRO, NIEZAWISŁOŚĆ, SER PARMEŃSKI, ŻELE, BOURBON, ILOCZYN BLASCHKEGO, ZESPÓŁ TUMARKINA, OSTATNIE PODRYGI, WŚCIEKŁY PIES, KARABIN PLAZMOWY, ASFALT, PARTER, ZIELONA GRANICA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CERATOFYLLID, ŚLĄSKOŚĆ, SORBET, RÓŻANKA, ANDROPAUZA, SOLO, HUBA RZĘDOWA, PYTAJNIK, SIEKANKA, KASETA, PRZYSŁONA, ZIEMIA, WIATROWNICA, EROS, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, TANGO ARGENTYŃSKIE, KOLEJKA LINOWA, PRZEWIJAK, ATAK, BŁĘDNIK KOSTNY, CEREMONIAŁ, ABSZTYFIKANT, STOPNIOWALNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, PLATFUS, OBUWIE, ALBULOWATE, STRATY MORALNE, TEORIA FISHERA, WYROBNIK, ŁUPEK SAPROPELOWY, TRANSEKT, FUNKCJA ZDANIOWA, WITEKS CZCZONY, ARTYLERZYSTA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, APELANT, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, POMYŁKA FREUDOWSKA, RÓW, TREŚĆ, KOŃ TROJAŃSKI, ?PUSTELNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYPTYCH nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.)
DYPTYK nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYPTYCH
nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 7 lit.).
DYPTYK
nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską (na 6 lit.).

Oprócz NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - NASTAWA OŁTARZOWA, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH RUCHOMYCH SKRZYDEŁ (KTÓRE MOGĄ DODATKOWO BYĆ PODZIELONE NA MNIEJSZE KWATERY) Z DEKORACJĄ RZEŹBIARSKĄ I/LUB MALARSKĄ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x