OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁKA to:

ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYŁKA

ŻYŁKA to:

pewien talent, zainteresowanie, skłonność, smykałka do czegoś (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

nerw liściowy, który zawiera wiązki przewodzące (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cienka linka, obecnie wykonywana najczęściej z tworzywa sztucznego, prawie niewidoczna, używana np. w wędkarstwie i jubilerstwie (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

chitynowe zgrubienie w skrzydle owada, które wzmacnia skrzydło i tworzy jego kształt oraz otacza pień tchawkowy i nerw (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

widoczna na skale lub minerale cienka linia (zwykle występująca wśród wielu podobnych linii, które układają się w rodzaj siateczki), która tak naprawdę jest szczeliną, wypełnioną innym minerałem o kolorze różnym od koloru skały (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

zdrobniale: żyła - rodzaj naczynia krwionośnego (na 5 lit.)ŻYŁKA to:

cinka linia, zwykle o nieregularnym kształcie, która najczęściej występuje w towarzystwie wielu podobnych linii tworząc na powierzchni czegoś wzór siatki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.764

FAGOCYTOZA, CYGANECZKA, PRZECHOWANIE, KALAN, KOLEJKA LINOWA, KARAKUŁY, MBIRA, POMNICZEK, ROZDŹWIĘK, KONDOMINIUM, OBRAZEK, IDENTYFIKACJA, KISZONKA, STYMULACJA ODWIERTU, MECENASKA, MOTYW, CIOTCZYSKO, ANSAMBL, TRAUMATYCZNOŚĆ, PIANOGUMA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CERKIEW, ŻYŁKA, SOCJALIZM UTOPIJNY, EKSTRAKCJA, ZBRODNIA, DENDRODOA, KINO DROGI, POMOC, PERYKARP, WYŚCIGÓWKA, BASEN PORTOWY, PIĘTNO, TYTULIK, WĘZEŁ, TIURMA, SURFER, JANÓW, TRZY GROSZE, BERŻERA, RĘCZNOŚĆ, MIESZKANIE KOMUNALNE, BĄBELEK, KOJEC, KRYSTALIZACJA, TARANOWANIE, TŁUMIK, DELIA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ADWEKCJA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, ORZESZEK ARACHIDOWY, SZALKA, SZYK, ROZMARYN, BRZYDAL, WYRĘBISKO, LEKTORIUM, NEBULIZACJA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ILUMINACJA, SPAD, CHŁOPEK, ZAPIEKANKA, ŁOPATA, KLEJÓWKA, ZABIEG LECZNICZY, STRZAŁ, KORZEŃ NERWOWY, EFEMERYDY, PRZEDNÓWEK, ROZTOCZNICA NAGA, LUK, OGRANICZENIE WIEKOWE, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ILUMINATOR, FLEBODIUM ZŁOCISTE, MONOPOL NATURALNY, DANE, ŻAŁOBA, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, APSYDA, GAL, ONELINER, DZIECINKA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, LÓD MARTWY, APORT, ŚCIEŻKA, NARTA, SZUM, BIERUT, OKNO, NÓŻ, REINSTALACJA, DRYBLAS, REKOMPILACJA, KOŁNIERZ, PAROWNICA, WSKAŹNIK SIMPSONA, EFEKT SPECJALNY, ANALITYKA MEDYCZNA, WOJNA, SINICA OBWODOWA, PUSTAK, WSPÓŁRZĄDCA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, CZAS FABULARNY, WARIOMETR, MANIERYZM, ATREZJA POCHWY, BINDA, PLASTEREK, BURGRAF, ODCIEK, CZEPEK, ZASUWNICA, WITAMINA, PARA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SAŁATA, SZYSZKA, GAZOLINA, AREA, ŁABĘDŹ MAŁY, NIEŚPIESZNOŚĆ, WAŁ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, GASTRAFETES, PRZEWODNICZĄCY, KOMA, GRUPA WSPARCIA, DYKTAT, WSPORNIK, SĄCZEK, TOM, ULGA BUDOWLANA, NIEOSTROŚĆ, ZAWISAK, POSZYCIE KARAWELOWE, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PEKTORAŁ, MUSLI, KULE, GOLF, SPAJAK, MISJA DYPLOMATYCZNA, PROTESTUJĄCY, JAMA, DRWINA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BASKINKA, PILOKARPUS, KIŚĆ, SKRAJNOŚĆ, NÓŻKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, BRZDĄC, TARYFA ULGOWA, CHOROBA HAGLUNDA, TEKSASY, KASZTANEK, MOST, PRZEKRÓJ, ROSYJSKI, KOLEKTOR, KARAFECZKA, OPUS, STROLLER, DYSZA WYLOTOWA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SIMON, SUBSTYTUCJA, COCKTAIL, GADZINA, PRZEZIERNIK, PROPORZEC, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PRZYSTRÓJ, ALERT, NAROWISTOŚĆ, BERNINI, DYSKALKULIA, KARTA, WYRAZ POCHODNY, KOD OGRANICZONY, LIBERIA, SZCZYPIOREK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, UPGRADE, GODŁO PROMOCYJNE, METEOR, POETA LAUREATUS, SZPILECZKA, METAPSYCHIKA, GZYMS, LICZARKA, ABIOGENEZA, KELOWEJ, KIESZEŃ, RAFAŁ, DRAPIEŻCA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TOPENANT, KONWERTOR, KECZUP, OZDOBNIK, AGREGAT, STYMULATOR, AZOLLA, PAS, GWINT PROSTOKĄTNY, ENTEROTOKSYNA, WIDZOWNIA, KLOZET, ŁĄCZNIK, ROZGAŁĘŹNIK, ŚLIWA, KANAŁ, BAJKA, MUSZNIK, SYMPATYKOMIMETYK, SENTYMENT, UWAGA, PILOT, ŁUSZCZAK INDYGO, GRAFIKA, PIERWORODNY, ZAĆMIENIE, GORCZYCZNIK, MAJÓWKA, JEDYNKA, KEYBORD, KARAFKA, PROPAGANDA, ANNA, BESZAMEL, PULPIT, ALPAKS, KWAŚNICA, OPASKA DO WŁOSÓW, SPLENDID ISOLATION, KOTEW, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, OSAD, ZŁOTY DESZCZ, NAMASZCZENIE CHORYCH, MUZA, EKSPANDOR, SPRZEDAŻ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, PUSZYSTOŚĆ, PRZESZUKANIE, KULEBIAK, KORZONEK NERWOWY, LEW, SIOSTRZYCZKA, TAŚMA, KOS, KONTROSKARŻENIE, GRUSZECZKA, SOFCIK, NIEZMIERNOŚĆ, DEPORTOWANY, KAMARYLA, PACYFIKAŁ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, OBRAZ, CHIŃSKI, ZARAZA, ANKIETA PERSONALNA, REJESTRANT, KAWA, JEDNOSTKA ALOKACJI, GRA W BUTELKĘ, PALUCH KOŚLAWY, ARABIKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, LEGITYMACJA PROCESOWA, LIBELA, GLORIA, SZTURMAK, KRAJKA, CAMPARI, SERENADA, ADMIRACJA, NAPĘD TAŚMY, TAKSYDERMIA, TYMPANON, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, AKSAMITKA WZNIESIONA, LEP, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRÓBA, FAUL, BOĆWINA, OPADY, LADA, ?KAPELMAJSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.764 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁKA ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁKA
ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji (na 5 lit.).

Oprócz OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OZDOBA, PASEK O SZER. 2-5 MM, STOSOWANY W RZEMIOŚLE ARTYSTYCZNYM JAKO MOTYW ZDOBNICZY, NAJCZĘŚCIEJ JAKO ELEMENT INTARSJI LUB INKRUSTACJI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast